دوره و شماره: دوره 29، شماره 4 - شماره پیاپی 113، اسفند 1397، صفحه 1-166 
تحلیلی بر عملکرد برنامه‌های کودک صداوسیما از دیدگاه خانواده

صفحه 25-41

سید حبیب‌الله میر‌غفوری؛ سید کاظم میر‌غفوری؛ مهیار کمالی سراجی