نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش بررسی جایگاه رسانه‌ها در ارتقای سـواد‌ رسـانه‌ای به منظور تحقق جامعة دانایی‌محور/ نوشته : سیدرضا نقیب السادات و پریسا فرهادی [دوره 25، شماره 4، 1393، صفحه 45-61]

ا

 • ایران نقش سواد رسانه‌ای در توسعة انسانی: مطالعة موردی کتاب( سیاست‌های اجرایی سازمان صداوسیما و سند تحول وزارت آموزش‌وپرورش/ نوشته : حسن بشیر و رامین چابکی [دوره 25، شماره 4، 1393، صفحه 63-80]
 • ارتباطات سیاسی مطالعه تطبیقی کارکرد رسانه‌های اجتماعی در صدا و سیما و شبکة بی‌بی‌سی فارسی/ نوشته : احسان پوری و زهرا عنایتی [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 61-78]
 • ارتباط اقناعی معرفی و ارزیابی مدل اقناعی احتمال موشکافی/ نوشته : علیرضا دهقان و آرین طاهری [دوره 25، شماره 2، 1393، صفحه 5-30]
 • ارتقای آگاهی مدل‌های ارتباطی و ارتقای آگاهی از حقوق شهروندی (در رادیو و تلویزیون)/ نوشته : ابراهیم سپهوند , علی گرانمایه پور و مسلم ملکی حسنوند [دوره 25، شماره 2، 1393، صفحه 121-141]
 • استعمار مشکلات فرهنگی و ارتباطی درکشورهای اسلامی استعمارزده (مورد مطالعه تونس)/ نوشته : مهدی محسنیان راد و محمد علی شاکری [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 21-40]
 • اصول و سیاست‌های فرهنگی بررسی تطبیقی جایگاه محصولات فرهنگی در بیـن برنـدهای برتـر تبلیغـاتـی با تأکید بر سند چشم‌انداز 1404/ نوشته : محمد صحفی و ایرج قره داغی [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 55-77]
 • اطلاع‌رسانی آسیب‌شناسی اطلاع‌رسانی خدمات دولت در رسانه‌ها از منظر خبرنگاران و مسئولان روابط‌عمومی/ نوشته : مهدخت بروجردی علوی و صفورا بیگنه [دوره 25، شماره 2، 1393، صفحه 31-46]
 • اعتیاد به اینترنت بررسی تفاوت‌های جنسیتی در پیش‌بینی‌کنندگی ویژگی‌های شخصیتی و ویژگی‌های محیط خانوادگی برای اعتیاد به اینترنت/ نوشته : امیدعلی مسعودی , مریم اسماعیلی نسب و فرزانه دهقان کار [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 91-102]
 • افکار عمومی شبکه های اجتماعی ؛ چالش در تعریف افکار عمومی / نوشته : مجید رضاییان [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 79-90]
 • اقتصاد مقاومتی نقش رسانه‌ها در نهادینه‌سازی اقتصاد مقاومتی [دوره 25، شماره 2، 1393، صفحه 87-100]
 • المپیک 2012 تحلیل خبـررسانی نوشتـاری و تصـویری خبـرگزاری ایرنا و بی‌بی‌سی (BBC) از مسابقات المپیک 2012 لندن/ نوشته : علی محمد مزیدی و محمد رضا جهانگیری [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 131-147]
 • اوقات فراغت بررسی نقش و جایگاه سطح سواد رسانه‌ای مخاطبین در مقابله با سبک زندگی ارائه‌شده توسط شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان (مطالعة موردی: شبکه‌های ”من‌وتو“ و ”جم تی‌وی“)/ نوشته : بهاره نصیری و مرحمت سلماسی [دوره 25، شماره 4، 1393، صفحه 95-108]
 • اولویت‌سنجی دوفضایی شدن جهان بازی‌ها و اولویت‌های ارزشی کاربران/ نوشته : سعیدرضا عاملی و منیژه اخوان [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 5-28]

ب

 • بازی الکترونیکی دوفضایی شدن جهان بازی‌ها و اولویت‌های ارزشی کاربران/ نوشته : سعیدرضا عاملی و منیژه اخوان [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 5-28]
 • بازی تلفن همراه دوفضایی شدن جهان بازی‌ها و اولویت‌های ارزشی کاربران/ نوشته : سعیدرضا عاملی و منیژه اخوان [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 5-28]
 • بی‌بی‌سی فارسی تحلیل گفتمان تلویزیون بی‌‌بی‌سی فارسی دربارة جنگ عراق با ایران (مطالعة موردی دو فیلم مستند)/ نوشته : محمدرضا تاجیک و جواد رمضان نژاد جلودار [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 5-20]
 • برانگیختگی و گشودگی شبکه های اجتماعی ؛ چالش در تعریف افکار عمومی / نوشته : مجید رضاییان [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 79-90]
 • برنامة پنجم توسعه بررسی تطبیقی جایگاه محصولات فرهنگی در بیـن برنـدهای برتـر تبلیغـاتـی با تأکید بر سند چشم‌انداز 1404/ نوشته : محمد صحفی و ایرج قره داغی [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 55-77]
 • برندهای برتر بررسی تطبیقی جایگاه محصولات فرهنگی در بیـن برنـدهای برتـر تبلیغـاتـی با تأکید بر سند چشم‌انداز 1404/ نوشته : محمد صحفی و ایرج قره داغی [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 55-77]
 • بهره‌وری طراحی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر ارتقای بهـره‌وری سـرمایه‌های انسـانی رسـانة ملی/ نوشته : حسن خجسته باقرزاده و سعید علوی وفا [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 41-60]

پ

 • پارادایم نوین روابط بین‌الملل دیپلماسی رسانه‌ای؛ چـالش‌ها و تعـاملات رسانه‌ها و دستگاه‌های دیپلماتیک/ نوشته :رها خرازی آذر [دوره 25، شماره 2، 1393، صفحه 47-67]
 • پیامبر اسلام (ص) تحلیل نشانه‌شناختی فیلم محمد رسول‌الله (ص)/نوشته : سیده راضیه یاسینی [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 29-54]

ت

 • تبلیغات تجاری بررسی تطبیقی جایگاه محصولات فرهنگی در بیـن برنـدهای برتـر تبلیغـاتـی با تأکید بر سند چشم‌انداز 1404/ نوشته : محمد صحفی و ایرج قره داغی [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 55-77]
 • تحلیل‌ محتوا تحلیل خبـررسانی نوشتـاری و تصـویری خبـرگزاری ایرنا و بی‌بی‌سی (BBC) از مسابقات المپیک 2012 لندن/ نوشته : علی محمد مزیدی و محمد رضا جهانگیری [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 131-147]
 • تعاملات اجتماعی واکاوی نقش تلفن همراه در تعاملات میان‌فردی و اجتماعی جوانان/ نوشته : شهناز هاشمی [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 103-118]
 • تعاملات میان‌فردی واکاوی نقش تلفن همراه در تعاملات میان‌فردی و اجتماعی جوانان/ نوشته : شهناز هاشمی [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 103-118]
 • تغییر نگرش معرفی و ارزیابی مدل اقناعی احتمال موشکافی/ نوشته : علیرضا دهقان و آرین طاهری [دوره 25، شماره 2، 1393، صفحه 5-30]
 • تفکر انتقادی بررسی نقش و جایگاه سطح سواد رسانه‌ای مخاطبین در مقابله با سبک زندگی ارائه‌شده توسط شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان (مطالعة موردی: شبکه‌های ”من‌وتو“ و ”جم تی‌وی“)/ نوشته : بهاره نصیری و مرحمت سلماسی [دوره 25، شماره 4، 1393، صفحه 95-108]
 • تلفن همراه واکاوی نقش تلفن همراه در تعاملات میان‌فردی و اجتماعی جوانان/ نوشته : شهناز هاشمی [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 103-118]
 • تلویزیون‌های ماهواره‌ای سواد رسانه‌ای و شیوه‌های نظارتی مادران بر مصـرف تلویزیـون‌های ماهواره‌ای نوجوانان/ نوشته : مهدی منتظر قائم و فاطمه حاجی کاظم طهرانی [دوره 25، شماره 4، 1393، صفحه 19-44]
 • تنزیه‌گرایی تحلیل نشانه‌شناختی فیلم محمد رسول‌الله (ص)/نوشته : سیده راضیه یاسینی [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 29-54]
 • توسعة انسانی نقش سواد رسانه‌ای در توسعة انسانی: مطالعة موردی کتاب( سیاست‌های اجرایی سازمان صداوسیما و سند تحول وزارت آموزش‌وپرورش/ نوشته : حسن بشیر و رامین چابکی [دوره 25، شماره 4، 1393، صفحه 63-80]
 • توسعه بررسی کارکرد روزنامه‌‌ها در اطلاع‌رسانی پیرامون ابعاد توسعه کارآفرینانه/ نوشته : محمد حسن مبارکی و مهرداد امیررضا یی [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 79-98]
 • تونس مشکلات فرهنگی و ارتباطی درکشورهای اسلامی استعمارزده (مورد مطالعه تونس)/ نوشته : مهدی محسنیان راد و محمد علی شاکری [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 21-40]

ج

 • جامعة اطلاعاتی نقش سواد رسانه‌ای در توسعة انسانی: مطالعة موردی کتاب( سیاست‌های اجرایی سازمان صداوسیما و سند تحول وزارت آموزش‌وپرورش/ نوشته : حسن بشیر و رامین چابکی [دوره 25، شماره 4، 1393، صفحه 63-80]
 • جامعة دانایی‌محور بررسی جایگاه رسانه‌ها در ارتقای سـواد‌ رسـانه‌ای به منظور تحقق جامعة دانایی‌محور/ نوشته : سیدرضا نقیب السادات و پریسا فرهادی [دوره 25، شماره 4، 1393، صفحه 45-61]
 • جامعة ‌مدنی ارتقای سواد رسانه‌ای لازمـة تحقق جامعة مدنـی/ نوشته : نفیسه زارع کهن [دوره 25، شماره 4، 1393، صفحه 109-119]
 • جامعه خشونت در مطبوعات/نوشته : گیتا علی آبادی [دوره 25، شماره 2، 1393، صفحه 69-86]
 • جنگ تحلیل گفتمان تلویزیون بی‌‌بی‌سی فارسی دربارة جنگ عراق با ایران (مطالعة موردی دو فیلم مستند)/ نوشته : محمدرضا تاجیک و جواد رمضان نژاد جلودار [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 5-20]
 • جنگ نرم بررسی نقش و جایگاه سطح سواد رسانه‌ای مخاطبین در مقابله با سبک زندگی ارائه‌شده توسط شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان (مطالعة موردی: شبکه‌های ”من‌وتو“ و ”جم تی‌وی“)/ نوشته : بهاره نصیری و مرحمت سلماسی [دوره 25، شماره 4، 1393، صفحه 95-108]
 • جوانان واکاوی نقش تلفن همراه در تعاملات میان‌فردی و اجتماعی جوانان/ نوشته : شهناز هاشمی [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 103-118]

چ

ح

 • حقوق شهروندی مدل‌های ارتباطی و ارتقای آگاهی از حقوق شهروندی (در رادیو و تلویزیون)/ نوشته : ابراهیم سپهوند , علی گرانمایه پور و مسلم ملکی حسنوند [دوره 25، شماره 2، 1393، صفحه 121-141]

خ

 • خبر نقش سواد رسانه‌ای دبیران و خبرنگاران در ارتقای سطح تولیدات خبری/ نوشته : محمد سلطانی فر و شیرین پورآزادی [دوره 25، شماره 4، 1393، صفحه 81-93]
 • خبرگزاری ایرنا تحلیل خبـررسانی نوشتـاری و تصـویری خبـرگزاری ایرنا و بی‌بی‌سی (BBC) از مسابقات المپیک 2012 لندن/ نوشته : علی محمد مزیدی و محمد رضا جهانگیری [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 131-147]
 • خبرگزاری بی‌بی‌سی (BBC) تحلیل خبـررسانی نوشتـاری و تصـویری خبـرگزاری ایرنا و بی‌بی‌سی (BBC) از مسابقات المپیک 2012 لندن/ نوشته : علی محمد مزیدی و محمد رضا جهانگیری [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 131-147]
 • خبرنگار نقش سواد رسانه‌ای دبیران و خبرنگاران در ارتقای سطح تولیدات خبری/ نوشته : محمد سلطانی فر و شیرین پورآزادی [دوره 25، شماره 4، 1393، صفحه 81-93]
 • خشونت خشونت در مطبوعات/نوشته : گیتا علی آبادی [دوره 25، شماره 2، 1393، صفحه 69-86]

د

 • دبیر خبر نقش سواد رسانه‌ای دبیران و خبرنگاران در ارتقای سطح تولیدات خبری/ نوشته : محمد سلطانی فر و شیرین پورآزادی [دوره 25، شماره 4، 1393، صفحه 81-93]
 • دیپلماسی درهای بسته دیپلماسی رسانه‌ای؛ چـالش‌ها و تعـاملات رسانه‌ها و دستگاه‌های دیپلماتیک/ نوشته :رها خرازی آذر [دوره 25، شماره 2، 1393، صفحه 47-67]
 • دیپلماسی رسانه‌ای دیپلماسی رسانه‌ای؛ چـالش‌ها و تعـاملات رسانه‌ها و دستگاه‌های دیپلماتیک/ نوشته :رها خرازی آذر [دوره 25، شماره 2، 1393، صفحه 47-67]
 • دیپلماسی رسانه‌ای رسانه‌های دگراندیش از رویکرد انتقادی تا مشارکت اجتماعی/ نوشته : احسان پوری و مهدی شهبازی [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 99-112]
 • دیپلماسی رسانه‌ای دیپلماسی رسانه‌ای و نقش آن در روابط بین‌الملل/ نوشته : سید نصرالله ساداتی [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 113-129]
 • دیپلماسی عمومی دیپلماسی رسانه‌ای و نقش آن در روابط بین‌الملل/ نوشته : سید نصرالله ساداتی [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 113-129]
 • دوسویگی شبکه های اجتماعی ؛ چالش در تعریف افکار عمومی / نوشته : مجید رضاییان [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 79-90]
 • دولت آسیب‌شناسی اطلاع‌رسانی خدمات دولت در رسانه‌ها از منظر خبرنگاران و مسئولان روابط‌عمومی/ نوشته : مهدخت بروجردی علوی و صفورا بیگنه [دوره 25، شماره 2، 1393، صفحه 31-46]

ر

 • رادیو و تلویزیون مدل‌های ارتباطی و ارتقای آگاهی از حقوق شهروندی (در رادیو و تلویزیون)/ نوشته : ابراهیم سپهوند , علی گرانمایه پور و مسلم ملکی حسنوند [دوره 25، شماره 2، 1393، صفحه 121-141]
 • رسانة جریان اصلی رسانه‌های دگراندیش از رویکرد انتقادی تا مشارکت اجتماعی/ نوشته : احسان پوری و مهدی شهبازی [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 99-112]
 • رسانة ملی طراحی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر ارتقای بهـره‌وری سـرمایه‌های انسـانی رسـانة ملی/ نوشته : حسن خجسته باقرزاده و سعید علوی وفا [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 41-60]
 • رسانه مشکلات فرهنگی و ارتباطی درکشورهای اسلامی استعمارزده (مورد مطالعه تونس)/ نوشته : مهدی محسنیان راد و محمد علی شاکری [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 21-40]
 • رسانه آسیب‌شناسی اطلاع‌رسانی خدمات دولت در رسانه‌ها از منظر خبرنگاران و مسئولان روابط‌عمومی/ نوشته : مهدخت بروجردی علوی و صفورا بیگنه [دوره 25، شماره 2، 1393، صفحه 31-46]
 • رسانه نقش رسانه‌ها در نهادینه‌سازی اقتصاد مقاومتی [دوره 25، شماره 2، 1393، صفحه 87-100]
 • رسانه رسانة موسیقی و جوانان ایرانی؛ با تمرکز بر موسیقی در تلویزیون‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان/ نوشته : عبدالله بیچرانلو [دوره 25، شماره 2، 1393، صفحه 101-119]
 • رسانه بررسی نقش رسانه در نظام تربیتی سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش: تأکید بر ضرورت آموزش سواد رسانه‌ای/ نوشته : شهناز هاشمی [دوره 25، شماره 4، 1393، صفحه 5-18]
 • رسانه بررسی جایگاه رسانه‌ها در ارتقای سـواد‌ رسـانه‌ای به منظور تحقق جامعة دانایی‌محور/ نوشته : سیدرضا نقیب السادات و پریسا فرهادی [دوره 25، شماره 4، 1393، صفحه 45-61]
 • رسانه ارتقای سواد رسانه‌ای لازمـة تحقق جامعة مدنـی/ نوشته : نفیسه زارع کهن [دوره 25، شماره 4، 1393، صفحه 109-119]
 • رسانه‌های اجتماعی مطالعه تطبیقی کارکرد رسانه‌های اجتماعی در صدا و سیما و شبکة بی‌بی‌سی فارسی/ نوشته : احسان پوری و زهرا عنایتی [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 61-78]
 • رسانه‌های جمعی بررسی کارکرد روزنامه‌‌ها در اطلاع‌رسانی پیرامون ابعاد توسعه کارآفرینانه/ نوشته : محمد حسن مبارکی و مهرداد امیررضا یی [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 79-98]
 • روابط بین‌الملل دیپلماسی رسانه‌ای و نقش آن در روابط بین‌الملل/ نوشته : سید نصرالله ساداتی [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 113-129]
 • روابط‌عمومی آسیب‌شناسی اطلاع‌رسانی خدمات دولت در رسانه‌ها از منظر خبرنگاران و مسئولان روابط‌عمومی/ نوشته : مهدخت بروجردی علوی و صفورا بیگنه [دوره 25، شماره 2، 1393، صفحه 31-46]
 • روزنامه‌ها بررسی کارکرد روزنامه‌‌ها در اطلاع‌رسانی پیرامون ابعاد توسعه کارآفرینانه/ نوشته : محمد حسن مبارکی و مهرداد امیررضا یی [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 79-98]

س

 • سیاست خارجی دیپلماسی رسانه‌ای و نقش آن در روابط بین‌الملل/ نوشته : سید نصرالله ساداتی [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 113-129]
 • سیاست‌های اجرایی صداوسیما نقش سواد رسانه‌ای در توسعة انسانی: مطالعة موردی کتاب( سیاست‌های اجرایی سازمان صداوسیما و سند تحول وزارت آموزش‌وپرورش/ نوشته : حسن بشیر و رامین چابکی [دوره 25، شماره 4، 1393، صفحه 63-80]
 • سبک زندگی نقش رسانه‌ها در نهادینه‌سازی اقتصاد مقاومتی [دوره 25، شماره 2، 1393، صفحه 87-100]
 • سرمایة اجتماعی/ نوشته : مجید ملکان و زهره جوادیه نقش رسانه‌ها در نهادینه‌سازی اقتصاد مقاومتی [دوره 25، شماره 2، 1393، صفحه 87-100]
 • سند تحول آموزش‌وپرورش نقش سواد رسانه‌ای در توسعة انسانی: مطالعة موردی کتاب( سیاست‌های اجرایی سازمان صداوسیما و سند تحول وزارت آموزش‌وپرورش/ نوشته : حسن بشیر و رامین چابکی [دوره 25، شماره 4، 1393، صفحه 63-80]
 • سند تحول بنیادین بررسی نقش رسانه در نظام تربیتی سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش: تأکید بر ضرورت آموزش سواد رسانه‌ای/ نوشته : شهناز هاشمی [دوره 25، شماره 4، 1393، صفحه 5-18]
 • سینما تحلیل نشانه‌شناختی فیلم محمد رسول‌الله (ص)/نوشته : سیده راضیه یاسینی [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 29-54]
 • سواد رسانه‌ای بررسی نقش رسانه در نظام تربیتی سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش: تأکید بر ضرورت آموزش سواد رسانه‌ای/ نوشته : شهناز هاشمی [دوره 25، شماره 4، 1393، صفحه 5-18]
 • سواد رسانه‌ای سواد رسانه‌ای و شیوه‌های نظارتی مادران بر مصـرف تلویزیـون‌های ماهواره‌ای نوجوانان/ نوشته : مهدی منتظر قائم و فاطمه حاجی کاظم طهرانی [دوره 25، شماره 4، 1393، صفحه 19-44]
 • سواد رسانه‌ای بررسی جایگاه رسانه‌ها در ارتقای سـواد‌ رسـانه‌ای به منظور تحقق جامعة دانایی‌محور/ نوشته : سیدرضا نقیب السادات و پریسا فرهادی [دوره 25، شماره 4، 1393، صفحه 45-61]
 • سواد رسانه‌ای نقش سواد رسانه‌ای دبیران و خبرنگاران در ارتقای سطح تولیدات خبری/ نوشته : محمد سلطانی فر و شیرین پورآزادی [دوره 25، شماره 4، 1393، صفحه 81-93]
 • سواد رسانه‌ای ارتقای سواد رسانه‌ای لازمـة تحقق جامعة مدنـی/ نوشته : نفیسه زارع کهن [دوره 25، شماره 4، 1393، صفحه 109-119]
 • سواد رسانه‌ای‌ نقش سواد رسانه‌ای در توسعة انسانی: مطالعة موردی کتاب( سیاست‌های اجرایی سازمان صداوسیما و سند تحول وزارت آموزش‌وپرورش/ نوشته : حسن بشیر و رامین چابکی [دوره 25، شماره 4، 1393، صفحه 63-80]

ش

 • شبکه‌های اجتماعی شبکه های اجتماعی ؛ چالش در تعریف افکار عمومی / نوشته : مجید رضاییان [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 79-90]
 • شبکه‌های اجتماعی مجازی مطالعه تطبیقی کارکرد رسانه‌های اجتماعی در صدا و سیما و شبکة بی‌بی‌سی فارسی/ نوشته : احسان پوری و زهرا عنایتی [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 61-78]
 • شخصیت مقدس تحلیل نشانه‌شناختی فیلم محمد رسول‌الله (ص)/نوشته : سیده راضیه یاسینی [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 29-54]

ص

 • صنعت فرهنگ رسانه‌های دگراندیش از رویکرد انتقادی تا مشارکت اجتماعی/ نوشته : احسان پوری و مهدی شهبازی [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 99-112]

ض

 • ضدهژمونیک رسانه‌های دگراندیش از رویکرد انتقادی تا مشارکت اجتماعی/ نوشته : احسان پوری و مهدی شهبازی [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 99-112]

ع

 • عراق تحلیل گفتمان تلویزیون بی‌‌بی‌سی فارسی دربارة جنگ عراق با ایران (مطالعة موردی دو فیلم مستند)/ نوشته : محمدرضا تاجیک و جواد رمضان نژاد جلودار [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 5-20]
 • عوامل اجتماعی خشونت در مطبوعات/نوشته : گیتا علی آبادی [دوره 25، شماره 2، 1393، صفحه 69-86]

ف

 • فرد خشونت در مطبوعات/نوشته : گیتا علی آبادی [دوره 25، شماره 2، 1393، صفحه 69-86]
 • فرهنگ بررسی تطبیقی جایگاه محصولات فرهنگی در بیـن برنـدهای برتـر تبلیغـاتـی با تأکید بر سند چشم‌انداز 1404/ نوشته : محمد صحفی و ایرج قره داغی [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 55-77]
 • فیلم تحلیل نشانه‌شناختی فیلم محمد رسول‌الله (ص)/نوشته : سیده راضیه یاسینی [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 29-54]
 • فناوری وب دوفضایی شدن جهان بازی‌ها و اولویت‌های ارزشی کاربران/ نوشته : سعیدرضا عاملی و منیژه اخوان [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 5-28]

ک

 • کارآفرینی بررسی کارکرد روزنامه‌‌ها در اطلاع‌رسانی پیرامون ابعاد توسعه کارآفرینانه/ نوشته : محمد حسن مبارکی و مهرداد امیررضا یی [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 79-98]
 • کارشناسان مدل‌های ارتباطی و ارتقای آگاهی از حقوق شهروندی (در رادیو و تلویزیون)/ نوشته : ابراهیم سپهوند , علی گرانمایه پور و مسلم ملکی حسنوند [دوره 25، شماره 2، 1393، صفحه 121-141]
 • کالاها و محصولات فرهنگی بررسی تطبیقی جایگاه محصولات فرهنگی در بیـن برنـدهای برتـر تبلیغـاتـی با تأکید بر سند چشم‌انداز 1404/ نوشته : محمد صحفی و ایرج قره داغی [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 55-77]
 • کسب و کار بررسی کارکرد روزنامه‌‌ها در اطلاع‌رسانی پیرامون ابعاد توسعه کارآفرینانه/ نوشته : محمد حسن مبارکی و مهرداد امیررضا یی [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 79-98]
 • کشورهای اسلامی مشکلات فرهنگی و ارتباطی درکشورهای اسلامی استعمارزده (مورد مطالعه تونس)/ نوشته : مهدی محسنیان راد و محمد علی شاکری [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 21-40]
 • کنترل والدین سواد رسانه‌ای و شیوه‌های نظارتی مادران بر مصـرف تلویزیـون‌های ماهواره‌ای نوجوانان/ نوشته : مهدی منتظر قائم و فاطمه حاجی کاظم طهرانی [دوره 25، شماره 4، 1393، صفحه 19-44]

ل

 • لندن تحلیل خبـررسانی نوشتـاری و تصـویری خبـرگزاری ایرنا و بی‌بی‌سی (BBC) از مسابقات المپیک 2012 لندن/ نوشته : علی محمد مزیدی و محمد رضا جهانگیری [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 131-147]

م

 • مادران سواد رسانه‌ای و شیوه‌های نظارتی مادران بر مصـرف تلویزیـون‌های ماهواره‌ای نوجوانان/ نوشته : مهدی منتظر قائم و فاطمه حاجی کاظم طهرانی [دوره 25، شماره 4، 1393، صفحه 19-44]
 • محیط خانوادگی و جنسیت بررسی تفاوت‌های جنسیتی در پیش‌بینی‌کنندگی ویژگی‌های شخصیتی و ویژگی‌های محیط خانوادگی برای اعتیاد به اینترنت/ نوشته : امیدعلی مسعودی , مریم اسماعیلی نسب و فرزانه دهقان کار [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 91-102]
 • محیط هوشمند نوین رسانه‌ای دیپلماسی رسانه‌ای؛ چـالش‌ها و تعـاملات رسانه‌ها و دستگاه‌های دیپلماتیک/ نوشته :رها خرازی آذر [دوره 25، شماره 2، 1393، صفحه 47-67]
 • مخاطب و تلویزیون ماهواره‌ای رسانة موسیقی و جوانان ایرانی؛ با تمرکز بر موسیقی در تلویزیون‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان/ نوشته : عبدالله بیچرانلو [دوره 25، شماره 2، 1393، صفحه 101-119]
 • مدیریت بدن بررسی نقش و جایگاه سطح سواد رسانه‌ای مخاطبین در مقابله با سبک زندگی ارائه‌شده توسط شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان (مطالعة موردی: شبکه‌های ”من‌وتو“ و ”جم تی‌وی“)/ نوشته : بهاره نصیری و مرحمت سلماسی [دوره 25، شماره 4، 1393، صفحه 95-108]
 • مدیریت رسانه طراحی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر ارتقای بهـره‌وری سـرمایه‌های انسـانی رسـانة ملی/ نوشته : حسن خجسته باقرزاده و سعید علوی وفا [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 41-60]
 • مدل احتمال موشکافی معرفی و ارزیابی مدل اقناعی احتمال موشکافی/ نوشته : علیرضا دهقان و آرین طاهری [دوره 25، شماره 2، 1393، صفحه 5-30]
 • مدل تامن نقش سواد رسانه‌ای در توسعة انسانی: مطالعة موردی کتاب( سیاست‌های اجرایی سازمان صداوسیما و سند تحول وزارت آموزش‌وپرورش/ نوشته : حسن بشیر و رامین چابکی [دوره 25، شماره 4، 1393، صفحه 63-80]
 • مدل‌های ارتباطی مدل‌های ارتباطی و ارتقای آگاهی از حقوق شهروندی (در رادیو و تلویزیون)/ نوشته : ابراهیم سپهوند , علی گرانمایه پور و مسلم ملکی حسنوند [دوره 25، شماره 2، 1393، صفحه 121-141]
 • مذاکرات دیپلماتیک دیپلماسی رسانه‌ای؛ چـالش‌ها و تعـاملات رسانه‌ها و دستگاه‌های دیپلماتیک/ نوشته :رها خرازی آذر [دوره 25، شماره 2، 1393، صفحه 47-67]
 • مسیرهای اقناع معرفی و ارزیابی مدل اقناعی احتمال موشکافی/ نوشته : علیرضا دهقان و آرین طاهری [دوره 25، شماره 2، 1393، صفحه 5-30]
 • مشکلات فرهنگی و ارتباطی مشکلات فرهنگی و ارتباطی درکشورهای اسلامی استعمارزده (مورد مطالعه تونس)/ نوشته : مهدی محسنیان راد و محمد علی شاکری [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 21-40]
 • مصرف‌گرایی بررسی نقش و جایگاه سطح سواد رسانه‌ای مخاطبین در مقابله با سبک زندگی ارائه‌شده توسط شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان (مطالعة موردی: شبکه‌های ”من‌وتو“ و ”جم تی‌وی“)/ نوشته : بهاره نصیری و مرحمت سلماسی [دوره 25، شماره 4، 1393، صفحه 95-108]
 • مطبوعات خشونت در مطبوعات/نوشته : گیتا علی آبادی [دوره 25، شماره 2، 1393، صفحه 69-86]
 • موسیقی رسانة موسیقی و جوانان ایرانی؛ با تمرکز بر موسیقی در تلویزیون‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان/ نوشته : عبدالله بیچرانلو [دوره 25، شماره 2، 1393، صفحه 101-119]

ن

 • نهادهای مدنی ارتقای سواد رسانه‌ای لازمـة تحقق جامعة مدنـی/ نوشته : نفیسه زارع کهن [دوره 25، شماره 4، 1393، صفحه 109-119]
 • نوجوانان سواد رسانه‌ای و شیوه‌های نظارتی مادران بر مصـرف تلویزیـون‌های ماهواره‌ای نوجوانان/ نوشته : مهدی منتظر قائم و فاطمه حاجی کاظم طهرانی [دوره 25، شماره 4، 1393، صفحه 19-44]

و

 • وب یک تا پنج دوفضایی شدن جهان بازی‌ها و اولویت‌های ارزشی کاربران/ نوشته : سعیدرضا عاملی و منیژه اخوان [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 5-28]
 • ویژگی‌های شخصیتی بررسی تفاوت‌های جنسیتی در پیش‌بینی‌کنندگی ویژگی‌های شخصیتی و ویژگی‌های محیط خانوادگی برای اعتیاد به اینترنت/ نوشته : امیدعلی مسعودی , مریم اسماعیلی نسب و فرزانه دهقان کار [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 91-102]

ه

 • همگرایی رسانه‌ای مطالعه تطبیقی کارکرد رسانه‌های اجتماعی در صدا و سیما و شبکة بی‌بی‌سی فارسی/ نوشته : احسان پوری و زهرا عنایتی [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 61-78]

ی

 • یک‌سویگی شبکه های اجتماعی ؛ چالش در تعریف افکار عمومی / نوشته : مجید رضاییان [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 79-90]