نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آثار غیرمجاز نقـش نهادهـای فرهنگـی در فرهنـگ مصرف محصولات فرهنگی‌ـ هنری/ نوشته : محمدمهدی فداکار و مریم سلطانی [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 47-73]
 • آزادی بیان اهمیت و محدودیت رسانش پیام از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)/ نوشته: احمد علی قانع [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 161-179]
 • آزادی مطبوعات آزادی مطبوعات در منظر حق دسترسی آزاد به مطبوعات/ نوشته: جلیل مالکی و زهرا واعظی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 5-23]
 • آگاهی سیاسی تأثیـر توسعة فنـاوری‌های اطلاعـاتی و ارتباطی بر تحولات جدید خاورمیانه(مطالعه موردی تونس و مس)/ نوشته : غلامرضا خواجه سروی , علی خلیلی پور رکن آبادی , رضا نیکنام و مهدی یزدان پناه [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 5-23]
 • آگهی‌های تلویزیونی چالش‌های مدیریت تلویزیون در عرصة تبلیغات رسانه‌ای: بررسی تحولات ناشی از ورود رسانه‌های نوین بر بازار آگهی‌های تلویزیونی/ نوشته : داتیس خواجه ئیان [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 165-186]
 • آمریکا تحول مفهوم قدرت از سخت به نرم و کاربرد آن از سوی آمریکا در مورد ایران/ نوشته محمدرضا مرندی و زهرا عابدینی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 43-68]
 • آموزش بررسـی اثـربخشی محتـوایی و آموزشیِ جرایـد محلی استان هرمزگان/سیدرضا بلاغت [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 101-120]
 • آینده‌پژوهی پیـامدهای سناریـوهای فناوری اطلاعات بر سبک زندگی شهروندان ایرانی/نوشته : حسین افخمی , محمد مهدی مولایی و حامد طالبیان [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 35-53]

ا

 • اثربخشی بررسـی اثـربخشی محتـوایی و آموزشیِ جرایـد محلی استان هرمزگان/سیدرضا بلاغت [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 101-120]
 • اثربخشی اقتصادی تأثیر مدیریت دانش بر اثربخشی اقتصادی سازمان‌های رسانه‌ای/ نوشته : فریدون وردی نژاد, وجه الله قربانی زاده و زهرا سادات هاشمی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 109-130]
 • ایران تحول مفهوم قدرت از سخت به نرم و کاربرد آن از سوی آمریکا در مورد ایران/ نوشته محمدرضا مرندی و زهرا عابدینی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 43-68]
 • ارتباط ارتباطات و رسانة دینی/ نوشته : فرح رامین [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 141-159]
 • ارزیابی دانش تأثیر مدیریت دانش بر اثربخشی اقتصادی سازمان‌های رسانه‌ای/ نوشته : فریدون وردی نژاد, وجه الله قربانی زاده و زهرا سادات هاشمی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 109-130]
 • ارزیابی عملکرد طراحـی مـدل مفهـومی ارزیـابی عملکـرد مطبوعات کشور/ نوشته : نادر جعفری و حسین اصلی پور [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 201-224]
 • ارزیابی مطبوعات طراحـی مـدل مفهـومی ارزیـابی عملکـرد مطبوعات کشور/ نوشته : نادر جعفری و حسین اصلی پور [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 201-224]
 • استان کردستان رونـدها، عملکردها و نیـازهای بخش مطبوعات استانی (مطالعه موردی: مطبوعات استان کردستان)/ نوشته : فواد ایزدی , محسن محمدی , روح الله فلاحی گیلان , محمد نبی آقا تقی [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 121-140]
 • استان هرمزگان بررسـی اثـربخشی محتـوایی و آموزشیِ جرایـد محلی استان هرمزگان/سیدرضا بلاغت [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 101-120]
 • استراتژی چگونگی مدیریت بحران به ‌وسیله رسانه و عوامل مؤثر بر کارکرد آن/ نوشته : اکبر نصراللهی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 149-164]
 • اسطوره‌شناسی رسـانه‌هـا و اسطـورة مصـرف‌گـرایـی1: تحلیل موردی تبلیغات تله‌شاپینگ/ نوشته : کمال خالق پناه , کامل دلپسند و آوات رضانیا [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 75-88]
 • اطلاع‌رسانی نظام هنجاری اطلاع‌رسانی در فقه شیعه/ نوشته : محسن اسماعیلی و عبدالله جلالی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 69-94]
 • اقتصاد رسانه چالش‌های مدیریت تلویزیون در عرصة تبلیغات رسانه‌ای: بررسی تحولات ناشی از ورود رسانه‌های نوین بر بازار آگهی‌های تلویزیونی/ نوشته : داتیس خواجه ئیان [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 165-186]
 • اقتصاد رسانه برون‌سپاری حلقة مفقوده در سازمان‌های مطبوعاتی ایران/نوشته : یونس نوری مرادآبادی, منصور ساعی و زهره خواجه صالحی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 187-200]
 • الگوی ترکیبی بازنمـایی الگـوهای سبـک زندگـی در سریال‌های تلویزیونی/ نوشته : علی اصغر کیا و کیوان لطفی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 89-107]
 • الگوی سیاست‌گذاری ارائه الگوی مطلوب تدوین سیاست‌‌های رسانه‌ای/ نوشته : وحید خاشعی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 29-66]
 • امام خمینی(ره) اهمیت و محدودیت رسانش پیام از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)/ نوشته: احمد علی قانع [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 161-179]
 • اینترنت تروریسم دولتی در فضای مجازی و راهکارهای مقابله با آن/ نوشته : احمدرضا شاه علی و احسان موحدیان [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 25-46]
 • اهداف دانشی تأثیر مدیریت دانش بر اثربخشی اقتصادی سازمان‌های رسانه‌ای/ نوشته : فریدون وردی نژاد, وجه الله قربانی زاده و زهرا سادات هاشمی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 109-130]

ب

 • بحران چگونگی مدیریت بحران به ‌وسیله رسانه و عوامل مؤثر بر کارکرد آن/ نوشته : اکبر نصراللهی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 149-164]
 • بیداری اسلامی اهمیت و محدودیت رسانش پیام از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)/ نوشته: احمد علی قانع [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 161-179]
 • بیداری اسلامی تحلیل محتوای کیفی اخبار خبرگزاری ها در باره تحولات مصر از 27 دی تا 23 بهمن 1389(اسوشیتدپرس ,یونایتد پرس , فرانس پرس و رویترز) / نوشته :حسن مجیدی و محمد نیک ملکی [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 75-100]
 • برون‌سپاری برون‌سپاری حلقة مفقوده در سازمان‌های مطبوعاتی ایران/نوشته : یونس نوری مرادآبادی, منصور ساعی و زهره خواجه صالحی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 187-200]

پ

 • پاسخگویی آزادی مطبوعات در منظر حق دسترسی آزاد به مطبوعات/ نوشته: جلیل مالکی و زهرا واعظی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 5-23]
 • پی‌ام‌سی‌فمیلی سبک زنـدگی در سـریال‌های تلویزیـونی ماهواره‌ای تحلیل نشانه‌شناختی سریال‌های شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای فارسی وان و پی‌ام‌سی (فمیلی)/ نوشته : علیرضا حسینی پاکدهی و مریم یار قلی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 133-154]

ت

 • تبلیغات رسـانه‌هـا و اسطـورة مصـرف‌گـرایـی1: تحلیل موردی تبلیغات تله‌شاپینگ/ نوشته : کمال خالق پناه , کامل دلپسند و آوات رضانیا [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 75-88]
 • تحلیل گفتمان انتقادی بازنمایی سبک زندگی طبقه متوسط در سریال‌های تلویزیون: مطالعه موردی سریال ”مرگ تدریجی یک رؤیا/ نوشته : نعمت الله فاضلی و اقبال خالدیان [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 55-88]
 • تروریسم تروریسم دولتی در فضای مجازی و راهکارهای مقابله با آن/ نوشته : احمدرضا شاه علی و احسان موحدیان [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 25-46]
 • تروریسم دولتی تروریسم دولتی در فضای مجازی و راهکارهای مقابله با آن/ نوشته : احمدرضا شاه علی و احسان موحدیان [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 25-46]
 • تکثیر غیرمجاز نقـش نهادهـای فرهنگـی در فرهنـگ مصرف محصولات فرهنگی‌ـ هنری/ نوشته : محمدمهدی فداکار و مریم سلطانی [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 47-73]
 • تله‌شاپینگ رسـانه‌هـا و اسطـورة مصـرف‌گـرایـی1: تحلیل موردی تبلیغات تله‌شاپینگ/ نوشته : کمال خالق پناه , کامل دلپسند و آوات رضانیا [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 75-88]
 • تلویزیون چگونگی مدیریت بحران به ‌وسیله رسانه و عوامل مؤثر بر کارکرد آن/ نوشته : اکبر نصراللهی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 149-164]
 • تلویزیون ماهواره‌ای سبک زنـدگی در سـریال‌های تلویزیـونی ماهواره‌ای تحلیل نشانه‌شناختی سریال‌های شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای فارسی وان و پی‌ام‌سی (فمیلی)/ نوشته : علیرضا حسینی پاکدهی و مریم یار قلی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 133-154]
 • تمایز مصـرف و سبک زنـدگی: رویکـردها، مسائل و آسیب‌ها/نوشته : محمدسعید ذکایی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 5-33]
 • تهاجم فرهنگی نقـش نهادهـای فرهنگـی در فرهنـگ مصرف محصولات فرهنگی‌ـ هنری/ نوشته : محمدمهدی فداکار و مریم سلطانی [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 47-73]
 • توسعه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی تأثیـر توسعة فنـاوری‌های اطلاعـاتی و ارتباطی بر تحولات جدید خاورمیانه(مطالعه موردی تونس و مس)/ نوشته : غلامرضا خواجه سروی , علی خلیلی پور رکن آبادی , رضا نیکنام و مهدی یزدان پناه [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 5-23]
 • تونس تأثیـر توسعة فنـاوری‌های اطلاعـاتی و ارتباطی بر تحولات جدید خاورمیانه(مطالعه موردی تونس و مس)/ نوشته : غلامرضا خواجه سروی , علی خلیلی پور رکن آبادی , رضا نیکنام و مهدی یزدان پناه [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 5-23]

ج

 • جامعه‌پذیری بازنمـایی الگـوهای سبـک زندگـی در سریال‌های تلویزیونی/ نوشته : علی اصغر کیا و کیوان لطفی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 89-107]
 • جراید بررسـی اثـربخشی محتـوایی و آموزشیِ جرایـد محلی استان هرمزگان/سیدرضا بلاغت [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 101-120]
 • جراید محلی بررسـی اثـربخشی محتـوایی و آموزشیِ جرایـد محلی استان هرمزگان/سیدرضا بلاغت [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 101-120]
 • جهت‌گیری چگونگی مدیریت بحران به ‌وسیله رسانه و عوامل مؤثر بر کارکرد آن/ نوشته : اکبر نصراللهی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 149-164]

ح

 • حرمت گمراه ساختن دیگران اهمیت و محدودیت رسانش پیام از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)/ نوشته: احمد علی قانع [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 161-179]
 • حق دسترسی آزاد به اطلاعات آزادی مطبوعات در منظر حق دسترسی آزاد به مطبوعات/ نوشته: جلیل مالکی و زهرا واعظی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 5-23]

خ

 • خبرگزاری‌های غربی تحلیل محتوای کیفی اخبار خبرگزاری ها در باره تحولات مصر از 27 دی تا 23 بهمن 1389(اسوشیتدپرس ,یونایتد پرس , فرانس پرس و رویترز) / نوشته :حسن مجیدی و محمد نیک ملکی [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 75-100]
 • خرده بورژوازی رسـانه‌هـا و اسطـورة مصـرف‌گـرایـی1: تحلیل موردی تبلیغات تله‌شاپینگ/ نوشته : کمال خالق پناه , کامل دلپسند و آوات رضانیا [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 75-88]
 • خودابرازی مصـرف و سبک زنـدگی: رویکـردها، مسائل و آسیب‌ها/نوشته : محمدسعید ذکایی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 5-33]

د

 • دریافت مصـرف فرهنگی و استفـاده از سـریال‌های عامه‌پسند ماهواره‌ای/ نوشته : عبدالله گیویان و امید کریمی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 109-131]
 • دیماتل فازی مثلثی برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان‌های رسانه‌ای ایران (مطالعة موردی: روزنامة همشهری/ نوشته : علی اکبر فرهنگی , علی اصغر محکی و ابوالفضل دانایی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 5-28]
 • دولت تروریسم دولتی در فضای مجازی و راهکارهای مقابله با آن/ نوشته : احمدرضا شاه علی و احسان موحدیان [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 25-46]

ر

 • رادیو چگونگی مدیریت بحران به ‌وسیله رسانه و عوامل مؤثر بر کارکرد آن/ نوشته : اکبر نصراللهی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 149-164]
 • رسانة جمعی بررسی نحوة انعکاس اخبار حوادث در مطبوعات فارسی (مطالعة موردی چهار روزنامة صبح ایران)/ نوشته : اسماعیل افقهی و سیدرضا نقیب السادات [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 161-174]
 • رسانة دینی ارتباطات و رسانة دینی/ نوشته : فرح رامین [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 141-159]
 • رسانه توسعة سواد رسانه‌ای، مهم‌ترین راهبرد مخاطب‌محور پیش‌روی سازمان‌های فرهنگی و رسانه‌ای کشور/ نوشته : عبدالله بیچرانلو [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 93-108]
 • رسانه اهمیت و محدودیت رسانش پیام از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)/ نوشته: احمد علی قانع [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 161-179]
 • رسانه‌ تبیین عوامل مؤثر بر فرایند سیاست‌گذاری رسانه‌ای در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران/ نوشته : طاهر روشندل اربطانی و سمیه لبافی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 131-148]
 • رسانه‌خبری جایگاه‌ مخاطب در سیاست‌گذاری خبری/ نوشته : حسن مجیدی و راحله قنبری [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 67-92]
 • رسانه‌ها مصرف فرهنگی و رسانه‌ای و مخاطبان فعال/نوشته : سید محمد مهدی زاده [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 25-42]
 • رسانه‌های اجتماعی چشم‌انداز در حال ظهور صنعت خبر/ نوشته : علی اکبر فرهنگی و امید جهانشاهی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 95-118]
 • روزنامة همشهری برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان‌های رسانه‌ای ایران (مطالعة موردی: روزنامة همشهری/ نوشته : علی اکبر فرهنگی , علی اصغر محکی و ابوالفضل دانایی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 5-28]
 • روزنامه اصفهان زیبا شناسایی عوامل تأثیرگذار در پـرورش کارآفرینـی سـازمانی در سازمان‌های رسانه‌ای مطالعة موردی: روزنامة اصفهان زیبا/ داتیس خواجه ئیان ,سمیه لبافی و مهدیه جلال پور [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 143-159]
 • روزنامه‌نگاری چشم‌انداز در حال ظهور صنعت خبر/ نوشته : علی اکبر فرهنگی و امید جهانشاهی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 95-118]
 • روزنامه‌نگاری شبکه‌ای چشم‌انداز در حال ظهور صنعت خبر/ نوشته : علی اکبر فرهنگی و امید جهانشاهی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 95-118]
 • رویکرد چگونگی مدیریت بحران به ‌وسیله رسانه و عوامل مؤثر بر کارکرد آن/ نوشته : اکبر نصراللهی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 149-164]
 • رویکرد اعتدال‌محور ارتباطات و رسانة دینی/ نوشته : فرح رامین [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 141-159]
 • رویکرد فناورمحور ارتباطات و رسانة دینی/ نوشته : فرح رامین [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 141-159]
 • رویکرد محتوامحور ارتباطات و رسانة دینی/ نوشته : فرح رامین [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 141-159]

ز

 • زندگی روزمره مصرف فرهنگی و رسانه‌ای و مخاطبان فعال/نوشته : سید محمد مهدی زاده [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 25-42]

س

 • سازمان‌های خبری چشم‌انداز در حال ظهور صنعت خبر/ نوشته : علی اکبر فرهنگی و امید جهانشاهی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 95-118]
 • سازمان‌های رسانه‌ای برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان‌های رسانه‌ای ایران (مطالعة موردی: روزنامة همشهری/ نوشته : علی اکبر فرهنگی , علی اصغر محکی و ابوالفضل دانایی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 5-28]
 • سازمان‌های رسانه‌ای توسعة سواد رسانه‌ای، مهم‌ترین راهبرد مخاطب‌محور پیش‌روی سازمان‌های فرهنگی و رسانه‌ای کشور/ نوشته : عبدالله بیچرانلو [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 93-108]
 • سازمان‌های رسانه‌ای تأثیر مدیریت دانش بر اثربخشی اقتصادی سازمان‌های رسانه‌ای/ نوشته : فریدون وردی نژاد, وجه الله قربانی زاده و زهرا سادات هاشمی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 109-130]
 • سازمان‌های مطبوعاتی برون‌سپاری حلقة مفقوده در سازمان‌های مطبوعاتی ایران/نوشته : یونس نوری مرادآبادی, منصور ساعی و زهره خواجه صالحی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 187-200]
 • سیاست بدن مصـرف و سبک زنـدگی: رویکـردها، مسائل و آسیب‌ها/نوشته : محمدسعید ذکایی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 5-33]
 • سیاست‌گذاری تبیین عوامل مؤثر بر فرایند سیاست‌گذاری رسانه‌ای در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران/ نوشته : طاهر روشندل اربطانی و سمیه لبافی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 131-148]
 • سیاست‌گذاری خبری جایگاه‌ مخاطب در سیاست‌گذاری خبری/ نوشته : حسن مجیدی و راحله قنبری [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 67-92]
 • سیاست‌گذاری رسانه‌ای ارائه الگوی مطلوب تدوین سیاست‌‌های رسانه‌ای/ نوشته : وحید خاشعی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 29-66]
 • سیاست‌گذاری رسانه‌ای تبیین عوامل مؤثر بر فرایند سیاست‌گذاری رسانه‌ای در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران/ نوشته : طاهر روشندل اربطانی و سمیه لبافی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 131-148]
 • سبک زندگی مصـرف و سبک زنـدگی: رویکـردها، مسائل و آسیب‌ها/نوشته : محمدسعید ذکایی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 5-33]
 • سبک زندگی پیـامدهای سناریـوهای فناوری اطلاعات بر سبک زندگی شهروندان ایرانی/نوشته : حسین افخمی , محمد مهدی مولایی و حامد طالبیان [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 35-53]
 • سبک زندگی بازنمایی سبک زندگی طبقه متوسط در سریال‌های تلویزیون: مطالعه موردی سریال ”مرگ تدریجی یک رؤیا/ نوشته : نعمت الله فاضلی و اقبال خالدیان [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 55-88]
 • سبک زندگی بازنمـایی الگـوهای سبـک زندگـی در سریال‌های تلویزیونی/ نوشته : علی اصغر کیا و کیوان لطفی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 89-107]
 • سبک زندگی سبک زنـدگی در سـریال‌های تلویزیـونی ماهواره‌ای تحلیل نشانه‌شناختی سریال‌های شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای فارسی وان و پی‌ام‌سی (فمیلی)/ نوشته : علیرضا حسینی پاکدهی و مریم یار قلی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 133-154]
 • سبک‌زندگی شناخت الگوهای مصرف سریال‌های غیررسمی (مطالعه موردی مجموعة ویدئویی قهوة تلخ) / نوشته : عبدالله گیویان و سمانه مهرپرور [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 119-141]
 • سریال تلویزیونی بازنمـایی الگـوهای سبـک زندگـی در سریال‌های تلویزیونی/ نوشته : علی اصغر کیا و کیوان لطفی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 89-107]
 • سریال غیررسمی شناخت الگوهای مصرف سریال‌های غیررسمی (مطالعه موردی مجموعة ویدئویی قهوة تلخ) / نوشته : عبدالله گیویان و سمانه مهرپرور [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 119-141]
 • سریال ”مرگ تدریجی یک رؤیا“ بازنمایی سبک زندگی طبقه متوسط در سریال‌های تلویزیون: مطالعه موردی سریال ”مرگ تدریجی یک رؤیا/ نوشته : نعمت الله فاضلی و اقبال خالدیان [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 55-88]
 • سریال‌های عامه‌پسند ماهواره‌ای مصـرف فرهنگی و استفـاده از سـریال‌های عامه‌پسند ماهواره‌ای/ نوشته : عبدالله گیویان و امید کریمی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 109-131]
 • سرمایه‌داری رسـانه‌هـا و اسطـورة مصـرف‌گـرایـی1: تحلیل موردی تبلیغات تله‌شاپینگ/ نوشته : کمال خالق پناه , کامل دلپسند و آوات رضانیا [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 75-88]
 • سناریو‌نگاری پیـامدهای سناریـوهای فناوری اطلاعات بر سبک زندگی شهروندان ایرانی/نوشته : حسین افخمی , محمد مهدی مولایی و حامد طالبیان [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 35-53]
 • سواد رسانه‌ای توسعة سواد رسانه‌ای، مهم‌ترین راهبرد مخاطب‌محور پیش‌روی سازمان‌های فرهنگی و رسانه‌ای کشور/ نوشته : عبدالله بیچرانلو [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 93-108]

ش

 • شبکه‌های رایانه‌ای تروریسم دولتی در فضای مجازی و راهکارهای مقابله با آن/ نوشته : احمدرضا شاه علی و احسان موحدیان [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 25-46]
 • شفافیت آزادی مطبوعات در منظر حق دسترسی آزاد به مطبوعات/ نوشته: جلیل مالکی و زهرا واعظی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 5-23]
 • شهر مریوان مصـرف فرهنگی و استفـاده از سـریال‌های عامه‌پسند ماهواره‌ای/ نوشته : عبدالله گیویان و امید کریمی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 109-131]

ص

 • صدا و سیما چالش‌های مدیریت تلویزیون در عرصة تبلیغات رسانه‌ای: بررسی تحولات ناشی از ورود رسانه‌های نوین بر بازار آگهی‌های تلویزیونی/ نوشته : داتیس خواجه ئیان [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 165-186]
 • صفحة حوادث بررسی نحوة انعکاس اخبار حوادث در مطبوعات فارسی (مطالعة موردی چهار روزنامة صبح ایران)/ نوشته : اسماعیل افقهی و سیدرضا نقیب السادات [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 161-174]
 • صنعت تبلیغات چالش‌های مدیریت تلویزیون در عرصة تبلیغات رسانه‌ای: بررسی تحولات ناشی از ورود رسانه‌های نوین بر بازار آگهی‌های تلویزیونی/ نوشته : داتیس خواجه ئیان [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 165-186]

ط

 • طبقة متوسط جدید بازنمایی سبک زندگی طبقه متوسط در سریال‌های تلویزیون: مطالعه موردی سریال ”مرگ تدریجی یک رؤیا/ نوشته : نعمت الله فاضلی و اقبال خالدیان [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 55-88]
 • طبقة متوسط سنّتی بازنمایی سبک زندگی طبقه متوسط در سریال‌های تلویزیون: مطالعه موردی سریال ”مرگ تدریجی یک رؤیا/ نوشته : نعمت الله فاضلی و اقبال خالدیان [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 55-88]

ف

 • فارسی‌وان سبک زنـدگی در سـریال‌های تلویزیـونی ماهواره‌ای تحلیل نشانه‌شناختی سریال‌های شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای فارسی وان و پی‌ام‌سی (فمیلی)/ نوشته : علیرضا حسینی پاکدهی و مریم یار قلی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 133-154]
 • فرهنگ رسانه‌ای مصـرف و سبک زنـدگی: رویکـردها، مسائل و آسیب‌ها/نوشته : محمدسعید ذکایی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 5-33]
 • فرهنگ‌سازی نقـش نهادهـای فرهنگـی در فرهنـگ مصرف محصولات فرهنگی‌ـ هنری/ نوشته : محمدمهدی فداکار و مریم سلطانی [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 47-73]
 • فضای مجازی تروریسم دولتی در فضای مجازی و راهکارهای مقابله با آن/ نوشته : احمدرضا شاه علی و احسان موحدیان [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 25-46]
 • فقه شیعه نظام هنجاری اطلاع‌رسانی در فقه شیعه/ نوشته : محسن اسماعیلی و عبدالله جلالی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 69-94]
 • فناوری‌های اطلاعات پیـامدهای سناریـوهای فناوری اطلاعات بر سبک زندگی شهروندان ایرانی/نوشته : حسین افخمی , محمد مهدی مولایی و حامد طالبیان [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 35-53]

ق

 • قانون مطبوعات آزادی مطبوعات در منظر حق دسترسی آزاد به مطبوعات/ نوشته: جلیل مالکی و زهرا واعظی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 5-23]
 • قدرت سخت تحول مفهوم قدرت از سخت به نرم و کاربرد آن از سوی آمریکا در مورد ایران/ نوشته محمدرضا مرندی و زهرا عابدینی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 43-68]
 • قدرت نرم تحول مفهوم قدرت از سخت به نرم و کاربرد آن از سوی آمریکا در مورد ایران/ نوشته محمدرضا مرندی و زهرا عابدینی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 43-68]

ک

 • کارآفرینی سازمانی شناسایی عوامل تأثیرگذار در پـرورش کارآفرینـی سـازمانی در سازمان‌های رسانه‌ای مطالعة موردی: روزنامة اصفهان زیبا/ داتیس خواجه ئیان ,سمیه لبافی و مهدیه جلال پور [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 143-159]
 • کارت امتیازی متوازن برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان‌های رسانه‌ای ایران (مطالعة موردی: روزنامة همشهری/ نوشته : علی اکبر فرهنگی , علی اصغر محکی و ابوالفضل دانایی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 5-28]
 • کارکرد چگونگی مدیریت بحران به ‌وسیله رسانه و عوامل مؤثر بر کارکرد آن/ نوشته : اکبر نصراللهی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 149-164]
 • کاشت سبک زنـدگی در سـریال‌های تلویزیـونی ماهواره‌ای تحلیل نشانه‌شناختی سریال‌های شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای فارسی وان و پی‌ام‌سی (فمیلی)/ نوشته : علیرضا حسینی پاکدهی و مریم یار قلی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 133-154]
 • کسب و کار خبری چشم‌انداز در حال ظهور صنعت خبر/ نوشته : علی اکبر فرهنگی و امید جهانشاهی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 95-118]

ل

 • لذت مصـرف و سبک زنـدگی: رویکـردها، مسائل و آسیب‌ها/نوشته : محمدسعید ذکایی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 5-33]

م

 • محتوا بررسـی اثـربخشی محتـوایی و آموزشیِ جرایـد محلی استان هرمزگان/سیدرضا بلاغت [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 101-120]
 • محتوای پیام رونـدها، عملکردها و نیـازهای بخش مطبوعات استانی (مطالعه موردی: مطبوعات استان کردستان)/ نوشته : فواد ایزدی , محسن محمدی , روح الله فلاحی گیلان , محمد نبی آقا تقی [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 121-140]
 • محدودیت‌های رسانش پیام اهمیت و محدودیت رسانش پیام از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)/ نوشته: احمد علی قانع [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 161-179]
 • مخاطب جایگاه‌ مخاطب در سیاست‌گذاری خبری/ نوشته : حسن مجیدی و راحله قنبری [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 67-92]
 • مخاطب توسعة سواد رسانه‌ای، مهم‌ترین راهبرد مخاطب‌محور پیش‌روی سازمان‌های فرهنگی و رسانه‌ای کشور/ نوشته : عبدالله بیچرانلو [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 93-108]
 • مخاطب تبیین عوامل مؤثر بر فرایند سیاست‌گذاری رسانه‌ای در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران/ نوشته : طاهر روشندل اربطانی و سمیه لبافی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 131-148]
 • مخاطبان جوان مصـرف فرهنگی و استفـاده از سـریال‌های عامه‌پسند ماهواره‌ای/ نوشته : عبدالله گیویان و امید کریمی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 109-131]
 • مخاطب فعال مصرف فرهنگی و رسانه‌ای و مخاطبان فعال/نوشته : سید محمد مهدی زاده [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 25-42]
 • میدان مصرف فرهنگی و رسانه‌ای و مخاطبان فعال/نوشته : سید محمد مهدی زاده [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 25-42]
 • مدیریت استراتژیک برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان‌های رسانه‌ای ایران (مطالعة موردی: روزنامة همشهری/ نوشته : علی اکبر فرهنگی , علی اصغر محکی و ابوالفضل دانایی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 5-28]
 • مدیریت خبر چگونگی مدیریت بحران به ‌وسیله رسانه و عوامل مؤثر بر کارکرد آن/ نوشته : اکبر نصراللهی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 149-164]
 • مدیریت دانش تأثیر مدیریت دانش بر اثربخشی اقتصادی سازمان‌های رسانه‌ای/ نوشته : فریدون وردی نژاد, وجه الله قربانی زاده و زهرا سادات هاشمی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 109-130]
 • مدیریت رسانه چالش‌های مدیریت تلویزیون در عرصة تبلیغات رسانه‌ای: بررسی تحولات ناشی از ورود رسانه‌های نوین بر بازار آگهی‌های تلویزیونی/ نوشته : داتیس خواجه ئیان [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 165-186]
 • مدیریت رسانه برون‌سپاری حلقة مفقوده در سازمان‌های مطبوعاتی ایران/نوشته : یونس نوری مرادآبادی, منصور ساعی و زهره خواجه صالحی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 187-200]
 • مدیریت سازمان‌های رسانه‌ای شناسایی عوامل تأثیرگذار در پـرورش کارآفرینـی سـازمانی در سازمان‌های رسانه‌ای مطالعة موردی: روزنامة اصفهان زیبا/ داتیس خواجه ئیان ,سمیه لبافی و مهدیه جلال پور [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 143-159]
 • مدرسان ارتباطات جایگاه‌ مخاطب در سیاست‌گذاری خبری/ نوشته : حسن مجیدی و راحله قنبری [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 67-92]
 • مدل مفهومی طراحـی مـدل مفهـومی ارزیـابی عملکـرد مطبوعات کشور/ نوشته : نادر جعفری و حسین اصلی پور [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 201-224]
 • مصر تأثیـر توسعة فنـاوری‌های اطلاعـاتی و ارتباطی بر تحولات جدید خاورمیانه(مطالعه موردی تونس و مس)/ نوشته : غلامرضا خواجه سروی , علی خلیلی پور رکن آبادی , رضا نیکنام و مهدی یزدان پناه [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 5-23]
 • مصر 1389 تحلیل محتوای کیفی اخبار خبرگزاری ها در باره تحولات مصر از 27 دی تا 23 بهمن 1389(اسوشیتدپرس ,یونایتد پرس , فرانس پرس و رویترز) / نوشته :حسن مجیدی و محمد نیک ملکی [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 75-100]
 • مصرف مصـرف و سبک زنـدگی: رویکـردها، مسائل و آسیب‌ها/نوشته : محمدسعید ذکایی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 5-33]
 • مصرف پیـامدهای سناریـوهای فناوری اطلاعات بر سبک زندگی شهروندان ایرانی/نوشته : حسین افخمی , محمد مهدی مولایی و حامد طالبیان [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 35-53]
 • مصرف مصـرف فرهنگی و استفـاده از سـریال‌های عامه‌پسند ماهواره‌ای/ نوشته : عبدالله گیویان و امید کریمی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 109-131]
 • مصرف مصرف فرهنگی و رسانه‌ای و مخاطبان فعال/نوشته : سید محمد مهدی زاده [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 25-42]
 • مصرف رسانه‌ای سبک زنـدگی در سـریال‌های تلویزیـونی ماهواره‌ای تحلیل نشانه‌شناختی سریال‌های شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای فارسی وان و پی‌ام‌سی (فمیلی)/ نوشته : علیرضا حسینی پاکدهی و مریم یار قلی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 133-154]
 • مصرف رسانه‌ای شناخت الگوهای مصرف سریال‌های غیررسمی (مطالعه موردی مجموعة ویدئویی قهوة تلخ) / نوشته : عبدالله گیویان و سمانه مهرپرور [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 119-141]
 • مصرف‌گرایی رسـانه‌هـا و اسطـورة مصـرف‌گـرایـی1: تحلیل موردی تبلیغات تله‌شاپینگ/ نوشته : کمال خالق پناه , کامل دلپسند و آوات رضانیا [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 75-88]
 • مطبوعات چگونگی مدیریت بحران به ‌وسیله رسانه و عوامل مؤثر بر کارکرد آن/ نوشته : اکبر نصراللهی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 149-164]
 • مطبوعات طراحـی مـدل مفهـومی ارزیـابی عملکـرد مطبوعات کشور/ نوشته : نادر جعفری و حسین اصلی پور [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 201-224]
 • مطبوعات رونـدها، عملکردها و نیـازهای بخش مطبوعات استانی (مطالعه موردی: مطبوعات استان کردستان)/ نوشته : فواد ایزدی , محسن محمدی , روح الله فلاحی گیلان , محمد نبی آقا تقی [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 121-140]
 • مطبوعات استانی رونـدها، عملکردها و نیـازهای بخش مطبوعات استانی (مطالعه موردی: مطبوعات استان کردستان)/ نوشته : فواد ایزدی , محسن محمدی , روح الله فلاحی گیلان , محمد نبی آقا تقی [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 121-140]
 • مطبوعات فارسی بررسی نحوة انعکاس اخبار حوادث در مطبوعات فارسی (مطالعة موردی چهار روزنامة صبح ایران)/ نوشته : اسماعیل افقهی و سیدرضا نقیب السادات [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 161-174]
 • مفهوم اجتماع شناخت الگوهای مصرف سریال‌های غیررسمی (مطالعه موردی مجموعة ویدئویی قهوة تلخ) / نوشته : عبدالله گیویان و سمانه مهرپرور [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 119-141]
 • مقاومت مصرف فرهنگی و رسانه‌ای و مخاطبان فعال/نوشته : سید محمد مهدی زاده [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 25-42]
 • منش مصرف فرهنگی و رسانه‌ای و مخاطبان فعال/نوشته : سید محمد مهدی زاده [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 25-42]
 • مهندسی فرهنگ نقـش نهادهـای فرهنگـی در فرهنـگ مصرف محصولات فرهنگی‌ـ هنری/ نوشته : محمدمهدی فداکار و مریم سلطانی [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 47-73]
 • موضوعات استراتژیک ارائه الگوی مطلوب تدوین سیاست‌‌های رسانه‌ای/ نوشته : وحید خاشعی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 29-66]

ن

 • نیاز مخاطب رونـدها، عملکردها و نیـازهای بخش مطبوعات استانی (مطالعه موردی: مطبوعات استان کردستان)/ نوشته : فواد ایزدی , محسن محمدی , روح الله فلاحی گیلان , محمد نبی آقا تقی [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 121-140]
 • نظام نظام هنجاری اطلاع‌رسانی در فقه شیعه/ نوشته : محسن اسماعیلی و عبدالله جلالی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 69-94]
 • نظریه کاشت بازنمـایی الگـوهای سبـک زندگـی در سریال‌های تلویزیونی/ نوشته : علی اصغر کیا و کیوان لطفی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 89-107]
 • نفوذپذیری حکومت‌ها تأثیـر توسعة فنـاوری‌های اطلاعـاتی و ارتباطی بر تحولات جدید خاورمیانه(مطالعه موردی تونس و مس)/ نوشته : غلامرضا خواجه سروی , علی خلیلی پور رکن آبادی , رضا نیکنام و مهدی یزدان پناه [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 5-23]
 • نما سبک زنـدگی در سـریال‌های تلویزیـونی ماهواره‌ای تحلیل نشانه‌شناختی سریال‌های شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای فارسی وان و پی‌ام‌سی (فمیلی)/ نوشته : علیرضا حسینی پاکدهی و مریم یار قلی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 133-154]
 • نهادهای فرهنگی نقـش نهادهـای فرهنگـی در فرهنـگ مصرف محصولات فرهنگی‌ـ هنری/ نوشته : محمدمهدی فداکار و مریم سلطانی [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 47-73]

و

 • وظایف اجتماعی بررسی نحوة انعکاس اخبار حوادث در مطبوعات فارسی (مطالعة موردی چهار روزنامة صبح ایران)/ نوشته : اسماعیل افقهی و سیدرضا نقیب السادات [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 161-174]

ه

 • هنجار نظام هنجاری اطلاع‌رسانی در فقه شیعه/ نوشته : محسن اسماعیلی و عبدالله جلالی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 69-94]
 • هویت مصـرف و سبک زنـدگی: رویکـردها، مسائل و آسیب‌ها/نوشته : محمدسعید ذکایی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 5-33]
 • هویت مصرف فرهنگی و رسانه‌ای و مخاطبان فعال/نوشته : سید محمد مهدی زاده [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 25-42]
 • هویت فرهنگی نقـش نهادهـای فرهنگـی در فرهنـگ مصرف محصولات فرهنگی‌ـ هنری/ نوشته : محمدمهدی فداکار و مریم سلطانی [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 47-73]