نویسنده = پشاآبادی، مهرداد
تعداد مقالات: 1
1. نحوۀ بازتاب اخبار علم و فناوری در بخش خبری ساعت 20 شبکه چهار سیما

دوره 29، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 79-111

جواد صادقی؛ مهرداد پشاآبادی؛ عباس ناصری طاهری