نویسنده = پاکباز خسروشاهی، علی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی مدیریت بحران در رسانه

دوره 29، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 125-145

علی پاکباز خسروشاهی