پرسش‌های متداول

مجله رسانه از چه سالی منتشر می شود؟

فصلنامه علمی – ترویجی «رسانه»  فصلنامه ای تخصصی در زمینه وسایل ارتباط‌جمعی است، که به منظور بازتاب پژوهش‌ها، تجربه‌ها، دستاوردهای نو و رهیافت‌های سودمند علمی در حوزة تخصصی وسایل ارتباط‌جمعی، به ویژه مطبوعات، از سال 1369 تا کنون به صورت پیوسته منتشر می شود .

صاحب امتیاز مجله رسانه کیست؟

 معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مهمترین موضوعات محوری مجله رسانه چیست؟

مجله  رسانه طی دو دهه انتشار مستمر، به عنوان نخستین و مهم‌ترین بازتاباننده پژوهش‌ها، تجربیات و دستاوردهای ارتباطات در کشور و جهان، نزد استادان، صاحب‌نظران و دانشجویان سطوح مختلف در رشته‌های علوم ارتباطات اجتماعی، جایگاهی ویژه یافته است.
رسانه از سال 1383 با تغییر قطع و اندازه و اختصاص مطالب هر شماره به موضوعی خاص، تا کنون به موضوعات «مطالعات انتقادی در ارتباطات»، «سیاستگذاری و برنامه‌ریزی ارتباطی»، «رسانه‌ها، حوزه عمومی‌ و‌ دموکراسی»، «مطبوعات عامه‌پسند»، «آموزش روزنامه‌نگاری»، «پژوهش‌های ارتباطی»، «جامعه اطلاعاتی»، «رسانه‌ها و فرهنگ»، «سواد رسانه‌ای»، «رسانه‌ها و دین»، «مدیریت رسانه‌ها»، «روش‌های کیفی پژوهش در ارتباطات»، «روزنامه‌نگاری بحران» و «زبان و رسانه‌ها» پرداخته است

آیا متن کامل مقالات مندرج در مجله رسانه به صورت الکترونیکی منتشر می شود؟

بله تمام شماره های مجله رسانه به صورت الکترونیکی و آنلاین منتشر می شود. شما می توانید این مقالات و تمام شماره های مجله رسانه را از وب سایت این نشریه در آدرس زیر دانلود کنید:


http://qjmn.farhang.gov.ir


این مقالات همچنین از طریق وب سایت دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها قابل دسترس است :


https://rasaneh.farhang.gov.ir/fa/quarterly/quarterlynews

چگونه می توانم با دفتر مجله رسانه ارتباط برقرار کنم؟

اطلاعات تماس با ما :


آدرس : تهران: خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم، شماره11


صندوق پستی: 6597/15875


تلفن: 88733772


 دورنگار: 88730477


سایت اینترنتی:   http://qjmn.farhang.gov.ir


 ایمیل: info_resaneh@farhangmail.ir