شماره 117 فصلنامه رسانه منتشر شد

شماره 117 فصلنامه رسانه منتشر شد

از سوی دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها

یکصد و هفدهمین شماره فصلنامه علمی رسانه ویژه زمستان 1398 توسط دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسا نه ها منتشر شد

در این شماره از فصلنامه رسانه که شامل 7 مقاله علمی است مباحثی همچون تحلیل گفتمان متون چند وجهی: بررسی موردی بیلبوردهای تبلیغاتی بانکداری، نحوة پوشش خبری بحران در خبر تلویزیونی صداوسیما (مطالعة موردی: بحران پلاسکو در شبکة خبر)، مطالعه نقش سرمایۀ فرهنگی بر میزان استفاده از فناوریهای ارتباطی و اطلاعات (مطالعه موردی؛شهر رشت) ،بررسی نظرهای کاربران فضای مجازی در خصوص اخبار منتشره در خبرگزاریهای داخلی و خارجی فارسی زبان پیرامون پدیده دختران انقلاب و چند مقاله دیگر آورده َ شده است.

اولین مقاله به تحلیل گفتمان متون چند وجهی: بررسی موردی بیلبوردهای تبلیغاتی بانکداری که توسط محمد امین صراحی و مریم مولایی نگارش شده است به موضوع انتقال معنا در بیلبوردهای تبلیغاتی و نقش آنها در جذب مخاطب اشاره شده است .

دومین مقاله موضوع نحوه پوشش خبری بحران در خبر تلویزیونی صدا و سیما مورد نقد و بررسی قرار گرفته است ،این پژوهش با روش تحلیل محتوا به دنبال پاسخ به سؤال نحوه پوشش خبری بحران در صدا و سیما است.

مقاله سوم به مطالعه نقش سرمایه فرهنگی بر میزان استفاده از فناوریهای ارتباطاتی و اطلاعاتی آی سی تی (مطالعه موردی ؛شهر رشت) پرداخته شده است این پژوهش توسط میلاد پوررجبی و حمید رضا بیژنی انجام شده است و تاثیر سرمایه فرهنگی بر این فناوریها و میزان استفاده شهروندان از این فناوری را مورد تاکید قرار داده است.

بررسی نظرهای کاربران فضای مجازی در خصوص اخبار منتشره در خبرگزاریهای داخلی و خارجی فارسی زبان پیرامون پدیده دختران انقلاب نوشته محمد شهبازی سلطانی و ایمان خدا بنده ،چهارمین مقاله این فصلنامه است که به بررسی عوامل اعتراض ها ،عوامل مداخله گر ،نوع مواجهه حکومت با معترضان و کارکرد ها و کژ کارکردها ی موضوع اعتراض پرداخته است .

این فصلنامه در ادامه تحلیل کلامی گزارشگران فوتبال بر اساس نظریه هالیدی و متیسن ،حباب فیلتر و شخصی سازی اطلاعات در رسانه های اجتماعی و کاربرد محتوای تولید کاربر در بازار یابی را مد نظر قرار داده است.