نویسنده = عاشقی، بهنام
تعداد مقالات: 2
2. بررسی نمونه هایی از خبرهای ورزشی شبکه ورزش بر اساس نظریه دولی و لوینسون (2001)

دوره 30، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 107-125

ابراهیم عزتی لارسری؛ بهنام عاشقی