نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آثار تبلیغات مبانی و اصول تبلیغات سیاسی/ نوشتة : دکتر کاظم معتمدنژاد [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 79-114]
 • آزادی ارتباطات آزادی تبلیغات بازرگانی و محدودیت‌های آن از دیدگاه حقوق بین‌الملل، ایران و اسلام /نوشتة :دکتر محسن اسماعیلی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 115-131]
 • آسیب‌شناسی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی تبلیغات بازرگانی در صدا و سیما /نوشتة : محبوبه علی‌محمدی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 147-171]
 • آگهی‌سازان شیوه‌های اقناع نوشتة سین بریرلی/ ترجمة : گیتا علی‌آبادی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 57-78]
 • آمریکایی‌سازی سیاست آمریکایی‌‌سازی ارتباطات سیاسی: یک نقد /نوشتة : رالف نگرین و استالیانوس پاپاتاناسوپولوس /ترجمه: محمد معماریان [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 59-77]
 • آموزش روزنامه‌نگاری آموزش روزنامه‌نگاری بحران /نوشتة :امیر کاووس بالا‌زاده [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 107-117]
 • آموزش‌روزنامه‌نگاری بحران تهیه گزارش در زیر آتش: امنیت جانی و رفاه عاطفی خبرنگاران /نوشتة :هوارد تامبر/ترجمة :فاطمه اقطاعی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 119-134]

ا

 • اتنو گرافی چالش‌های پژوهش کیفی در علوم اجتماعی ایران /نوشتة :دکتر محمد سعید ذکایی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 11-22]
 • اثر ضعیف نظریه‌پردازی در تبلیغات و آگهی /نوشتة :کریس هاکلی/ ترجمة: لیدا کاووسی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 25-55]
 • اختلالات عصبی پس از حادثه روحی (PTSD) تراژدی‌ها و روزنامه‌نگاران؛ راهنمایی برای پوشش خبری مؤثرتر/ ترجمة سمانه ناظریان [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 155-164]
 • اختلالات عصبی شدید ‌(PTSD) مصاحبه با قربانیان و خانواده‌هایشان /ترجمة: گیتا علی آبادی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 135-153]
 • ایدئولوژی تحلیل محتوای بازنمایی‌های رسانه‌ای در جهان نابرابر /نوشتة :اوئن دوروکس/ترجمة: سیّدمحمد مهدیزاده [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 127-144]
 • ایدئولوژی‌های سیاسی مبانی و اصول تبلیغات سیاسی/ نوشتة : دکتر کاظم معتمدنژاد [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 79-114]
 • ایران تحلیل گفتمان سرمقاله‌های روزنامه‌های برجسته آمریکا دربارة برنامه هسته‌ای ایران /نوشتة: فواد ایزدی و حکیمه سقای بی‌ریا/ ترجمة :سیّد جمال‌الدین اکبرزاده [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 101-125]
 • ارتباطات مکاتب فرهنگ و ارتباطات: تأملی در ناگفته‌ها /نوشتة :پروفسور سیّدحمید مولانا [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 23-30]
 • ارتباطات بحران ارتباطات مخاطره، ارتباطات بحران: زمینه‌ها، مفاهیم و نظریه‌ها /نوشتة: دکتر هادی خانیکی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 81-105]
 • ارتباطات سیاسی راهکارهای تبلیغات سیاسی در انتخابات /نوشتة : سهیلا چگینی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 11-39]
 • ارتباطات مخاطره ارتباطات مخاطره، ارتباطات بحران: زمینه‌ها، مفاهیم و نظریه‌ها /نوشتة: دکتر هادی خانیکی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 81-105]
 • ارزش‌های خبری شیوه‌های اقناع نوشتة سین بریرلی/ ترجمة : گیتا علی‌آبادی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 57-78]
 • ارزش‌های فرهنگی سنّتی تبلیغات تجاری و ارزش‌های فرهنگی در مجلات خانواده تحلیل محتوای تبلیغات تجاری مجلات خانوادة سبز، خانواده، راه‌زندگی و روزهای زندگی در سال 1385/ نوشته : بهنام افخمی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 173-193]
 • ارزش‌های فرهنگی مدرن تبلیغات تجاری و ارزش‌های فرهنگی در مجلات خانواده تحلیل محتوای تبلیغات تجاری مجلات خانوادة سبز، خانواده، راه‌زندگی و روزهای زندگی در سال 1385/ نوشته : بهنام افخمی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 173-193]
 • اروپای شرقی بررسی نقش رسانه ها در شکل‌گیری انقلاب‌های رنگی / نوشته : دکتر علی گرانمایه‌پور، زینب شریفی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 151-174]
 • استراتژی رسانه‌ای آمریکایی‌‌سازی ارتباطات سیاسی: یک نقد /نوشتة : رالف نگرین و استالیانوس پاپاتاناسوپولوس /ترجمه: محمد معماریان [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 59-77]
 • اسطوره‌سازی فوتبال؛ ابزاری در خدمت صنعت فرهنگ /نوشتة : امیرحسین خان‌دیزجی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 79-118]
 • اسلام تحلیل گفتمان سرمقاله‌های روزنامه‌های برجسته آمریکا دربارة برنامه هسته‌ای ایران /نوشتة: فواد ایزدی و حکیمه سقای بی‌ریا/ ترجمة :سیّد جمال‌الدین اکبرزاده [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 101-125]
 • اغراق روزنامه‌نگاری بحران: رسانه‌ها و حوادث غیرمترقبه/نوشتة :مسعود خرسند [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 11-47]
 • اقتدار خانواده سنتی بررسی تأثیر صنعت فرهنگ بر هویت اجتماعی با تأکید بر شبکه‌های ماهواره‌ای/ نوشتة : جعفر زلفعلی‌فام، داود ابراهیم‌پور [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 175-201]
 • اقناع شیوه‌های اقناع نوشتة سین بریرلی/ ترجمة : گیتا علی‌آبادی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 57-78]
 • الگوی خطی نظریه‌پردازی در تبلیغات و آگهی /نوشتة :کریس هاکلی/ ترجمة: لیدا کاووسی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 25-55]
 • الگوهای رفتاری شیوه‌های اقناع نوشتة سین بریرلی/ ترجمة : گیتا علی‌آبادی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 57-78]
 • امنیت جانی روزنامه‌نگار تهیه گزارش در زیر آتش: امنیت جانی و رفاه عاطفی خبرنگاران /نوشتة :هوارد تامبر/ترجمة :فاطمه اقطاعی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 119-134]
 • اینترنت آن سوی تبلیغات بازرگانی جهانی واقعیت‌ها و چالش‌ها /نوشتة :پروفسور سیّد حمید مولانا [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 9-23]
 • اینترنت بررسی نقش رسانه ها در شکل‌گیری انقلاب‌های رنگی / نوشته : دکتر علی گرانمایه‌پور، زینب شریفی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 151-174]
 • اندیشة فعال تاریخچه و کاربرد برخورد اندیشه‌ها /نوشتة :فرخ پارسی‌زاده [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 145-166]
 • اندیشه‌ورزی تاریخچه و کاربرد برخورد اندیشه‌ها /نوشتة :فرخ پارسی‌زاده [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 145-166]
 • انواع مردم‌نگاری مردم‌نگاری و کاربرد آن در ارتباطات /نوشتة :شعبانعلی بهرامپور [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 57-78]

ب

 • بازار شیوه‌های اقناع نوشتة سین بریرلی/ ترجمة : گیتا علی‌آبادی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 57-78]
 • بازاندیشی چالش‌های پژوهش کیفی در علوم اجتماعی ایران /نوشتة :دکتر محمد سعید ذکایی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 11-22]
 • بازدهم سپتامبر و روزنامه‌نگاری آمریکایی روزنامه‌نگاری، خطر و میهن‌پرستی /نوشتة :سیلویا واسیبورد/ ترجمة سهیلا صابری [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 59-79]
 • بازنمایی تحلیل محتوای بازنمایی‌های رسانه‌ای در جهان نابرابر /نوشتة :اوئن دوروکس/ترجمة: سیّدمحمد مهدیزاده [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 127-144]
 • بازی‌های زبانی بازی‌های زبانی: در گفتمان‌های هسته‌ای گروه 1+ 5 با ایران /نوشتة : داود دعاگویان [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 41-57]
 • بافت نظریه‌پردازی در تبلیغات و آگهی /نوشتة :کریس هاکلی/ ترجمة: لیدا کاووسی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 25-55]
 • بالا بردن آگاهی شیوه‌های اقناع نوشتة سین بریرلی/ ترجمة : گیتا علی‌آبادی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 57-78]
 • بحران ارتباطات مخاطره، ارتباطات بحران: زمینه‌ها، مفاهیم و نظریه‌ها /نوشتة: دکتر هادی خانیکی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 81-105]
 • بحران 11 سپتامبر آموزش روزنامه‌نگاری بحران /نوشتة :امیر کاووس بالا‌زاده [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 107-117]
 • بحران‌های خاموش عکاسی و بحران /نوشتة : زنده روح کرمانی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 187-207]
 • بحران‌های شوک‌زا عکاسی و بحران /نوشتة : زنده روح کرمانی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 187-207]
 • برخورد اندیشه تاریخچه و کاربرد برخورد اندیشه‌ها /نوشتة :فرخ پارسی‌زاده [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 145-166]
 • برنامه‌ریزی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی تبلیغات بازرگانی در صدا و سیما /نوشتة : محبوبه علی‌محمدی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 147-171]
 • برنامه‌ریزی رسانه‌ای روزنامه‌نگاری بحران: رسانه‌ها و حوادث غیرمترقبه/نوشتة :مسعود خرسند [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 11-47]
 • بسته‌های تشویق کننده بازی‌های زبانی: در گفتمان‌های هسته‌ای گروه 1+ 5 با ایران /نوشتة : داود دعاگویان [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 41-57]
 • بینامتن نظریه‌پردازی در تبلیغات و آگهی /نوشتة :کریس هاکلی/ ترجمة: لیدا کاووسی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 25-55]

پ

 • پژوهش کیفی چالش‌های پژوهش کیفی در علوم اجتماعی ایران /نوشتة :دکتر محمد سعید ذکایی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 11-22]
 • پیشاروایت تحلیل وا‌سازی /نوشتة: دیوید ام. بوژه/ ترجمة :دکتر حسن محدثی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 79-99]
 • پوشش اخبار بحران تراژدی‌ها و روزنامه‌نگاران؛ راهنمایی برای پوشش خبری مؤثرتر/ ترجمة سمانه ناظریان [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 155-164]
 • پوشش خبری بحران (جنگ) تهیه گزارش در زیر آتش: امنیت جانی و رفاه عاطفی خبرنگاران /نوشتة :هوارد تامبر/ترجمة :فاطمه اقطاعی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 119-134]
 • پوشش خبری جنگ تحمیلی عراق علیه ایران روزنامه‌‌نگاری بحران؛ دو تصویر ملی /نوشتة :دکتر محمدمهدی فرقانی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 49-79]
 • پوشش خبری ورود امام خمینی (ره) روزنامه‌‌نگاری بحران؛ دو تصویر ملی /نوشتة :دکتر محمدمهدی فرقانی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 49-79]

ت

 • تأثیر کودکان و تبلیغات بازرگانی /نوشتة : حوریه سادات برهانی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 133-146]
 • تبلیغ راهکارهای تبلیغات سیاسی در انتخابات /نوشتة : سهیلا چگینی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 11-39]
 • تبلیغات نظریه‌پردازی در تبلیغات و آگهی /نوشتة :کریس هاکلی/ ترجمة: لیدا کاووسی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 25-55]
 • تبلیغات بازرگانی آن سوی تبلیغات بازرگانی جهانی واقعیت‌ها و چالش‌ها /نوشتة :پروفسور سیّد حمید مولانا [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 9-23]
 • تبلیغات بازرگانی آزادی تبلیغات بازرگانی و محدودیت‌های آن از دیدگاه حقوق بین‌الملل، ایران و اسلام /نوشتة :دکتر محسن اسماعیلی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 115-131]
 • تبلیغات بازرگانی کودکان و تبلیغات بازرگانی /نوشتة : حوریه سادات برهانی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 133-146]
 • تبلیغات بازرگانی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی تبلیغات بازرگانی در صدا و سیما /نوشتة : محبوبه علی‌محمدی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 147-171]
 • تبلیغات تجاری تبلیغات تجاری و ارزش‌های فرهنگی در مجلات خانواده تحلیل محتوای تبلیغات تجاری مجلات خانوادة سبز، خانواده، راه‌زندگی و روزهای زندگی در سال 1385/ نوشته : بهنام افخمی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 173-193]
 • تبلیغات سیاسی مبانی و اصول تبلیغات سیاسی/ نوشتة : دکتر کاظم معتمدنژاد [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 79-114]
 • تبلیغات سیاسی راهکارهای تبلیغات سیاسی در انتخابات /نوشتة : سهیلا چگینی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 11-39]
 • تبلیغات سیاسی آمریکایی‌‌سازی ارتباطات سیاسی: یک نقد /نوشتة : رالف نگرین و استالیانوس پاپاتاناسوپولوس /ترجمه: محمد معماریان [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 59-77]
 • تبلیغات سیاسی چرخش افکار: هنر روابط عمومی سیاسی /نوشتة : اریک لو/ ترجمة :سیّدمسعود سیّدعلوی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 85-118]
 • تبلیغات گران سیاسی خیزش تبلیغات سیاسی در آمریکا /نوشتة :استنلی برن و دنیس دیویس/ترجمة حسین سرفراز [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 137-150]
 • تحلیل روش تحقیق تاریخی: شیوه‌ها و کاربردهای آن در ارتباطات /نوشتة :منصور ساعی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 167-185]
 • تحلیل کیفی تحلیل گفتمان بیرون از هزارتوی تئوری‌ها /نوشته :دکتر محمدجواد غلامرضا کاشی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 187-194]
 • تحلیل گفتمان تحلیل گفتمان بیرون از هزارتوی تئوری‌ها /نوشته :دکتر محمدجواد غلامرضا کاشی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 187-194]
 • تحلیل محتوا تحلیل محتوای بازنمایی‌های رسانه‌ای در جهان نابرابر /نوشتة :اوئن دوروکس/ترجمة: سیّدمحمد مهدیزاده [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 127-144]
 • تعمیم و تبیین روش تحقیق تاریخی: شیوه‌ها و کاربردهای آن در ارتباطات /نوشتة :منصور ساعی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 167-185]
 • تلفن همراه سانه‌های نوین و زندگی روزمره: تأثیر تلفن همراه بر هویت سبک زندگی جوانان /نوشتة :عبدالحسین کلانتری، حسین حسنی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 119-125]

ج

 • جانشینی نشانه‌شناسی رسانه‌های جمعی /نوشتة :دکتر مسعود کوثری [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 31-56]
 • جنبش‌ها بررسی نقش رسانه ها در شکل‌گیری انقلاب‌های رنگی / نوشته : دکتر علی گرانمایه‌پور، زینب شریفی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 151-174]
 • جنگ روانی مبانی و اصول تبلیغات سیاسی/ نوشتة : دکتر کاظم معتمدنژاد [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 79-114]
 • جوانان سانه‌های نوین و زندگی روزمره: تأثیر تلفن همراه بر هویت سبک زندگی جوانان /نوشتة :عبدالحسین کلانتری، حسین حسنی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 119-125]

ح

 • حقوق بین‌الملل آزادی تبلیغات بازرگانی و محدودیت‌های آن از دیدگاه حقوق بین‌الملل، ایران و اسلام /نوشتة :دکتر محسن اسماعیلی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 115-131]
 • حوادث غیرمترقبه روزنامه‌نگاری بحران: رسانه‌ها و حوادث غیرمترقبه/نوشتة :مسعود خرسند [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 11-47]

خ

 • خاورمیانه تحلیل گفتمان سرمقاله‌های روزنامه‌های برجسته آمریکا دربارة برنامه هسته‌ای ایران /نوشتة: فواد ایزدی و حکیمه سقای بی‌ریا/ ترجمة :سیّد جمال‌الدین اکبرزاده [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 101-125]

د

 • دال نشانه‌شناسی رسانه‌های جمعی /نوشتة :دکتر مسعود کوثری [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 31-56]
 • دیدگاه انتقادی مکاتب فرهنگ و ارتباطات: تأملی در ناگفته‌ها /نوشتة :پروفسور سیّدحمید مولانا [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 23-30]
 • دلالت ثانویه نشانه‌شناسی رسانه‌های جمعی /نوشتة :دکتر مسعود کوثری [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 31-56]
 • دموکراسی رسانه محور آمریکایی‌‌سازی ارتباطات سیاسی: یک نقد /نوشتة : رالف نگرین و استالیانوس پاپاتاناسوپولوس /ترجمه: محمد معماریان [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 59-77]

ر

 • رسانه بررسی نقش رسانه ها در شکل‌گیری انقلاب‌های رنگی / نوشته : دکتر علی گرانمایه‌پور، زینب شریفی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 151-174]
 • رسانه‌ها روزنامه‌نگاری بحران: رسانه‌ها و حوادث غیرمترقبه/نوشتة :مسعود خرسند [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 11-47]
 • رسانه‌ها کودکان و تبلیغات بازرگانی /نوشتة : حوریه سادات برهانی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 133-146]
 • رسانه‌های جمعی تحلیل محتوای بازنمایی‌های رسانه‌ای در جهان نابرابر /نوشتة :اوئن دوروکس/ترجمة: سیّدمحمد مهدیزاده [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 127-144]
 • رسانه‌های نوین سانه‌های نوین و زندگی روزمره: تأثیر تلفن همراه بر هویت سبک زندگی جوانان /نوشتة :عبدالحسین کلانتری، حسین حسنی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 119-125]
 • رسانه‌ها و ارتباطات مردم‌نگاری و کاربرد آن در ارتباطات /نوشتة :شعبانعلی بهرامپور [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 57-78]
 • رفاه عاطفی خبرنگاری تهیه گزارش در زیر آتش: امنیت جانی و رفاه عاطفی خبرنگاران /نوشتة :هوارد تامبر/ترجمة :فاطمه اقطاعی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 119-134]
 • رفتار رسانه‌ها روزنامه‌نگاری بحران: رسانه‌ها و حوادث غیرمترقبه/نوشتة :مسعود خرسند [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 11-47]
 • روابط‌عمومی سیاسی چرخش افکار: هنر روابط عمومی سیاسی /نوشتة : اریک لو/ ترجمة :سیّدمسعود سیّدعلوی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 85-118]
 • روابط‌عمومی شدن سیاست چرخش افکار: هنر روابط عمومی سیاسی /نوشتة : اریک لو/ ترجمة :سیّدمسعود سیّدعلوی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 85-118]
 • روایت روش تحقیق تاریخی: شیوه‌ها و کاربردهای آن در ارتباطات /نوشتة :منصور ساعی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 167-185]
 • روان‌شناسی راهکارهای تبلیغات سیاسی در انتخابات /نوشتة : سهیلا چگینی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 11-39]
 • روزنامه کیهان روزنامه‌‌نگاری بحران؛ دو تصویر ملی /نوشتة :دکتر محمدمهدی فرقانی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 49-79]
 • روزنامه‌نگاری آمریکا آموزش روزنامه‌نگاری بحران /نوشتة :امیر کاووس بالا‌زاده [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 107-117]
 • روزنامه‌نگاری بجران تهیه گزارش در زیر آتش: امنیت جانی و رفاه عاطفی خبرنگاران /نوشتة :هوارد تامبر/ترجمة :فاطمه اقطاعی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 119-134]
 • روزنامه نگاری بحران آموزش روزنامه‌نگاری بحران /نوشتة :امیر کاووس بالا‌زاده [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 107-117]
 • روزنامه‌نگاری بحران روزنامه‌‌نگاری بحران؛ دو تصویر ملی /نوشتة :دکتر محمدمهدی فرقانی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 49-79]
 • روزنامه‌نگاری بحران روزنامه‌نگاری، خطر و میهن‌پرستی /نوشتة :سیلویا واسیبورد/ ترجمة سهیلا صابری [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 59-79]
 • روزنامه‌نگاری بحران ارتباطات مخاطره، ارتباطات بحران: زمینه‌ها، مفاهیم و نظریه‌ها /نوشتة: دکتر هادی خانیکی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 81-105]
 • روزنامه‌نگاری بحران مصاحبه با قربانیان و خانواده‌هایشان /ترجمة: گیتا علی آبادی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 135-153]
 • روزنامه‌نگاری بحران تراژدی‌ها و روزنامه‌نگاران؛ راهنمایی برای پوشش خبری مؤثرتر/ ترجمة سمانه ناظریان [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 155-164]
 • روزنامه‌نگاری بحران عکاسی و بحران /نوشتة : زنده روح کرمانی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 187-207]
 • روزنامه‌نگاری وطن‌پرستانه روزنامه‌نگاری، خطر و میهن‌پرستی /نوشتة :سیلویا واسیبورد/ ترجمة سهیلا صابری [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 59-79]
 • روش تاریخی روش تحقیق تاریخی: شیوه‌ها و کاربردهای آن در ارتباطات /نوشتة :منصور ساعی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 167-185]
 • روش کیفی مردم‌نگاری و کاربرد آن در ارتباطات /نوشتة :شعبانعلی بهرامپور [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 57-78]
 • روش واسازانه تحلیل وا‌سازی /نوشتة: دیوید ام. بوژه/ ترجمة :دکتر حسن محدثی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 79-99]
 • رویکرد سیاستگذاری و برنامه‌ریزی تبلیغات بازرگانی در صدا و سیما /نوشتة : محبوبه علی‌محمدی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 147-171]
 • رویه‌های پویش آمریکایی‌‌سازی ارتباطات سیاسی: یک نقد /نوشتة : رالف نگرین و استالیانوس پاپاتاناسوپولوس /ترجمه: محمد معماریان [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 59-77]

ز

 • زندگی روزمره سانه‌های نوین و زندگی روزمره: تأثیر تلفن همراه بر هویت سبک زندگی جوانان /نوشتة :عبدالحسین کلانتری، حسین حسنی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 119-125]

س

 • ساخت اجتماعی نظریه‌پردازی در تبلیغات و آگهی /نوشتة :کریس هاکلی/ ترجمة: لیدا کاووسی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 25-55]
 • سیاست تلویزیونی شده چرخش افکار: هنر روابط عمومی سیاسی /نوشتة : اریک لو/ ترجمة :سیّدمسعود سیّدعلوی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 85-118]
 • سیاستگذاری سیاستگذاری و برنامه‌ریزی تبلیغات بازرگانی در صدا و سیما /نوشتة : محبوبه علی‌محمدی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 147-171]
 • سیاست‌های بازدارنده آن سوی تبلیغات بازرگانی جهانی واقعیت‌ها و چالش‌ها /نوشتة :پروفسور سیّد حمید مولانا [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 9-23]
 • سبک زندگی سانه‌های نوین و زندگی روزمره: تأثیر تلفن همراه بر هویت سبک زندگی جوانان /نوشتة :عبدالحسین کلانتری، حسین حسنی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 119-125]
 • سرگرمی فوتبال؛ ابزاری در خدمت صنعت فرهنگ /نوشتة : امیرحسین خان‌دیزجی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 79-118]
 • سرمایه فرهنگی بررسی تأثیر صنعت فرهنگ بر هویت اجتماعی با تأکید بر شبکه‌های ماهواره‌ای/ نوشتة : جعفر زلفعلی‌فام، داود ابراهیم‌پور [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 175-201]
 • سرمقاله‌های روزنامه تحلیل گفتمان سرمقاله‌های روزنامه‌های برجسته آمریکا دربارة برنامه هسته‌ای ایران /نوشتة: فواد ایزدی و حکیمه سقای بی‌ریا/ ترجمة :سیّد جمال‌الدین اکبرزاده [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 101-125]
 • سلطه فوتبال؛ ابزاری در خدمت صنعت فرهنگ /نوشتة : امیرحسین خان‌دیزجی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 79-118]

ش

 • شرق‌شناسی تحلیل گفتمان سرمقاله‌های روزنامه‌های برجسته آمریکا دربارة برنامه هسته‌ای ایران /نوشتة: فواد ایزدی و حکیمه سقای بی‌ریا/ ترجمة :سیّد جمال‌الدین اکبرزاده [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 101-125]
 • شست‌وشوی مغزی مبانی و اصول تبلیغات سیاسی/ نوشتة : دکتر کاظم معتمدنژاد [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 79-114]

ص

 • صنعت چرخش افکار چرخش افکار: هنر روابط عمومی سیاسی /نوشتة : اریک لو/ ترجمة :سیّدمسعود سیّدعلوی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 85-118]
 • صنعت فرهنگ فوتبال؛ ابزاری در خدمت صنعت فرهنگ /نوشتة : امیرحسین خان‌دیزجی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 79-118]

ع

 • عکاسی بحران عکاسی و بحران /نوشتة : زنده روح کرمانی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 187-207]

ف

 • فرایند سیاستگذاری و برنامه‌ریزی تبلیغات بازرگانی در صدا و سیما /نوشتة : محبوبه علی‌محمدی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 147-171]
 • فرهنگ مکاتب فرهنگ و ارتباطات: تأملی در ناگفته‌ها /نوشتة :پروفسور سیّدحمید مولانا [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 23-30]
 • فرهنگ توده‌ای مکاتب فرهنگ و ارتباطات: تأملی در ناگفته‌ها /نوشتة :پروفسور سیّدحمید مولانا [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 23-30]
 • فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی سانه‌های نوین و زندگی روزمره: تأثیر تلفن همراه بر هویت سبک زندگی جوانان /نوشتة :عبدالحسین کلانتری، حسین حسنی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 119-125]
 • فناوری‌های نوین ارتباطی اطلاعاتی بررسی نقش رسانه ها در شکل‌گیری انقلاب‌های رنگی / نوشته : دکتر علی گرانمایه‌پور، زینب شریفی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 151-174]
 • فوتبال فوتبال؛ ابزاری در خدمت صنعت فرهنگ /نوشتة : امیرحسین خان‌دیزجی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 79-118]

ق

 • قطعنامه‌های شورای امنیت بازی‌های زبانی: در گفتمان‌های هسته‌ای گروه 1+ 5 با ایران /نوشتة : داود دعاگویان [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 41-57]

ک

 • کودکان کودکان و تبلیغات بازرگانی /نوشتة : حوریه سادات برهانی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 133-146]

گ

 • گروه 1+5 بازی‌های زبانی: در گفتمان‌های هسته‌ای گروه 1+ 5 با ایران /نوشتة : داود دعاگویان [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 41-57]
 • گزارشگری از بحران تهیه گزارش در زیر آتش: امنیت جانی و رفاه عاطفی خبرنگاران /نوشتة :هوارد تامبر/ترجمة :فاطمه اقطاعی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 119-134]
 • گزارشگری در زمان بحران روزنامه‌‌نگاری بحران؛ دو تصویر ملی /نوشتة :دکتر محمدمهدی فرقانی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 49-79]
 • گفتمان تحلیل گفتمان سرمقاله‌های روزنامه‌های برجسته آمریکا دربارة برنامه هسته‌ای ایران /نوشتة: فواد ایزدی و حکیمه سقای بی‌ریا/ ترجمة :سیّد جمال‌الدین اکبرزاده [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 101-125]
 • گفتمان تحلیل محتوای بازنمایی‌های رسانه‌ای در جهان نابرابر /نوشتة :اوئن دوروکس/ترجمة: سیّدمحمد مهدیزاده [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 127-144]
 • گفتمان نظریه‌پردازی در تبلیغات و آگهی /نوشتة :کریس هاکلی/ ترجمة: لیدا کاووسی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 25-55]
 • گفتمان هسته‌ای بازی‌های زبانی: در گفتمان‌های هسته‌ای گروه 1+ 5 با ایران /نوشتة : داود دعاگویان [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 41-57]

ل

 • لطمه روحی روزنامه‌نگاری، خطر و میهن‌پرستی /نوشتة :سیلویا واسیبورد/ ترجمة سهیلا صابری [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 59-79]
 • لطمه روحی مصاحبه با قربانیان و خانواده‌هایشان /ترجمة: گیتا علی آبادی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 135-153]

م

 • ماهواره بررسی تأثیر صنعت فرهنگ بر هویت اجتماعی با تأکید بر شبکه‌های ماهواره‌ای/ نوشتة : جعفر زلفعلی‌فام، داود ابراهیم‌پور [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 175-201]
 • مبارزات انتخاباتی راهکارهای تبلیغات سیاسی در انتخابات /نوشتة : سهیلا چگینی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 11-39]
 • مبالغه‌گویی شیوه‌های اقناع نوشتة سین بریرلی/ ترجمة : گیتا علی‌آبادی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 57-78]
 • متن تحلیل گفتمان بیرون از هزارتوی تئوری‌ها /نوشته :دکتر محمدجواد غلامرضا کاشی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 187-194]
 • متن نظریه‌پردازی در تبلیغات و آگهی /نوشتة :کریس هاکلی/ ترجمة: لیدا کاووسی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 25-55]
 • مخاطره (ریسک) ارتباطات مخاطره، ارتباطات بحران: زمینه‌ها، مفاهیم و نظریه‌ها /نوشتة: دکتر هادی خانیکی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 81-105]
 • مدیریت بحران روزنامه‌نگاری بحران: رسانه‌ها و حوادث غیرمترقبه/نوشتة :مسعود خرسند [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 11-47]
 • مدیریت بدن بررسی تأثیر صنعت فرهنگ بر هویت اجتماعی با تأکید بر شبکه‌های ماهواره‌ای/ نوشتة : جعفر زلفعلی‌فام، داود ابراهیم‌پور [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 175-201]
 • مدیریت رسانه تراژدی‌ها و روزنامه‌نگاران؛ راهنمایی برای پوشش خبری مؤثرتر/ ترجمة سمانه ناظریان [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 155-164]
 • مذاکره هسته‌ای بازی‌های زبانی: در گفتمان‌های هسته‌ای گروه 1+ 5 با ایران /نوشتة : داود دعاگویان [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 41-57]
 • مردم‌نگاری مردم‌نگاری و کاربرد آن در ارتباطات /نوشتة :شعبانعلی بهرامپور [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 57-78]
 • میزان دینداری بررسی تأثیر صنعت فرهنگ بر هویت اجتماعی با تأکید بر شبکه‌های ماهواره‌ای/ نوشتة : جعفر زلفعلی‌فام، داود ابراهیم‌پور [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 175-201]
 • مصاحبه با قربانیان مصاحبه با قربانیان و خانواده‌هایشان /ترجمة: گیتا علی آبادی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 135-153]
 • مصاحبه با قربانیان تراژدی‌ها و روزنامه‌نگاران؛ راهنمایی برای پوشش خبری مؤثرتر/ ترجمة سمانه ناظریان [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 155-164]
 • مطالعات فرهنگی مکاتب فرهنگ و ارتباطات: تأملی در ناگفته‌ها /نوشتة :پروفسور سیّدحمید مولانا [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 23-30]
 • مظالعة انتقادی آن سوی تبلیغات بازرگانی جهانی واقعیت‌ها و چالش‌ها /نوشتة :پروفسور سیّد حمید مولانا [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 9-23]
 • معنا نشانه‌شناسی رسانه‌های جمعی /نوشتة :دکتر مسعود کوثری [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 31-56]
 • معنای کانونی تحلیل گفتمان بیرون از هزارتوی تئوری‌ها /نوشته :دکتر محمدجواد غلامرضا کاشی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 187-194]
 • میل و اقدام به خرید شیوه‌های اقناع نوشتة سین بریرلی/ ترجمة : گیتا علی‌آبادی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 57-78]
 • منابع دست اول و دست دوم روش تحقیق تاریخی: شیوه‌ها و کاربردهای آن در ارتباطات /نوشتة :منصور ساعی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 167-185]
 • منفعت شیوه‌های اقناع نوشتة سین بریرلی/ ترجمة : گیتا علی‌آبادی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 57-78]
 • منفعت و سودجویی شیوه‌های اقناع نوشتة سین بریرلی/ ترجمة : گیتا علی‌آبادی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 57-78]

ن

 • نیازهای کاذب فوتبال؛ ابزاری در خدمت صنعت فرهنگ /نوشتة : امیرحسین خان‌دیزجی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 79-118]
 • نشانه‌شناسی نشانه‌شناسی رسانه‌های جمعی /نوشتة :دکتر مسعود کوثری [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 31-56]
 • نظام جهانی آزادی تبلیغات بازرگانی و محدودیت‌های آن از دیدگاه حقوق بین‌الملل، ایران و اسلام /نوشتة :دکتر محسن اسماعیلی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 115-131]
 • نظریه‌سازی چالش‌های پژوهش کیفی در علوم اجتماعی ایران /نوشتة :دکتر محمد سعید ذکایی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 11-22]
 • نظریه مبنایی چالش‌های پژوهش کیفی در علوم اجتماعی ایران /نوشتة :دکتر محمد سعید ذکایی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 11-22]
 • نقد بیرونی روش تحقیق تاریخی: شیوه‌ها و کاربردهای آن در ارتباطات /نوشتة :منصور ساعی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 167-185]
 • نقد درونی روش تحقیق تاریخی: شیوه‌ها و کاربردهای آن در ارتباطات /نوشتة :منصور ساعی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 167-185]

و

 • واژگون‌سازی تحلیل وا‌سازی /نوشتة: دیوید ام. بوژه/ ترجمة :دکتر حسن محدثی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 79-99]
 • واسازی تحلیل وا‌سازی /نوشتة: دیوید ام. بوژه/ ترجمة :دکتر حسن محدثی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 79-99]
 • والدین کودکان و تبلیغات بازرگانی /نوشتة : حوریه سادات برهانی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 133-146]
 • وقت آزاد فوتبال؛ ابزاری در خدمت صنعت فرهنگ /نوشتة : امیرحسین خان‌دیزجی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 79-118]

ه

 • هدایت فرهنگی شیوه‌های اقناع نوشتة سین بریرلی/ ترجمة : گیتا علی‌آبادی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 57-78]
 • هژمونی شیوه‌های اقناع نوشتة سین بریرلی/ ترجمة : گیتا علی‌آبادی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 57-78]
 • همنشینی نشانه‌شناسی رسانه‌های جمعی /نوشتة :دکتر مسعود کوثری [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 31-56]
 • هویت سانه‌های نوین و زندگی روزمره: تأثیر تلفن همراه بر هویت سبک زندگی جوانان /نوشتة :عبدالحسین کلانتری، حسین حسنی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 119-125]
 • هویت اجتماعی بررسی تأثیر صنعت فرهنگ بر هویت اجتماعی با تأکید بر شبکه‌های ماهواره‌ای/ نوشتة : جعفر زلفعلی‌فام، داود ابراهیم‌پور [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 175-201]

ی

 • یکسان‌سازی فوتبال؛ ابزاری در خدمت صنعت فرهنگ /نوشتة : امیرحسین خان‌دیزجی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 79-118]