اهداف و چشم انداز

اهداف

  • فراهم کردن بستر مناسب برای ارائه نظریه‌های جدید در حوزة شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها
  • نشر نتایج پژوهش‌های نظام‌مند مسئله‌محور در حوزة فضای مجازی
  • تلاش در جهت رفع نیازهای علمی و تخصصی کشور در زمینة اخبار جعلی
  • فراهم کردن زمینة تعامل علمی و عملی در حوزة رسانه
  • تلاش جهت رفع نیازهای علمی و تخصصی کشور در زمینة ارتباطات و رسانه
  • انعکاس نظریه‌ها و دستاوردهای علمی ـ پژوهشی در حوزة ارتباطات و رسانه
  • نشر نتایج پژوهش‌های نظام‌مند مسئله‌محور در حوزة ارتباطات و رسانه
  • توسعه گفتمان‌های علمی حوزة ارتباطات و رسانه

چشم‌انداز

تبدیل شدن به منبع و مرجع اصلی آموزش کاربردی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاری برای جامعه فعال ارتباطی کشور از جمله رسانه‌ها و روابط‌عمومی‌ها.