دوره و شماره: دوره 31، شماره 1 - شماره پیاپی 118، بهار 1399، صفحه 1-186 
5. چارچوب‌بندی بصری خبرگزاری‌های ایران از زلزله کرمانشاه

صفحه 99-122

سعید قنبری؛ عاطفه آقایی؛ سیاوش صلواتیان؛ توحید سلطانی