نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آمادگی الکترونیکی دولت همراه دو فضایی‌شدن نظام حکمرانی و دولت همراه: نظام‌مندشدن و همگرایـی رابطة دولت و مردم/ نوشته : سعیدرضا عاملی [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 83-119]

ا

 • ابزارهای اینترنتی بررسی اهداف و انگیزه‌های دانشجویان از کاربست شبکه‌های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، شهید بهشتی و محقق اردبیلی)/ نوشته : مهدی معینی کیا , عادل زاهد بابلان , ابراهیم آریانی و علی خالق خواه [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 105-130]
 • اخبار 20:30 بررسی تطبیقی چگونگی به‌کارگیری نرم‌خبرها (مطالعة موردی بخش‌های خبری 20:30 شبکة دوم سیما و 60 دقیقه تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی ) /نوشته : حسین بصیریان جهرمی و فریماه فهیم دانش [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 105-124]
 • ایران سینمای ایران در سینمای غرب (تحلیلی از فیلم سینمایی طبیب ”بوعلی سینا“ ) /نوشته : سید محمد مهدیزاده و ناصر اسدی [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 85-118]
 • ارتباطات تحلیل محتوای رسانه: یک رویکـرد پژوهشـی/نوشته : علی اکبر فرهنگی و امیر رستگار [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 121-142]
 • ارتباطات افقی و عمودی علل تحولات فرهنگ مصرف محصولات شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای در ایران با اشاره به نقش سرمایة اجتماعی /نوشته : سید محمدحسن مصطفوی و سید محمد صحفی [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 141-173]
 • ارتباطات در ایالات متحده آمریکا سیاست‌های خبری در زمینة اخبـار جنـگ (مطالعة موردی ایالات متحده آمریکا) /نوشته : ارل ایلهان و نالان /ترجمه سعید باقری و مصطفی اسکندری [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 125-156]
 • ارتباطات مشارکتی روزنامه‌نگاری کُنشگر چشم‌اندازی نو در ارتباطات توسعه (مطالعة موردی: رسانه‌ای‌شدن میراث فرهنگی در ایران)/ نوشته : هادی خانیکی و مرضیه کوهستانی [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 25-38]
 • از جاکندگی رابطة حضور در فضای مجازی و هویت مدرن / نوشته : سیدمحمد مهدی زاده و مظاهر توفیقی [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 179-200]
 • استراتژی رسانه‌های اجتماعی و استراتژی‌های نوظهور رسانه‌های جریان اصلی (با تأکید بر تلویزیون)/ نوشته : امید جهانشاهی [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 33-47]
 • استراتژی کشوری تولید محتوا ایران در مسیر تولید ثروت دیجیتال/ نوشته : محمد سلطانی فر [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 67-81]
 • اسلام سینمای ایران در سینمای غرب (تحلیلی از فیلم سینمایی طبیب ”بوعلی سینا“ ) /نوشته : سید محمد مهدیزاده و ناصر اسدی [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 85-118]
 • اصل پراگنانس فراگشتی در طراحی رسانه از ‌چاپ تا وب با تأکید بر نظریة گشتالت/ نوشته: احمدرضا دالوند [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 51-66]
 • اعتماد علل تحولات فرهنگ مصرف محصولات شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای در ایران با اشاره به نقش سرمایة اجتماعی /نوشته : سید محمدحسن مصطفوی و سید محمد صحفی [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 141-173]
 • اعتماد و بیم رابطة حضور در فضای مجازی و هویت مدرن / نوشته : سیدمحمد مهدی زاده و مظاهر توفیقی [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 179-200]
 • اقتصاد رسانه ضرورت ایجاد شهر رسانه‌ای بر اساس سند چشم‌انداز 1404/ نوشته : احسان پوری و مریم رباطی [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 19-31]
 • اقتصاد رسانه مطالعة تطبیقی شیوه‌های تأمین مالی سازمان‌های رسانه‌ای رادیویی و تلویزیونی عمومی و تحت مالکیت دولتی در دنیا/ نوشته : سیاوش صلواتیان و مهدی محسنی [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 49-72]
 • اقناع بررسی ضرورت بازتعریف منافع ملی در عصر دیپلماسی رسانه‌ای /نوشته : محمد سلطانی فر و لیلا خانزاده [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 25-44]
 • الگوی استفاده الگوی استفاده از اینترنت و نگرش نسبت به تبلیغات بازرگانی /نوشته : محمدمهدی فرقانی و عقیل متقدم [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 69-83]
 • الگوی فرایندی سیاستگذاری موسیقی در جمهـوری اسلامی ‌ایـران/ نوشته : مجید ملکان و کاظم موذن [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 45-68]
 • الگوها و عادات بازی‌های رایانه‌ای نوجوانان در جمهـوری چک و ایـران/ نوشته : مهدی محسنیان را د و حسین شیعه [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 143-162]
 • امر سیاسی بازنمایی هویت ملی به‌عنوان امر سیاسـی در مجمـوعه‌های تاریخی تلویزیـون جمهـوری اسلامی ‌ایـران /نوشته : مختار نوری , علی حسن پور و صادق محمدی [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 5-23]
 • اینترنت بررسی نقش فیس‌بوک بر تغییر ماهیـت شیـوه‌های انتشـار اخبـار و اطلاعات از دیدگاه روزنامه‌نگاران تهرانی عضـو شبکه اجتماعی فیس‌بوک /نوشته :علی گرانمایه پور و فروغ جیرانی [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 49-72]
 • انگیزه‎های پرداختن به بازی رایانه‎ای شناخت رابطه‌ بازی‌های رایانه‌ای و مؤلفه‎های هوش هیجانی در میان دانش‎آموزان پسر تهرانی/ نوشته : فاطمه نوری و فاطمه بنیادی [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 149-173]
 • اوقات فراغت بررسی میزان تأثیر تماشای شبکه‌های ماهواره‌ای بر نحوة گذران اوقات فراغت دانشجویان/ نوشته : بهاره نصیری و پریا شهاب الدین [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 85-104]
 • اولویت‌سنجی دوفضایی شدن جهان بازی‌ها و اولویت‌های ارزشی کاربران [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 5-28]

ب

 • بازی الکترونیکی دوفضایی شدن جهان بازی‌ها و اولویت‌های ارزشی کاربران [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 5-28]
 • بازاندیشی رابطة حضور در فضای مجازی و هویت مدرن / نوشته : سیدمحمد مهدی زاده و مظاهر توفیقی [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 179-200]
 • بازی تلفن همراه دوفضایی شدن جهان بازی‌ها و اولویت‌های ارزشی کاربران [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 5-28]
 • بازنمایی بازنمایی هویت ملی به‌عنوان امر سیاسـی در مجمـوعه‌های تاریخی تلویزیـون جمهـوری اسلامی ‌ایـران /نوشته : مختار نوری , علی حسن پور و صادق محمدی [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 5-23]
 • بازی‌های رایانه‌ای بررسی سلطة (هژمونی) فرهنگی در بازی‌های رایانه‌ای (با تکیه بر بازی سیمز) /نوشته : محمدرضا رسولی و زهرا رستگار [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 91-104]
 • بازی‌‎های رایانه‎ای شناخت رابطه‌ بازی‌های رایانه‌ای و مؤلفه‎های هوش هیجانی در میان دانش‎آموزان پسر تهرانی/ نوشته : فاطمه نوری و فاطمه بنیادی [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 149-173]
 • بازی‌های ویدئویی و رایانه‌ای بازی‌های رایانه‌ای نوجوانان در جمهـوری چک و ایـران/ نوشته : مهدی محسنیان را د و حسین شیعه [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 143-162]
 • بی‌بی‌سی فارسی بررسی تطبیقی چگونگی به‌کارگیری نرم‌خبرها (مطالعة موردی بخش‌های خبری 20:30 شبکة دوم سیما و 60 دقیقه تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی ) /نوشته : حسین بصیریان جهرمی و فریماه فهیم دانش [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 105-124]
 • بخش خبری بررسی تطبیقی چگونگی به‌کارگیری نرم‌خبرها (مطالعة موردی بخش‌های خبری 20:30 شبکة دوم سیما و 60 دقیقه تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی ) /نوشته : حسین بصیریان جهرمی و فریماه فهیم دانش [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 105-124]
 • برجسته‌سازی علل تحولات فرهنگ مصرف محصولات شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای در ایران با اشاره به نقش سرمایة اجتماعی /نوشته : سید محمدحسن مصطفوی و سید محمد صحفی [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 141-173]
 • برنامه‌های گفت‌وگوـ محور برنامه‌های گفت‌وگوـ محور تلویزیونی و چگونگی آن در دو نظـام رسـانه‌‌‌‌ای ‌‌‌‌آمـریکا و ایـران واکاوی اقتضائات، ضرورت‌ها و بایسته‌ها/ نوشته : مهدی منتظر قائم و حسین مهربانی فر [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 163-178]
 • بوعلی‌سینا سینمای ایران در سینمای غرب (تحلیلی از فیلم سینمایی طبیب ”بوعلی سینا“ ) /نوشته : سید محمد مهدیزاده و ناصر اسدی [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 85-118]

پ

 • پذیرش دولت همراه دو فضایی‌شدن نظام حکمرانی و دولت همراه: نظام‌مندشدن و همگرایـی رابطة دولت و مردم/ نوشته : سعیدرضا عاملی [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 83-119]
 • پیشران‌ها سپهر رسانه و چالش‌های پیش‌ رو/ نوشته : حسن خجسته [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 39-49]
 • پیشگیری کمپین‌های رسانه‌ای و پیشگیری از جرائم سازمان‌یافته/ نوشته : غلامحسین بیابانی , شهناز هاشمی و افسانه مظفری [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 73-83]

ت

 • تاک‌شو برنامه‌های گفت‌وگوـ محور تلویزیونی و چگونگی آن در دو نظـام رسـانه‌‌‌‌ای ‌‌‌‌آمـریکا و ایـران واکاوی اقتضائات، ضرورت‌ها و بایسته‌ها/ نوشته : مهدی منتظر قائم و حسین مهربانی فر [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 163-178]
 • تبلیغات بازرگانی الگوی استفاده از اینترنت و نگرش نسبت به تبلیغات بازرگانی /نوشته : محمدمهدی فرقانی و عقیل متقدم [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 69-83]
 • تحصیلات تکمیلی بررسی اهداف و انگیزه‌های دانشجویان از کاربست شبکه‌های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، شهید بهشتی و محقق اردبیلی)/ نوشته : مهدی معینی کیا , عادل زاهد بابلان , ابراهیم آریانی و علی خالق خواه [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 105-130]
 • تحلیل انتقادی سینمای ایران در سینمای غرب (تحلیلی از فیلم سینمایی طبیب ”بوعلی سینا“ ) /نوشته : سید محمد مهدیزاده و ناصر اسدی [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 85-118]
 • تحلیل محتوا تحلیل محتوای رسانه: یک رویکـرد پژوهشـی/نوشته : علی اکبر فرهنگی و امیر رستگار [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 121-142]
 • تحلیل محتوای کیفی و تحلیل محتوای کمّی تحلیل محتوای رسانه: یک رویکـرد پژوهشـی/نوشته : علی اکبر فرهنگی و امیر رستگار [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 121-142]
 • تقاضای محصولات رسانه‌ای علل تحولات فرهنگ مصرف محصولات شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای در ایران با اشاره به نقش سرمایة اجتماعی /نوشته : سید محمدحسن مصطفوی و سید محمد صحفی [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 141-173]
 • تکریم ارباب‌رجوع بررسی نقش روابط عمومی و تکریم ارباب‌رجوع بر عملکرد سازمانی؛ سازمان پزشکی قانونی/ نوشته : علی محمد مزیدی , حسین اسلامی و علیرضا اشرفی [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 131-147]
 • تکنولوژی رسانه‌ای سیاست‌های خبری در زمینة اخبـار جنـگ (مطالعة موردی ایالات متحده آمریکا) /نوشته : ارل ایلهان و نالان /ترجمه سعید باقری و مصطفی اسکندری [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 125-156]
 • تلویزیون بازنمایی هویت ملی به‌عنوان امر سیاسـی در مجمـوعه‌های تاریخی تلویزیـون جمهـوری اسلامی ‌ایـران /نوشته : مختار نوری , علی حسن پور و صادق محمدی [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 5-23]
 • تلویزیون نقش تلویزیون در ایجاد و تقویت فضای عمومی در جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه خبـرگان ارتباطی و مدیـران رسـانه /نوشته : سیدوحید عقیلی و اعظم علی اصفهانی [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 119-140]
 • تلویزیون برنامه‌های گفت‌وگوـ محور تلویزیونی و چگونگی آن در دو نظـام رسـانه‌‌‌‌ای ‌‌‌‌آمـریکا و ایـران واکاوی اقتضائات، ضرورت‌ها و بایسته‌ها/ نوشته : مهدی منتظر قائم و حسین مهربانی فر [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 163-178]
 • تلویزیون رسانه‌های اجتماعی و استراتژی‌های نوظهور رسانه‌های جریان اصلی (با تأکید بر تلویزیون)/ نوشته : امید جهانشاهی [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 33-47]
 • تلویزیون‌های ماهواره‌ای سواد رسانه‌ای و شیوه‌های نظارتی مادران بر مصـرف تلویزیـون‌های ماهواره‌ای نوجوانان [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 19-44]
 • توازن حقوق و مسئولیت‌ها حقوق مطبوعات؛ چالش‌های امروز و نیازهای فردا/نوشته : محسن اسماعیلی [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 5-24]
 • تولیدات رسانه‌ای علل تحولات فرهنگ مصرف محصولات شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای در ایران با اشاره به نقش سرمایة اجتماعی /نوشته : سید محمدحسن مصطفوی و سید محمد صحفی [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 141-173]
 • تولید محتوای فارسـی‌ـ ایرانی در فضای سایبر ایران در مسیر تولید ثروت دیجیتال/ نوشته : محمد سلطانی فر [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 67-81]

ث

 • ثروت دیجیتالی ایران در مسیر تولید ثروت دیجیتال/ نوشته : محمد سلطانی فر [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 67-81]

ج

 • جرائم سازمان‌یافته کمپین‌های رسانه‌ای و پیشگیری از جرائم سازمان‌یافته/ نوشته : غلامحسین بیابانی , شهناز هاشمی و افسانه مظفری [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 73-83]
 • جمهوری اسلامی ‌ایران سیاستگذاری موسیقی در جمهـوری اسلامی ‌ایـران/ نوشته : مجید ملکان و کاظم موذن [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 45-68]
 • جنگ و ارتباطات سیاست‌های خبری در زمینة اخبـار جنـگ (مطالعة موردی ایالات متحده آمریکا) /نوشته : ارل ایلهان و نالان /ترجمه سعید باقری و مصطفی اسکندری [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 125-156]
 • جهانی‌سازی ضرورت ایجاد شهر رسانه‌ای بر اساس سند چشم‌انداز 1404/ نوشته : احسان پوری و مریم رباطی [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 19-31]
 • جوّسازمانی رابطه بین جوّ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی خبرنگاران شاغل در خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) /نوشته : طاهر روشندل اربطانی و مسعود مقصودی [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 25-48]

ح

 • حکمرانی دوفضایی دو فضایی‌شدن نظام حکمرانی و دولت همراه: نظام‌مندشدن و همگرایـی رابطة دولت و مردم/ نوشته : سعیدرضا عاملی [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 83-119]
 • حوزه عمومی نقش تلویزیون در ایجاد و تقویت فضای عمومی در جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه خبـرگان ارتباطی و مدیـران رسـانه /نوشته : سیدوحید عقیلی و اعظم علی اصفهانی [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 119-140]

خ

 • خبر بررسی نقش فیس‌بوک بر تغییر ماهیـت شیـوه‌های انتشـار اخبـار و اطلاعات از دیدگاه روزنامه‌نگاران تهرانی عضـو شبکه اجتماعی فیس‌بوک /نوشته :علی گرانمایه پور و فروغ جیرانی [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 49-72]
 • خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) رابطه بین جوّ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی خبرنگاران شاغل در خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) /نوشته : طاهر روشندل اربطانی و مسعود مقصودی [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 25-48]
 • خبر و تکنولوژی‌های ارتباطی بررسی نقش فیس‌بوک بر تغییر ماهیـت شیـوه‌های انتشـار اخبـار و اطلاعات از دیدگاه روزنامه‌نگاران تهرانی عضـو شبکه اجتماعی فیس‌بوک /نوشته :علی گرانمایه پور و فروغ جیرانی [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 49-72]
 • خشونت بازی‌های رایانه‌ای نوجوانان در جمهـوری چک و ایـران/ نوشته : مهدی محسنیان را د و حسین شیعه [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 143-162]
 • خوشه رسانه‌ای ضرورت ایجاد شهر رسانه‌ای بر اساس سند چشم‌انداز 1404/ نوشته : احسان پوری و مریم رباطی [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 19-31]

د

 • دانش‎آموزان پسر تهرانی شناخت رابطه‌ بازی‌های رایانه‌ای و مؤلفه‎های هوش هیجانی در میان دانش‎آموزان پسر تهرانی/ نوشته : فاطمه نوری و فاطمه بنیادی [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 149-173]
 • دانشجویان بررسی میزان تأثیر تماشای شبکه‌های ماهواره‌ای بر نحوة گذران اوقات فراغت دانشجویان/ نوشته : بهاره نصیری و پریا شهاب الدین [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 85-104]
 • دانشجویان بررسی اهداف و انگیزه‌های دانشجویان از کاربست شبکه‌های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، شهید بهشتی و محقق اردبیلی)/ نوشته : مهدی معینی کیا , عادل زاهد بابلان , ابراهیم آریانی و علی خالق خواه [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 105-130]
 • دیپلماسی رسانه‌ای بررسی ضرورت بازتعریف منافع ملی در عصر دیپلماسی رسانه‌ای /نوشته : محمد سلطانی فر و لیلا خانزاده [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 25-44]
 • درآمدزایی مطالعة تطبیقی شیوه‌های تأمین مالی سازمان‌های رسانه‌ای رادیویی و تلویزیونی عمومی و تحت مالکیت دولتی در دنیا/ نوشته : سیاوش صلواتیان و مهدی محسنی [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 49-72]
 • دسترسی تنوع فرهنگی ایران و الزامات سیاستگذاری رسانه‌ای (مطالعة موردی شبکه‌های استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ‌ایران / نوشته : مسعود کوثری و سید حسن آذری [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 5-24]
 • دوفضایی‌شدن‌ها دو فضایی‌شدن نظام حکمرانی و دولت همراه: نظام‌مندشدن و همگرایـی رابطة دولت و مردم/ نوشته : سعیدرضا عاملی [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 83-119]
 • دولت‌ همراه دو فضایی‌شدن نظام حکمرانی و دولت همراه: نظام‌مندشدن و همگرایـی رابطة دولت و مردم/ نوشته : سعیدرضا عاملی [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 83-119]

ر

 • رسانه پخش سریال‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و فرهنگ نامگذاری مردم /نوشته : ناهید کردی و طاهر براتچیان [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 73-90]
 • رسانه تحلیل محتوای رسانه: یک رویکـرد پژوهشـی/نوشته : علی اکبر فرهنگی و امیر رستگار [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 121-142]
 • رسانه بازی‌های رایانه‌ای نوجوانان در جمهـوری چک و ایـران/ نوشته : مهدی محسنیان را د و حسین شیعه [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 143-162]
 • رسانه چیستی سازمان‌های رسانه‌ای/ طاهر روشندل اربطانی [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 5-18]
 • رسانه کمپین‌های رسانه‌ای و پیشگیری از جرائم سازمان‌یافته/ نوشته : غلامحسین بیابانی , شهناز هاشمی و افسانه مظفری [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 73-83]
 • رسانه-ای‌شدن میراث فرهنگی در ایران روزنامه‌نگاری کُنشگر چشم‌اندازی نو در ارتباطات توسعه (مطالعة موردی: رسانه‌ای‌شدن میراث فرهنگی در ایران)/ نوشته : هادی خانیکی و مرضیه کوهستانی [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 25-38]
 • رسانه تعاملی بازی‌های رایانه‌ای نوجوانان در جمهـوری چک و ایـران/ نوشته : مهدی محسنیان را د و حسین شیعه [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 143-162]
 • رسانه کُنشگر روزنامه‌نگاری کُنشگر چشم‌اندازی نو در ارتباطات توسعه (مطالعة موردی: رسانه‌ای‌شدن میراث فرهنگی در ایران)/ نوشته : هادی خانیکی و مرضیه کوهستانی [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 25-38]
 • رسانه‌های اجتماعی رسانه‌های اجتماعی و استراتژی‌های نوظهور رسانه‌های جریان اصلی (با تأکید بر تلویزیون)/ نوشته : امید جهانشاهی [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 33-47]
 • رسانه‌های جایگزین روزنامه‌نگاری کُنشگر چشم‌اندازی نو در ارتباطات توسعه (مطالعة موردی: رسانه‌ای‌شدن میراث فرهنگی در ایران)/ نوشته : هادی خانیکی و مرضیه کوهستانی [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 25-38]
 • رسانه‌های محلی تنوع فرهنگی ایران و الزامات سیاستگذاری رسانه‌ای (مطالعة موردی شبکه‌های استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ‌ایران / نوشته : مسعود کوثری و سید حسن آذری [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 5-24]
 • رفتار شهروندی سازمانی رابطه بین جوّ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی خبرنگاران شاغل در خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) /نوشته : طاهر روشندل اربطانی و مسعود مقصودی [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 25-48]
 • روابط عمومی بررسی نقش روابط عمومی و تکریم ارباب‌رجوع بر عملکرد سازمانی؛ سازمان پزشکی قانونی/ نوشته : علی محمد مزیدی , حسین اسلامی و علیرضا اشرفی [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 131-147]
 • روزنامه‌نگاری شهروندی روزنامه‌نگاری کُنشگر چشم‌اندازی نو در ارتباطات توسعه (مطالعة موردی: رسانه‌ای‌شدن میراث فرهنگی در ایران)/ نوشته : هادی خانیکی و مرضیه کوهستانی [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 25-38]

س

 • سازمان رسانه‌ای رابطه بین جوّ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی خبرنگاران شاغل در خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) /نوشته : طاهر روشندل اربطانی و مسعود مقصودی [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 25-48]
 • سازمان‌های رسانه‌ای چیستی سازمان‌های رسانه‌ای/ طاهر روشندل اربطانی [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 5-18]
 • سازمان‌های رسانه‌ای رسانه‌های اجتماعی و استراتژی‌های نوظهور رسانه‌های جریان اصلی (با تأکید بر تلویزیون)/ نوشته : امید جهانشاهی [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 33-47]
 • سازمان‌های رسانه‌ای تحت مالکیت دولتی مطالعة تطبیقی شیوه‌های تأمین مالی سازمان‌های رسانه‌ای رادیویی و تلویزیونی عمومی و تحت مالکیت دولتی در دنیا/ نوشته : سیاوش صلواتیان و مهدی محسنی [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 49-72]
 • سازمان‌های رسانه‌ای عمومی مطالعة تطبیقی شیوه‌های تأمین مالی سازمان‌های رسانه‌ای رادیویی و تلویزیونی عمومی و تحت مالکیت دولتی در دنیا/ نوشته : سیاوش صلواتیان و مهدی محسنی [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 49-72]
 • سیاست رسانه‌ای تنوع فرهنگی ایران و الزامات سیاستگذاری رسانه‌ای (مطالعة موردی شبکه‌های استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ‌ایران / نوشته : مسعود کوثری و سید حسن آذری [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 5-24]
 • سیاست فرهنگی بازنمایی هویت ملی به‌عنوان امر سیاسـی در مجمـوعه‌های تاریخی تلویزیـون جمهـوری اسلامی ‌ایـران /نوشته : مختار نوری , علی حسن پور و صادق محمدی [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 5-23]
 • سیاستگذاری سیاستگذاری موسیقی در جمهـوری اسلامی ‌ایـران/ نوشته : مجید ملکان و کاظم موذن [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 45-68]
 • سیاست‌های ارتباطی سیاست‌های خبری در زمینة اخبـار جنـگ (مطالعة موردی ایالات متحده آمریکا) /نوشته : ارل ایلهان و نالان /ترجمه سعید باقری و مصطفی اسکندری [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 125-156]
 • سبک زبانی سبک زبان در گفتمان خبری (مطالعة موردی برنامة ”خبر 20“ شبکة خبر) /نوشته : اردشیر زابلی زاده و ندا موسوی [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 175-196]
 • سبک زندگی بررسی سلطة (هژمونی) فرهنگی در بازی‌های رایانه‌ای (با تکیه بر بازی سیمز) /نوشته : محمدرضا رسولی و زهرا رستگار [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 91-104]
 • سپهررسانه سپهر رسانه و چالش‌های پیش‌ رو/ نوشته : حسن خجسته [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 39-49]
 • سریال تلویزیونی پخش سریال‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و فرهنگ نامگذاری مردم /نوشته : ناهید کردی و طاهر براتچیان [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 73-90]
 • سرمایه اجتماعی علل تحولات فرهنگ مصرف محصولات شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای در ایران با اشاره به نقش سرمایة اجتماعی /نوشته : سید محمدحسن مصطفوی و سید محمد صحفی [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 141-173]
 • سلطة (هژمونی) فرهنگی بررسی سلطة (هژمونی) فرهنگی در بازی‌های رایانه‌ای (با تکیه بر بازی سیمز) /نوشته : محمدرضا رسولی و زهرا رستگار [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 91-104]
 • سند چشم‌انداز 1404 ضرورت ایجاد شهر رسانه‌ای بر اساس سند چشم‌انداز 1404/ نوشته : احسان پوری و مریم رباطی [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 19-31]
 • سینمای غرب سینمای ایران در سینمای غرب (تحلیلی از فیلم سینمایی طبیب ”بوعلی سینا“ ) /نوشته : سید محمد مهدیزاده و ناصر اسدی [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 85-118]
 • سواد رسانه‌ای سواد رسانه‌ای و شیوه‌های نظارتی مادران بر مصـرف تلویزیـون‌های ماهواره‌ای نوجوانان [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 19-44]

ش

 • شبکة دوم سیما بررسی تطبیقی چگونگی به‌کارگیری نرم‌خبرها (مطالعة موردی بخش‌های خبری 20:30 شبکة دوم سیما و 60 دقیقه تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی ) /نوشته : حسین بصیریان جهرمی و فریماه فهیم دانش [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 105-124]
 • شبکه‌های اجتماعی بررسی نقش فیس‌بوک بر تغییر ماهیـت شیـوه‌های انتشـار اخبـار و اطلاعات از دیدگاه روزنامه‌نگاران تهرانی عضـو شبکه اجتماعی فیس‌بوک /نوشته :علی گرانمایه پور و فروغ جیرانی [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 49-72]
 • شبکه‌های اجتماعی مجازی بررسی اهداف و انگیزه‌های دانشجویان از کاربست شبکه‌های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، شهید بهشتی و محقق اردبیلی)/ نوشته : مهدی معینی کیا , عادل زاهد بابلان , ابراهیم آریانی و علی خالق خواه [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 105-130]
 • شبکه‌های استانی تنوع فرهنگی ایران و الزامات سیاستگذاری رسانه‌ای (مطالعة موردی شبکه‌های استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ‌ایران / نوشته : مسعود کوثری و سید حسن آذری [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 5-24]
 • شبکه‌های ماهواره‌ای علل تحولات فرهنگ مصرف محصولات شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای در ایران با اشاره به نقش سرمایة اجتماعی /نوشته : سید محمدحسن مصطفوی و سید محمد صحفی [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 141-173]
 • شبکه‌های ماهواره‌ای بررسی میزان تأثیر تماشای شبکه‌های ماهواره‌ای بر نحوة گذران اوقات فراغت دانشجویان/ نوشته : بهاره نصیری و پریا شهاب الدین [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 85-104]
 • شهر رسانه‌ای ضرورت ایجاد شهر رسانه‌ای بر اساس سند چشم‌انداز 1404/ نوشته : احسان پوری و مریم رباطی [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 19-31]
 • شهروندی فرهنگی تنوع فرهنگی ایران و الزامات سیاستگذاری رسانه‌ای (مطالعة موردی شبکه‌های استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ‌ایران / نوشته : مسعود کوثری و سید حسن آذری [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 5-24]
 • شیوه‌های تأمین مالی مطالعة تطبیقی شیوه‌های تأمین مالی سازمان‌های رسانه‌ای رادیویی و تلویزیونی عمومی و تحت مالکیت دولتی در دنیا/ نوشته : سیاوش صلواتیان و مهدی محسنی [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 49-72]

ص

 • صفحه‌آرایی به‌مثابة یک نظام ارتباطی فراگشتی در طراحی رسانه از ‌چاپ تا وب با تأکید بر نظریة گشتالت/ نوشته: احمدرضا دالوند [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 51-66]
 • صنعت خبر رسانه‌های اجتماعی و استراتژی‌های نوظهور رسانه‌های جریان اصلی (با تأکید بر تلویزیون)/ نوشته : امید جهانشاهی [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 33-47]

ط

 • طراحی مخاطب سبک زبان در گفتمان خبری (مطالعة موردی برنامة ”خبر 20“ شبکة خبر) /نوشته : اردشیر زابلی زاده و ندا موسوی [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 175-196]
 • طراحی وب‌گاه فراگشتی در طراحی رسانه از ‌چاپ تا وب با تأکید بر نظریة گشتالت/ نوشته: احمدرضا دالوند [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 51-66]

ع

 • عصب‌شناسی اجتماعی سینماپژوهی عصب‌شناسانه (عصب‌شناسی‌شناختی و مطالعات سینمایی)/ نوشته : یوری هانسون , اوهد لندزمن , باربارانمپمیر, ایگناچیو ولینس , ناواروبین , دیوید ج.هیگر ترجمه : سیاوش صلواتیان و سیدمحمدرضا سیدی [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 197-219]
 • عملکرد سازمان پزشک قانونی بررسی نقش روابط عمومی و تکریم ارباب‌رجوع بر عملکرد سازمانی؛ سازمان پزشکی قانونی/ نوشته : علی محمد مزیدی , حسین اسلامی و علیرضا اشرفی [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 131-147]
 • عناصر طراحی فراگشتی در طراحی رسانه از ‌چاپ تا وب با تأکید بر نظریة گشتالت/ نوشته: احمدرضا دالوند [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 51-66]

ف

 • فراوانی نام پخش سریال‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و فرهنگ نامگذاری مردم /نوشته : ناهید کردی و طاهر براتچیان [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 73-90]
 • فضای مجازی رابطة حضور در فضای مجازی و هویت مدرن / نوشته : سیدمحمد مهدی زاده و مظاهر توفیقی [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 179-200]
 • فیلم طبیب سینمای ایران در سینمای غرب (تحلیلی از فیلم سینمایی طبیب ”بوعلی سینا“ ) /نوشته : سید محمد مهدیزاده و ناصر اسدی [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 85-118]
 • فناوری وب دوفضایی شدن جهان بازی‌ها و اولویت‌های ارزشی کاربران [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 5-28]

ق

 • قانون جامع رسانه حقوق مطبوعات؛ چالش‌های امروز و نیازهای فردا/نوشته : محسن اسماعیلی [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 5-24]
 • قانون مطبوعات حقوق مطبوعات؛ چالش‌های امروز و نیازهای فردا/نوشته : محسن اسماعیلی [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 5-24]

ک

 • کادر فراگشتی در طراحی رسانه از ‌چاپ تا وب با تأکید بر نظریة گشتالت/ نوشته: احمدرضا دالوند [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 51-66]
 • کاربران اینترنتی الگوی استفاده از اینترنت و نگرش نسبت به تبلیغات بازرگانی /نوشته : محمدمهدی فرقانی و عقیل متقدم [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 69-83]
 • کاربرد نظریه گشتالت در پردازش طراحانه فراگشتی در طراحی رسانه از ‌چاپ تا وب با تأکید بر نظریة گشتالت/ نوشته: احمدرضا دالوند [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 51-66]
 • کالاهای فرهنگی علل تحولات فرهنگ مصرف محصولات شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای در ایران با اشاره به نقش سرمایة اجتماعی /نوشته : سید محمدحسن مصطفوی و سید محمد صحفی [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 141-173]
 • کمپین کمپین‌های رسانه‌ای و پیشگیری از جرائم سازمان‌یافته/ نوشته : غلامحسین بیابانی , شهناز هاشمی و افسانه مظفری [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 73-83]
 • کنترل‌شناختی سینماپژوهی عصب‌شناسانه (عصب‌شناسی‌شناختی و مطالعات سینمایی)/ نوشته : یوری هانسون , اوهد لندزمن , باربارانمپمیر, ایگناچیو ولینس , ناواروبین , دیوید ج.هیگر ترجمه : سیاوش صلواتیان و سیدمحمدرضا سیدی [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 197-219]
 • کنترل والدین سواد رسانه‌ای و شیوه‌های نظارتی مادران بر مصـرف تلویزیـون‌های ماهواره‌ای نوجوانان [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 19-44]

گ

 • گرید و صفحه‌آرایی فراگشتی در طراحی رسانه از ‌چاپ تا وب با تأکید بر نظریة گشتالت/ نوشته: احمدرضا دالوند [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 51-66]
 • گشتالت به‌مثابه چشم ذهن فراگشتی در طراحی رسانه از ‌چاپ تا وب با تأکید بر نظریة گشتالت/ نوشته: احمدرضا دالوند [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 51-66]
 • گفتمان خبری سبک زبان در گفتمان خبری (مطالعة موردی برنامة ”خبر 20“ شبکة خبر) /نوشته : اردشیر زابلی زاده و ندا موسوی [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 175-196]

م

 • مادران سواد رسانه‌ای و شیوه‌های نظارتی مادران بر مصـرف تلویزیـون‌های ماهواره‌ای نوجوانان [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 19-44]
 • ماهواره پخش سریال‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و فرهنگ نامگذاری مردم /نوشته : ناهید کردی و طاهر براتچیان [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 73-90]
 • مخاطب علل تحولات فرهنگ مصرف محصولات شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای در ایران با اشاره به نقش سرمایة اجتماعی /نوشته : سید محمدحسن مصطفوی و سید محمد صحفی [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 141-173]
 • مدیریت اخبار سیاست‌های خبری در زمینة اخبـار جنـگ (مطالعة موردی ایالات متحده آمریکا) /نوشته : ارل ایلهان و نالان /ترجمه سعید باقری و مصطفی اسکندری [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 125-156]
 • مدیریت رسانه نقش تلویزیون در ایجاد و تقویت فضای عمومی در جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه خبـرگان ارتباطی و مدیـران رسـانه /نوشته : سیدوحید عقیلی و اعظم علی اصفهانی [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 119-140]
 • مدیریت رسانه چیستی سازمان‌های رسانه‌ای/ طاهر روشندل اربطانی [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 5-18]
 • مدل‌های دولت همراه دو فضایی‌شدن نظام حکمرانی و دولت همراه: نظام‌مندشدن و همگرایـی رابطة دولت و مردم/ نوشته : سعیدرضا عاملی [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 83-119]
 • مسائل راهبردی سپهر رسانه و چالش‌های پیش‌ رو/ نوشته : حسن خجسته [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 39-49]
 • مشتری‌مداری بررسی نقش روابط عمومی و تکریم ارباب‌رجوع بر عملکرد سازمانی؛ سازمان پزشکی قانونی/ نوشته : علی محمد مزیدی , حسین اسلامی و علیرضا اشرفی [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 131-147]
 • معرفی و مدیریت خود رابطة حضور در فضای مجازی و هویت مدرن / نوشته : سیدمحمد مهدی زاده و مظاهر توفیقی [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 179-200]
 • منابع انبوه نفت علل تحولات فرهنگ مصرف محصولات شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای در ایران با اشاره به نقش سرمایة اجتماعی /نوشته : سید محمدحسن مصطفوی و سید محمد صحفی [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 141-173]
 • منافع ملی بررسی ضرورت بازتعریف منافع ملی در عصر دیپلماسی رسانه‌ای /نوشته : محمد سلطانی فر و لیلا خانزاده [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 25-44]
 • منفعت عمومی تنوع فرهنگی ایران و الزامات سیاستگذاری رسانه‌ای (مطالعة موردی شبکه‌های استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ‌ایران / نوشته : مسعود کوثری و سید حسن آذری [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 5-24]
 • موسیقی سیاستگذاری موسیقی در جمهـوری اسلامی ‌ایـران/ نوشته : مجید ملکان و کاظم موذن [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 45-68]

ن

 • نام پخش سریال‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و فرهنگ نامگذاری مردم /نوشته : ناهید کردی و طاهر براتچیان [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 73-90]
 • نامگذاری پخش سریال‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و فرهنگ نامگذاری مردم /نوشته : ناهید کردی و طاهر براتچیان [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 73-90]
 • نرم‌خبر بررسی تطبیقی چگونگی به‌کارگیری نرم‌خبرها (مطالعة موردی بخش‌های خبری 20:30 شبکة دوم سیما و 60 دقیقه تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی ) /نوشته : حسین بصیریان جهرمی و فریماه فهیم دانش [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 105-124]
 • نشانه‌شناسی بررسی سلطة (هژمونی) فرهنگی در بازی‌های رایانه‌ای (با تکیه بر بازی سیمز) /نوشته : محمدرضا رسولی و زهرا رستگار [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 91-104]
 • نظام رسانه‌ای ‌آمریکا برنامه‌های گفت‌وگوـ محور تلویزیونی و چگونگی آن در دو نظـام رسـانه‌‌‌‌ای ‌‌‌‌آمـریکا و ایـران واکاوی اقتضائات، ضرورت‌ها و بایسته‌ها/ نوشته : مهدی منتظر قائم و حسین مهربانی فر [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 163-178]
 • نظام رسانه‌ای ‌جمهوری اسلامی ایران برنامه‌های گفت‌وگوـ محور تلویزیونی و چگونگی آن در دو نظـام رسـانه‌‌‌‌ای ‌‌‌‌آمـریکا و ایـران واکاوی اقتضائات، ضرورت‌ها و بایسته‌ها/ نوشته : مهدی منتظر قائم و حسین مهربانی فر [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 163-178]
 • نظام صنفی رسانه حقوق مطبوعات؛ چالش‌های امروز و نیازهای فردا/نوشته : محسن اسماعیلی [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 5-24]
 • نظریات دولت همراه دو فضایی‌شدن نظام حکمرانی و دولت همراه: نظام‌مندشدن و همگرایـی رابطة دولت و مردم/ نوشته : سعیدرضا عاملی [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 83-119]
 • نظریات سینمایی‌شناختی سینماپژوهی عصب‌شناسانه (عصب‌شناسی‌شناختی و مطالعات سینمایی)/ نوشته : یوری هانسون , اوهد لندزمن , باربارانمپمیر, ایگناچیو ولینس , ناواروبین , دیوید ج.هیگر ترجمه : سیاوش صلواتیان و سیدمحمدرضا سیدی [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 197-219]
 • نگرش الگوی استفاده از اینترنت و نگرش نسبت به تبلیغات بازرگانی /نوشته : محمدمهدی فرقانی و عقیل متقدم [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 69-83]
 • نوجوانان بازی‌های رایانه‌ای نوجوانان در جمهـوری چک و ایـران/ نوشته : مهدی محسنیان را د و حسین شیعه [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 143-162]
 • نوجوانان سواد رسانه‌ای و شیوه‌های نظارتی مادران بر مصـرف تلویزیـون‌های ماهواره‌ای نوجوانان [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 19-44]

و

 • وب یک تا پنج دوفضایی شدن جهان بازی‌ها و اولویت‌های ارزشی کاربران [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 5-28]

ه

 • هابرماس نقش تلویزیون در ایجاد و تقویت فضای عمومی در جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه خبـرگان ارتباطی و مدیـران رسـانه /نوشته : سیدوحید عقیلی و اعظم علی اصفهانی [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 119-140]
 • همبستگی میان‌سوژه‌ای سینماپژوهی عصب‌شناسانه (عصب‌شناسی‌شناختی و مطالعات سینمایی)/ نوشته : یوری هانسون , اوهد لندزمن , باربارانمپمیر, ایگناچیو ولینس , ناواروبین , دیوید ج.هیگر ترجمه : سیاوش صلواتیان و سیدمحمدرضا سیدی [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 197-219]
 • همنوایی سبک زبان در گفتمان خبری (مطالعة موردی برنامة ”خبر 20“ شبکة خبر) /نوشته : اردشیر زابلی زاده و ندا موسوی [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 175-196]
 • هویت شخصی رابطة حضور در فضای مجازی و هویت مدرن / نوشته : سیدمحمد مهدی زاده و مظاهر توفیقی [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 179-200]
 • هویت ملی بازنمایی هویت ملی به‌عنوان امر سیاسـی در مجمـوعه‌های تاریخی تلویزیـون جمهـوری اسلامی ‌ایـران /نوشته : مختار نوری , علی حسن پور و صادق محمدی [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 5-23]
 • هوش هیجانی شناخت رابطه‌ بازی‌های رایانه‌ای و مؤلفه‎های هوش هیجانی در میان دانش‎آموزان پسر تهرانی/ نوشته : فاطمه نوری و فاطمه بنیادی [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 149-173]