نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزادی اطلاعات مبانی و مصداق‌های آزادی ارتباطات و اطلاعات در حقوق و اندیشة اسلامی/ نوشته : محسن اسماعیلی [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 45-60]
 • آزادی بیان حمـایت از حـرمت اشخـاص در برابـر آزادی بیـان/نوشته : باقر انصاری [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 31-49]
 • آن‌لاین ساخت هویت آن‌لاین کاربران فیس‌بوک/ نوشته : حسین امامی رودسری و اشرفسادات احدزاده [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 101-113]

ا

 • ایران تحلیـل سیاست‌های رسانه‌ای در ایران (از برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب تا پایان برنامه چهارم توسعه/ نوشته : عبدالحسین کلانتری , پیام روشنفکر و حسین حسنی [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 5-30]
 • ارتباطات تحلیـل سیاست‌های رسانه‌ای در ایران (از برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب تا پایان برنامه چهارم توسعه/ نوشته : عبدالحسین کلانتری , پیام روشنفکر و حسین حسنی [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 5-30]
 • ارتباطات شبکه‌ای ارتباطات شبکه‌ای و رهبری مخاطب در شبکه‌ها‌ی اجتماعی مجازی/ نوشته : احسان پوری [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 23-32]
 • افترا حمـایت از حـرمت اشخـاص در برابـر آزادی بیـان/نوشته : باقر انصاری [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 31-49]
 • اقتصاد اطلاعات اقتصاد اطلاعات و نقش آن در اقتصاد جهانی/ نوشته : علی یعقوبی [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 71-86]
 • اقتصاد بی وزن اقتصاد اطلاعات و نقش آن در اقتصاد جهانی/ نوشته : علی یعقوبی [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 71-86]
 • الگوهای خانواده جایگاه خانواده در نشریات عامه‌پسند خانوادگی تحلیل محتوای نشریات خانواده، فضلیت خانواده، کانون خانواده و خانواده سبز در سال 1390/ نوشته : محمدمهدی فرقانی و سیده ثریا موسوی [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 27-44]

ب

 • بازاریابی شبکه‌های اجتماعی شبکه‌های اجتماعی؛ رسانه‌هایی هوشمند در راستای برندینگ آن‌لاین/ نوشته : شهناز هاشمی و محمد سلطانی فر [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 79-96]
 • بازاریابی هوشمند شبکه‌های اجتماعی؛ رسانه‌هایی هوشمند در راستای برندینگ آن‌لاین/ نوشته : شهناز هاشمی و محمد سلطانی فر [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 79-96]
 • بازنمایی تصویرپردازی عامه پسند چهره های مقدس در سینما/ نوشته : سیده راضیه یاسینی و عبدالله بیچرانلو [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 87-100]
 • بازنمایی بررسی شیوه‌های بازنمایی زن در شبکة تلویزیون ماهواره‌ای ”من‌وتو1“/ نوشته :وامیدعلی مسعودی و شهناز خسروی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 43-62]
 • برنامه سازی تعاملی فرصت های تعاملی رسان ههای اجتماعی برای برنام ههای تلویزیونی (مطالعة به کارگیری سطوح روزنامه نگاری شهروندی در چهار برنامه صدا و سیما و شبکه های ماهواره ای فارسی زبان)/نوشته : محمد مهدی مولایی و علیرضا کتابدار [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 51-69]
 • برنامه های تلویزیونی فرصت های تعاملی رسان ههای اجتماعی برای برنام ههای تلویزیونی (مطالعة به کارگیری سطوح روزنامه نگاری شهروندی در چهار برنامه صدا و سیما و شبکه های ماهواره ای فارسی زبان)/نوشته : محمد مهدی مولایی و علیرضا کتابدار [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 51-69]
 • برنامه‌های توسعه تحلیـل سیاست‌های رسانه‌ای در ایران (از برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب تا پایان برنامه چهارم توسعه/ نوشته : عبدالحسین کلانتری , پیام روشنفکر و حسین حسنی [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 5-30]
 • برنامه‌های عمرانی تحلیـل سیاست‌های رسانه‌ای در ایران (از برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب تا پایان برنامه چهارم توسعه/ نوشته : عبدالحسین کلانتری , پیام روشنفکر و حسین حسنی [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 5-30]
 • برند شبکه‌های اجتماعی؛ رسانه‌هایی هوشمند در راستای برندینگ آن‌لاین/ نوشته : شهناز هاشمی و محمد سلطانی فر [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 79-96]
 • برندینگ شبکه‌های اجتماعی؛ رسانه‌هایی هوشمند در راستای برندینگ آن‌لاین/ نوشته : شهناز هاشمی و محمد سلطانی فر [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 79-96]

پ

 • پرتال ایرانی بررسی وضعیت وب‌گاه‌های روزنامه‌های ایران از نظر شاخص‌های وب‌سنجی/ نوشته : حمید ضیایی پرور [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 75-100]
 • پیشگیری نقش رسانه در پیشگیری از جرم/ نوشته : غلامحسین بیابانی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 33-42]

ت

 • تی‌آرتی ترکیه بررسی تطبیقی تفکرات حاکم بـر ادارة رسانه‌ها در شبکة خبـر جمهوری اسلامی ایران و تی‌آرتی ترکیه تحلیل محتوای اخبار خارجی شبکة خبر و تی‌آر‌تی/ نوشته : سیدرضا نقیب السادات و اسماعیل افقهی [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 85-101]
 • تحلیل محتوا بررسی تطبیقی تفکرات حاکم بـر ادارة رسانه‌ها در شبکة خبـر جمهوری اسلامی ایران و تی‌آرتی ترکیه تحلیل محتوای اخبار خارجی شبکة خبر و تی‌آر‌تی/ نوشته : سیدرضا نقیب السادات و اسماعیل افقهی [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 85-101]
 • تطابق با تکنولوژی مدل‌های تطابق با تکنولوژی در رسانه‌ها/نوشته : حسن خجسته باقرزاده و محسن فرامرزی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 5-22]
 • تکنولوژی رسانه‌ای مدل‌های تطابق با تکنولوژی در رسانه‌ها/نوشته : حسن خجسته باقرزاده و محسن فرامرزی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 5-22]
 • تکنولوژی‌های هوشمند مخاطب مشارکت‌گرا؛ محیط هوشمند رسانه‌های نوین و کاربست مدل ”توان‌بخشی“ ارتباطات توسعه در راستای سند چشم‌انداز توسعه 1404/ نوشته : محمد سلطانی فر [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 115-128]
 • توسعه تحلیـل سیاست‌های رسانه‌ای در ایران (از برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب تا پایان برنامه چهارم توسعه/ نوشته : عبدالحسین کلانتری , پیام روشنفکر و حسین حسنی [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 5-30]
 • توسعه جهانی‌شدن، ملاحظات و فرصت‌ها/ نوشته : محمد دادگران و ناصر اسدی [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 47-65]
 • توهین حمـایت از حـرمت اشخـاص در برابـر آزادی بیـان/نوشته : باقر انصاری [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 31-49]

ج

 • جرم نقش رسانه در پیشگیری از جرم/ نوشته : غلامحسین بیابانی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 33-42]
 • جنسیت بررسی شیوه‌های بازنمایی زن در شبکة تلویزیون ماهواره‌ای ”من‌وتو1“/ نوشته :وامیدعلی مسعودی و شهناز خسروی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 43-62]
 • جهانی‌شدن جهانی‌شدن، ملاحظات و فرصت‌ها/ نوشته : محمد دادگران و ناصر اسدی [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 47-65]
 • جهانی‌شدن و اقتصاد جهانی‌شدن، ملاحظات و فرصت‌ها/ نوشته : محمد دادگران و ناصر اسدی [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 47-65]
 • جهانی‌شدن و سیاست جهانی‌شدن، ملاحظات و فرصت‌ها/ نوشته : محمد دادگران و ناصر اسدی [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 47-65]
 • جهان فیزیکی منطق شهرهای مجازی و مفهوم کار مجازی: ضرورت طرح جامع شهر مجازی/نوشته : سعیدرضا عاملی [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 7-26]
 • جهان‌مجازی منطق شهرهای مجازی و مفهوم کار مجازی: ضرورت طرح جامع شهر مجازی/نوشته : سعیدرضا عاملی [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 7-26]

چ

 • چالش مونوپولی دیپلماتیک سایبر دیپلماسی در محیط هوشمند نوین رسانه‌ای/ نوشته : رها خرازی آذر [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 61-73]

ح

 • حق تعیین سرنوشت مبانی و مصداق‌های آزادی ارتباطات و اطلاعات در حقوق و اندیشة اسلامی/ نوشته : محسن اسماعیلی [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 45-60]
 • حقوق بشر مبانی و مصداق‌های آزادی ارتباطات و اطلاعات در حقوق و اندیشة اسلامی/ نوشته : محسن اسماعیلی [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 45-60]
 • حقوق و اندیشه اسلامی مبانی و مصداق‌های آزادی ارتباطات و اطلاعات در حقوق و اندیشة اسلامی/ نوشته : محسن اسماعیلی [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 45-60]

خ

 • خانواده جایگاه خانواده در نشریات عامه‌پسند خانوادگی تحلیل محتوای نشریات خانواده، فضلیت خانواده، کانون خانواده و خانواده سبز در سال 1390/ نوشته : محمدمهدی فرقانی و سیده ثریا موسوی [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 27-44]
 • خانواده وب‌های هوشمند شبکه‌های اجتماعی؛ رسانه‌هایی هوشمند در راستای برندینگ آن‌لاین/ نوشته : شهناز هاشمی و محمد سلطانی فر [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 79-96]
 • خبرگزاری مهر رابطة یادگیری سازمانی با مدیریت زمان در سازمان‌های رسانه‌ای؛ مطالعه‌ای در خبرگزاری مهر/ نوشته : مهدخت بروجردی علوی و مهدی قمصریان [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 27-46]
 • خودآگاهی بررسی مبنای فلسفة نظریة رسانة شوروی با تأکید بر آرای مارکس/ نوشته : محمد مهدی فرقانی , حمید عزیزی و فرید عزیزی [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 5-26]

د

 • دیالکتیک بررسی مبنای فلسفة نظریة رسانة شوروی با تأکید بر آرای مارکس/ نوشته : محمد مهدی فرقانی , حمید عزیزی و فرید عزیزی [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 5-26]
 • دسترسی آزاد به اطلاعات مبانی و مصداق‌های آزادی ارتباطات و اطلاعات در حقوق و اندیشة اسلامی/ نوشته : محسن اسماعیلی [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 45-60]
 • دگرگونی ارزشی تلویزیون‌های ماهواره‌ای و نگرش دختران به روابط پیش از ازدواج/ نوشته : غلامرضا تاج بخش و محمد دانش فر [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 103-115]
 • دین یهود نشانه‌شناختی دین یهود (غیرصهیونیسم) در هنر مدرن مطالعة موردی نقاشی ”من و روستا“ اثر مارک شاگال/ نوشته : حسن بشیر و هدی کاسپور [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 63-78]

ر

 • رایانه های پوشیدنی عینک گوگل؛ فرصت ها، تهدیدها و راهکارها/ نوشته : مریم سلیمی [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 101-117]
 • رسانه نقش رسانه در پیشگیری از جرم/ نوشته : غلامحسین بیابانی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 33-42]
 • رسانه تلویزیون‌های ماهواره‌ای و نگرش دختران به روابط پیش از ازدواج/ نوشته : غلامرضا تاج بخش و محمد دانش فر [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 103-115]
 • رسانه های اجتماعی فرصت های تعاملی رسان ههای اجتماعی برای برنام ههای تلویزیونی (مطالعة به کارگیری سطوح روزنامه نگاری شهروندی در چهار برنامه صدا و سیما و شبکه های ماهواره ای فارسی زبان)/نوشته : محمد مهدی مولایی و علیرضا کتابدار [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 51-69]
 • رسانه‌ها‌ی اجتماعی ارتباطات شبکه‌ای و رهبری مخاطب در شبکه‌ها‌ی اجتماعی مجازی/ نوشته : احسان پوری [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 23-32]
 • رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی بررسی نگرش خبرنگاران رسانه‌های آن‌لاین نسبت به کارکردهای خبری شبکه‌های اجتماعی/ نوشته : حسین امامی و فیروزه عسگری [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 117-128]
 • رسانه‌های آن‌لاین بررسی نگرش خبرنگاران رسانه‌های آن‌لاین نسبت به کارکردهای خبری شبکه‌های اجتماعی/ نوشته : حسین امامی و فیروزه عسگری [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 117-128]
 • رسانه های شهروندی فرصت های تعاملی رسان ههای اجتماعی برای برنام ههای تلویزیونی (مطالعة به کارگیری سطوح روزنامه نگاری شهروندی در چهار برنامه صدا و سیما و شبکه های ماهواره ای فارسی زبان)/نوشته : محمد مهدی مولایی و علیرضا کتابدار [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 51-69]
 • رسانه‌های نوین مخاطب مشارکت‌گرا؛ محیط هوشمند رسانه‌های نوین و کاربست مدل ”توان‌بخشی“ ارتباطات توسعه در راستای سند چشم‌انداز توسعه 1404/ نوشته : محمد سلطانی فر [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 115-128]
 • روابط پیش از ازدواج تلویزیون‌های ماهواره‌ای و نگرش دختران به روابط پیش از ازدواج/ نوشته : غلامرضا تاج بخش و محمد دانش فر [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 103-115]
 • روابط عمومی کاربردهای شبکه های اجتماعی مجازی در توسعة فعالیت روابط عمومی سازمان صدا و سیما (از دید استادان ارتباطات دانشگا ههای تهران)/ نوشته : طاهره ساعدی [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 119-147]
 • روزنامه نگاری شهروندی فرصت های تعاملی رسان ههای اجتماعی برای برنام ههای تلویزیونی (مطالعة به کارگیری سطوح روزنامه نگاری شهروندی در چهار برنامه صدا و سیما و شبکه های ماهواره ای فارسی زبان)/نوشته : محمد مهدی مولایی و علیرضا کتابدار [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 51-69]
 • روزنامه‌های ایران بررسی وضعیت وب‌گاه‌های روزنامه‌های ایران از نظر شاخص‌های وب‌سنجی/ نوشته : حمید ضیایی پرور [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 75-100]

ز

 • زبان زبان، فناوری‌ها و هویت ملی/ نوشته : گیتا علی آبادی [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 67-84]

س

 • سازمان صدا و سیما کاربردهای شبکه های اجتماعی مجازی در توسعة فعالیت روابط عمومی سازمان صدا و سیما (از دید استادان ارتباطات دانشگا ههای تهران)/ نوشته : طاهره ساعدی [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 119-147]
 • سیاست‌گذاری‌رسانه‌ای تحلیـل سیاست‌های رسانه‌ای در ایران (از برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب تا پایان برنامه چهارم توسعه/ نوشته : عبدالحسین کلانتری , پیام روشنفکر و حسین حسنی [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 5-30]
 • سبک زندگی بررسی شیوه‌های بازنمایی زن در شبکة تلویزیون ماهواره‌ای ”من‌وتو1“/ نوشته :وامیدعلی مسعودی و شهناز خسروی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 43-62]
 • سینما و تلویزیون تصویرپردازی عامه پسند چهره های مقدس در سینما/ نوشته : سیده راضیه یاسینی و عبدالله بیچرانلو [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 87-100]

ش

 • شاخص‌های وب‌سنجی بررسی وضعیت وب‌گاه‌های روزنامه‌های ایران از نظر شاخص‌های وب‌سنجی/ نوشته : حمید ضیایی پرور [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 75-100]
 • شبکة خبر بررسی تطبیقی تفکرات حاکم بـر ادارة رسانه‌ها در شبکة خبـر جمهوری اسلامی ایران و تی‌آرتی ترکیه تحلیل محتوای اخبار خارجی شبکة خبر و تی‌آر‌تی/ نوشته : سیدرضا نقیب السادات و اسماعیل افقهی [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 85-101]
 • شبکه اجتماعی ساخت هویت آن‌لاین کاربران فیس‌بوک/ نوشته : حسین امامی رودسری و اشرفسادات احدزاده [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 101-113]
 • شبکه های اجتماعی مجاز ی کاربردهای شبکه های اجتماعی مجازی در توسعة فعالیت روابط عمومی سازمان صدا و سیما (از دید استادان ارتباطات دانشگا ههای تهران)/ نوشته : طاهره ساعدی [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 119-147]
 • شبکه‌های اجتماعی مجازی شبکه‌های اجتماعی؛ رسانه‌هایی هوشمند در راستای برندینگ آن‌لاین/ نوشته : شهناز هاشمی و محمد سلطانی فر [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 79-96]
 • شبکه‌ها‌ی اجتماعی مجازی ارتباطات شبکه‌ای و رهبری مخاطب در شبکه‌ها‌ی اجتماعی مجازی/ نوشته : احسان پوری [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 23-32]
 • شخصیت های مقدس تصویرپردازی عامه پسند چهره های مقدس در سینما/ نوشته : سیده راضیه یاسینی و عبدالله بیچرانلو [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 87-100]

ص

 • صنعت گردشگری جهانی‌شدن، ملاحظات و فرصت‌ها/ نوشته : محمد دادگران و ناصر اسدی [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 47-65]

ع

 • عینک گوگل عینک گوگل؛ فرصت ها، تهدیدها و راهکارها/ نوشته : مریم سلیمی [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 101-117]

ف

 • فیس‌بوک ساخت هویت آن‌لاین کاربران فیس‌بوک/ نوشته : حسین امامی رودسری و اشرفسادات احدزاده [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 101-113]
 • فضای مجازی منطق شهرهای مجازی و مفهوم کار مجازی: ضرورت طرح جامع شهر مجازی/نوشته : سعیدرضا عاملی [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 7-26]
 • فضای مجازی ارتباطات شبکه‌ای و رهبری مخاطب در شبکه‌ها‌ی اجتماعی مجازی/ نوشته : احسان پوری [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 23-32]
 • فلسفة رسانه بررسی مبنای فلسفة نظریة رسانة شوروی با تأکید بر آرای مارکس/ نوشته : محمد مهدی فرقانی , حمید عزیزی و فرید عزیزی [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 5-26]
 • فناوری ارتباطات جهانی‌شدن، ملاحظات و فرصت‌ها/ نوشته : محمد دادگران و ناصر اسدی [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 47-65]
 • فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی اقتصاد اطلاعات و نقش آن در اقتصاد جهانی/ نوشته : علی یعقوبی [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 71-86]

ق

 • قانون انتشار مبانی و مصداق‌های آزادی ارتباطات و اطلاعات در حقوق و اندیشة اسلامی/ نوشته : محسن اسماعیلی [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 45-60]
 • قدرت زبان، فناوری‌ها و هویت ملی/ نوشته : گیتا علی آبادی [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 67-84]

ک

 • کارکرد رسانه نقش رسانه در پیشگیری از جرم/ نوشته : غلامحسین بیابانی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 33-42]
 • کارکردهای خانواده جایگاه خانواده در نشریات عامه‌پسند خانوادگی تحلیل محتوای نشریات خانواده، فضلیت خانواده، کانون خانواده و خانواده سبز در سال 1390/ نوشته : محمدمهدی فرقانی و سیده ثریا موسوی [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 27-44]
 • کارکردهای خبری بررسی نگرش خبرنگاران رسانه‌های آن‌لاین نسبت به کارکردهای خبری شبکه‌های اجتماعی/ نوشته : حسین امامی و فیروزه عسگری [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 117-128]
 • کالای اطلاعات اقتصاد اطلاعات و نقش آن در اقتصاد جهانی/ نوشته : علی یعقوبی [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 71-86]
 • کاهش جرم نقش رسانه در پیشگیری از جرم/ نوشته : غلامحسین بیابانی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 33-42]

گ

 • گفتمان زبان، فناوری‌ها و هویت ملی/ نوشته : گیتا علی آبادی [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 67-84]

م

 • مارک شاگال نشانه‌شناختی دین یهود (غیرصهیونیسم) در هنر مدرن مطالعة موردی نقاشی ”من و روستا“ اثر مارک شاگال/ نوشته : حسن بشیر و هدی کاسپور [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 63-78]
 • ماهواره تلویزیون‌های ماهواره‌ای و نگرش دختران به روابط پیش از ازدواج/ نوشته : غلامرضا تاج بخش و محمد دانش فر [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 103-115]
 • محیط هوشمند نوین رسانه‌ای سایبر دیپلماسی در محیط هوشمند نوین رسانه‌ای/ نوشته : رها خرازی آذر [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 61-73]
 • مخاطب مشارکت‌گرا مخاطب مشارکت‌گرا؛ محیط هوشمند رسانه‌های نوین و کاربست مدل ”توان‌بخشی“ ارتباطات توسعه در راستای سند چشم‌انداز توسعه 1404/ نوشته : محمد سلطانی فر [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 115-128]
 • مدیریت زمان رابطة یادگیری سازمانی با مدیریت زمان در سازمان‌های رسانه‌ای؛ مطالعه‌ای در خبرگزاری مهر/ نوشته : مهدخت بروجردی علوی و مهدی قمصریان [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 27-46]
 • مکتب سامان بخشی اقتصاد اطلاعات و نقش آن در اقتصاد جهانی/ نوشته : علی یعقوبی [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 71-86]
 • منطق شهرها و فضای مجازی منطق شهرهای مجازی و مفهوم کار مجازی: ضرورت طرح جامع شهر مجازی/نوشته : سعیدرضا عاملی [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 7-26]
 • منطق و منافع سایبردیپلماسی سایبر دیپلماسی در محیط هوشمند نوین رسانه‌ای/ نوشته : رها خرازی آذر [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 61-73]
 • من‌وتو1 بررسی شیوه‌های بازنمایی زن در شبکة تلویزیون ماهواره‌ای ”من‌وتو1“/ نوشته :وامیدعلی مسعودی و شهناز خسروی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 43-62]
 • مؤسسه‌های رسانه‌ای‌ مدل‌های تطابق با تکنولوژی در رسانه‌ها/نوشته : حسن خجسته باقرزاده و محسن فرامرزی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 5-22]

ن

 • نشانه‌شناسی بررسی شیوه‌های بازنمایی زن در شبکة تلویزیون ماهواره‌ای ”من‌وتو1“/ نوشته :وامیدعلی مسعودی و شهناز خسروی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 43-62]
 • نشانه‌شناسی نشانه‌شناختی دین یهود (غیرصهیونیسم) در هنر مدرن مطالعة موردی نقاشی ”من و روستا“ اثر مارک شاگال/ نوشته : حسن بشیر و هدی کاسپور [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 63-78]
 • نشر اکاذیب حمـایت از حـرمت اشخـاص در برابـر آزادی بیـان/نوشته : باقر انصاری [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 31-49]
 • نظام‌های ادارة رسانه‌ها بررسی تطبیقی تفکرات حاکم بـر ادارة رسانه‌ها در شبکة خبـر جمهوری اسلامی ایران و تی‌آرتی ترکیه تحلیل محتوای اخبار خارجی شبکة خبر و تی‌آر‌تی/ نوشته : سیدرضا نقیب السادات و اسماعیل افقهی [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 85-101]
 • نظریة رسانه‌های شوروی بررسی مبنای فلسفة نظریة رسانة شوروی با تأکید بر آرای مارکس/ نوشته : محمد مهدی فرقانی , حمید عزیزی و فرید عزیزی [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 5-26]
 • نظریة هنجاری بررسی تطبیقی تفکرات حاکم بـر ادارة رسانه‌ها در شبکة خبـر جمهوری اسلامی ایران و تی‌آرتی ترکیه تحلیل محتوای اخبار خارجی شبکة خبر و تی‌آر‌تی/ نوشته : سیدرضا نقیب السادات و اسماعیل افقهی [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 85-101]
 • نگرش تلویزیون‌های ماهواره‌ای و نگرش دختران به روابط پیش از ازدواج/ نوشته : غلامرضا تاج بخش و محمد دانش فر [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 103-115]
 • نگرش بررسی نگرش خبرنگاران رسانه‌های آن‌لاین نسبت به کارکردهای خبری شبکه‌های اجتماعی/ نوشته : حسین امامی و فیروزه عسگری [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 117-128]
 • نوآوری‌ مدل‌های تطابق با تکنولوژی در رسانه‌ها/نوشته : حسن خجسته باقرزاده و محسن فرامرزی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 5-22]

و

 • واقعیت افزوده عینک گوگل؛ فرصت ها، تهدیدها و راهکارها/ نوشته : مریم سلیمی [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 101-117]
 • وب2 ارتباطات شبکه‌ای و رهبری مخاطب در شبکه‌ها‌ی اجتماعی مجازی/ نوشته : احسان پوری [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 23-32]
 • وب 2 کاربردهای شبکه های اجتماعی مجازی در توسعة فعالیت روابط عمومی سازمان صدا و سیما (از دید استادان ارتباطات دانشگا ههای تهران)/ نوشته : طاهره ساعدی [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 119-147]
 • وب‌گاه بررسی وضعیت وب‌گاه‌های روزنامه‌های ایران از نظر شاخص‌های وب‌سنجی/ نوشته : حمید ضیایی پرور [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 75-100]

ه

 • هتک‌حرمت حمـایت از حـرمت اشخـاص در برابـر آزادی بیـان/نوشته : باقر انصاری [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 31-49]
 • هنر مدرن نشانه‌شناختی دین یهود (غیرصهیونیسم) در هنر مدرن مطالعة موردی نقاشی ”من و روستا“ اثر مارک شاگال/ نوشته : حسن بشیر و هدی کاسپور [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 63-78]
 • هویت ساخت هویت آن‌لاین کاربران فیس‌بوک/ نوشته : حسین امامی رودسری و اشرفسادات احدزاده [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 101-113]
 • هویت و اینترنت زبان، فناوری‌ها و هویت ملی/ نوشته : گیتا علی آبادی [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 67-84]

ی

 • یادگیری سازمانی رابطة یادگیری سازمانی با مدیریت زمان در سازمان‌های رسانه‌ای؛ مطالعه‌ای در خبرگزاری مهر/ نوشته : مهدخت بروجردی علوی و مهدی قمصریان [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 27-46]