نقش رسانه در پیشگیری از جرم/ نوشته : غلامحسین بیابانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در جهان امروز وقتی صحبت از پیشگیری (هر حوزه‌ای) به میان می‌آید، اولین چیزی که ذهن‌ها را درگیر می‌کند رسانه است. رسانه‌ها منابع عمدة آفرینش و پویایی فرهنگ به‌شمار می‌روند. قدرت و توان این ابزارهای فکری از پایه‌های آنچنان بلند برخوردار است که بدون حضور آن، دسترسی به جامعه‌ای با فرهنگ پویا، دست‌نیافتنی و محال است. رسانه‌ها سپهر اطلاعاتی هر جامعه به‌شمار می‌روند و کارکردهای مختلف اعم از آشکار و پنهان در حوزه‌های آموزش، اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی، تفریح و سرگرمی دارند. به غیر از موارد یاد شده رسانه‌ها در تولید جرم و فضای منبعث از آن و هم در پیشگیری از جرم نقش می‌آفرینند به گونه‌ای که نقش و کارکرد آن مورد توجه همگان قرار گرفته است. زیرا دانش عمومی از جرم و جنایت و عدالت تا حد زیادی از رسانه‌ها به‌دست می‌آید. با رواج دیدگاه رسانه‌سالاری که از قدرت بالای رسانه‌ها در القا و تأثیرگذاری بر روی مخاطبان به عمل می‌آورد و برای مخاطبان در قبال پیام‌های رسانه‌های عمومی نفش انفعالی و تأثیرپذیر قائل هستند. لذا هدف از پیشگیری ممکن است کاهش جرم یا محدود کردن آن یا جلوگیری از رشد آن باشد. بر این اساس آنچه در این مقاله نگارنده برآن تأکید دارد به غیر از کارکرد رسانه در حوزه‌های مختلف؛ به نقش پیشگیرانه رسانه از طریق آموزش شهروندان و حساس‌سازی گروه ویژه و عموم جامعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Media in Crime Prevention

چکیده [English]

In today's world, when we speak of prevention, the first thing that comes to the mind is media. The media are considered the major source of the creation and dynamism of culture. The power of these intellectual tools is so great that without them a society with dynamic culture cannot be formed. Media are tasked with spreading information through society and have many overt and covert functions in the fields of education, information and entertainment. In addition, the media play an effective role in both crime emergence and crime prevention, because general knowledge about crime and justice is learned to great extent from the media. In mediacracy, an emphasis is placed on the power of media in inspiring and affecting the audience. According to this view, the audience who receive the messages of mass media has a passive role. Therefore, the aim of prevention can be reducing and preventing crime. This article argues that the media in addition to their different functions, play a preventive role through educating citizens and sensitizing target groups and the society at large.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • crime
  • Prevention
  • crime reduction
  • media's function