نویسنده = کریمی، بهزاد
تعداد مقالات: 1
1. واتس اپ و تجربه زیسته کاربرانش(مورد مطالعه: جوانان بزرگسال شهر تهران )

دوره 30، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 5-25

علی دلاور؛ علی اکبر فرهنگی؛ بهزاد کریمی