نویسنده = گلپیرا، مرجان
تعداد مقالات: 1
1. هوش فرهنگی و رابطه آن با ویژگی های شخصی و شغلی خبرنگاران روزنامه ها و خبرگزاری های ایرانی

دوره 30، شماره 1، بهار 1398، صفحه 119-140

مرجان گلپیرا؛ مجید رضاییان؛ حسین بصیریان جهرمی