نویسنده = مظاهری، پیمان
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تبلیغات مخصوص کودکان بر الگوهای رفتار آنان

دوره 30، شماره 1، بهار 1398، صفحه 55-76

بهناز خوش طینت؛ پریسا ثابتی؛ پیمان مظاهری