داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
,وحید آگاه گروه حقوق عمومی و بین الملل/دانشکده حقوق و علوم سیاسی/ دانشگاه علامه طباطبایی/ تهران/ ایران
عطاء الله ابطحی مدیر گروه تخصصی مدیریت فرهنگی و رسانه؛ دانشکده مدیریت و اقتصاد؛ دانشگاه علوم و تحقیقات
علی احمدی عضو هیئت علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
حسین اردلانی گروه فلسفه هنر، دانشکده هنر و معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان ، ایران.
ناصر اسدی دکترای علوم ارتباطات و مدرس دانشگاه
محسن اسماعیلی دنشیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه تهران
جواد افتاده پژوهشگر
محمدصادق افراسیابی مدیر عامل انجمن سواد رسانه ای ایران
حسین امامی رودسری دکتری علوم ارتباطات و استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی
شهرود امیرانتخابی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ورئیس موسسه آموزش عالی میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
سعیده امینی
باقر انصاری دانشیار گروه حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی
پیروز ایزدی پژوهشگر پژوهشکده علمی تحقیقات راهبردی
علیرضا باستانی دکترای علوم ارتباطات و مدرس
ناصر باهنر دانشیار گروه معارف و ارتباطات دانشگاهامام صادق (ع)
صدیقه ببران استادیار گروه ارتباطات دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه ازاد اسلامی
حسن بشیر گروه فرهنگ و ارتباطات-دانشکده فرهنگ و ارتباطات-دانشگاه امام صادق (ع)
حسین بصیریان جهرمی دکترای علوم ارتباطات و مدرس دانشگاه، مدیرکل نظارت و ارزیابی خبر و برنامه های برونمرزی
محسن بنی هاشمی دکتری مدیریت و استاد گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
شعبانعلی بهرام پور دکتری علوم ارتباطات و پژوهشگر
نظام بهرامی کمیل دکتری جامعه شناسی سیاسی و معاون مدیر کل دفتر مطالعات راهبردی
قدسی بیات استادیار گروه آموزشی روابط عمومی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
عبدالله بیچرانلو استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
احسان پوری دکتری مدیریت رسانه
عادل پیغامی دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
سمیه تاجیک اسماعیلی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق
امید جهانشاهی دکتری مدیریت رسانه و مدیر گروه آینده پژوهی رسانه مرکز تحقیقات صداوسیما
فرید جواهرزاده دکتری اقتصاد گردشگری و استادیار گروه مدیریت جهانگردی و اکو توریسم دانشگاه بینالود و رییس انجمن علمی طبیعت گردی ایران
حسین حسنی استادیار مطالعات فضای مجازی ،پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات
علیرضا حسینی پاکدهی استادیار دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
حمیدرضا حسینی دانا استادیارگروه مدیریت رسانه , دانشکده علوم انسانی و هنر , دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
علی مراد حیدری عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی. دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران
وحید خاشعی دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
رها (زهرا) خرازی آذر استادیار گروه علوم ارتباطات،و دانش شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سهیلا خلجی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی و روزنامه نگار و مدرس دانشکده خبد و دانشگاه سوره
داتیس خواجه ئیان دانشیار گروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
حسن درزیان رستمی استادیار گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
محمود دهقان طزرجانی استادبازنشسته دانشگاه صداوسیماومدیرعامل شرکت ویژه گرافیک
اعظم راودراد استاد تمام گروه ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
محمدرضا رستمی معاون فرهنگی اجتماعی گردشگری مناطق آزاد
محمدرضا رسولی معاون دانشکده و استاد ارتباطات دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی
نورالدین رضوی زاده استادیار گروه آموزشی مطالعات ارتباطی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
مهری رفعتی مدرس روزنامه نگاری و دکتری علوم ارتباطات
سعید روانبخش نقاش و استاد دانشگاه هنر تهران
اردشیر زابلی زاده دانشیار دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صدا و سیما
داود زارعیان دکتری علوم ارتباطات و عضو هیئت علمی دانشکده مخابرات
شهلا زرلکی نویسنده و پژوهشگر
طاهره ساعدی دکتری علوم ارتباطات
منصور ساعی دکتری علوم ارتباطات و استادیار پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
صدیقه سامانیان دکتر ارتباطات
محمد سروی زرگر
مجید سعادتی دکتری علوم ارتباطات و مدرس دانشگاه
محمد سلطانی فر مدیر گروه دپارتمان علوم ارتباطات در واحد علوم و تحقیقات و دانشیار علوم و ارتباطات.
مریم سلیمی دکتری علوم ارتباطات و مدرس دانشگاه سوره
احسان شاه‌قاسمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
محمدرضا شریف زاده دانشگاه آزاد اسلامی
زینب شریفی دکتری علوم ارتباطات و استاد دانشکده خبر اهواز
مهدی شریفی دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
حمید شکری خانقاه دکتری جامعه شناسی ارتباطات فرهنگی و مدرس دانشگاه
علی شمیرانی روزنامه نگار , مدرس و پژوهشگر
طهمورث شیری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و فناوری
سیاوش صلواتیان استادیاردانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما
حمید ضیایی پرور دکتری علوم ارتباطات و پژوهشگر
سیدوحید عقیلی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
گیتا علی ابادی دکتری علوم ارتباطات و مدرس واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی
زهره علیخانی ارتباطات استادیار گروه ارتباطات دانشگاه تهران
مهرداد فرشیدی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی و عضو هیئت علمی موسسه آموزشی بینالود
فلورا فروغیان دکتری علوم ارتباطات و مدرس دانشگاه
جعفر فلاحی استادیار گروه آموزشی الهیات دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان
احمد علی قانع دانشیار دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
فاطمه قنبری دکتری علوم ارتباطات و روزنامه نگاری دانشگاه میسور هند و پژوهشگر
احمد کارخانه دکتری علوم ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری و کارشناس رسمی دادگستری در حوزه خبرنگاری و روزنامه نگاری
علیرضا کتابدار دکتری علوم ارتباطات و مدیر آموزش موسسه همشهری
مهدی کروبی استاد تمام گروه مدیریت جهانگردی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
مسعود کوثری دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
علی گرانمایه پور استادیار دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مرتضی محبی دکتری حقوق خصوصی و استاد مدعو دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایى
مصطفی محبی قاضی دیوان عالی کشور
علی اصغر محکی دکتری علوم ارتباطات و مدرس دانشگاه
سارا محمدپور استادیار علوم ارتباطات دانشگاه آ؛زاد اسلامی واحد تهران غرب
جمال محمدی دانشیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان
بهارک محمودی استادیار دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه
امید علی مسعودی گروه تبلیغ وارتباطات،دانشکده فرهنگ وارتباطات،دانشگاه سوره،تهران،ایران
مهدی منتظرقائم استادیار گروه آموزشی ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
محسن رضا منظمی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
سیدمحمد مهدیزاده دانشیار گروه آموزشی مطالعات ارتباطی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
حسین مهربانی فر استادیار گروه آموزشی علوم اجتماعی دانشگاه رضوی
سید امین موسوی کارشناس موسیقی و مدرس دانشگاه
محمدمهدی مولایی استادیار گروه آموزشی روزنامه نگاری دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
احمد میرعابدینی دکتری علوم ارتباطات و مدرس دانشگاه
اکبر نصراللهی کاسمانی استادیار گروه مدیریت رسانه دانشکده علوم اجتماعی ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
بهاره نصیری استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
داود نعمتی انارکی عضو هیئت علمی و دانشیار گروه روزنامه نگاری و خبر ، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، ایران.
حسن نمک دوست تهرانی دکتری علوم ارتباطات و پژوهشگر
شهناز هاشمی دانشیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آمورشی، گروه مشارکتها و ارتباطات، تهران، ایران
ویدا همراز استادیار گروه رادیو دانشگاه صدا و سیما
احسان هوشمند
علی یارمهدی دکتری مدیریت عالی کسب و کار در حوزه گردشگری (BDA) و فعال حوزه گردشگری و هتلداری
سیده راضیه یاسینی، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
احمد یحیایی ایله ای دکتری علوم ارتباطات و پژوهشگر
مهدی یزدانی خرم نویسنده و روزنامه نگار و مدرس در حوزه آموزش داستان نویسی