انتشار نسخه الکترونیکی شماره 103 فصلنامه رسانه

نسخه الکترونیکی مجله علمی - ترویجی رسانه (ویژه تابستان 1395) منتشر شد.

به گزارش روابط‌عمومی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، متن کامل این شماره از فصلنامه شامل 8 مقاله تخصصی با موضوعاتی چون: الگوی مطلوب مدیریتی در مطبوعات ایران، هویت آنلاین و اینستاگرام، خوشه‌های رسانه‌ای، جایگاه و ظرفیت سفارت‌خانه‌های مجازی در دیپلماسی نوین،... و عوامل مؤثر بر جذب مخاطبان به سریال‌های تلویزیونی ماهواره‌ای است که در قالب PDF منتشر شده است.

متن کامل صد و سومین شماره فصلنامه علمی متن کامل صد و سومین شماره فصلنامه علمی