نمایه نویسندگان

آ

 • آزادی، محمدحسین راهکارهای مقابله با اخبار جعلی در سازمان های خبری و رسانه‌ای ایران [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 35-78]
 • آقایانی چاوشی، محمدرضا نظریه هم فرهنگی و افزایش سن ازدواج دختران تحلیل فیلم شماره 17 سهیلا [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 131-152]

ا

 • ارشادی، محمدمهدی ارزیابی طرح ها در رسانه های ایران از نظر سلامت معنوی براساس نظرهای بینندگان و خبرگان با روش فرایند تحلیل شبکه (مورد مطالعه: شبکة تلویزیونی استان اصفهان [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 81-106]
 • اقدامی، محبوبه ارزیابی طرح ها در رسانه های ایران از نظر سلامت معنوی براساس نظرهای بینندگان و خبرگان با روش فرایند تحلیل شبکه (مورد مطالعه: شبکة تلویزیونی استان اصفهان [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 81-106]
 • اکبری آواز، فاطمه سنتز پژوهی تأثیرات مصرف رسانه‌ای در مطالعات پیشین [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 79-106]

ب

 • باصولی، مهدی بررسی تأثیر نام برندسازی مقصد بر توسعة گردشگری روستایی (روستاهای دهستان سراوان، گیلان) [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 125-146]
 • برناسی، آتنا تحلیل نشانه شناختی سریال طنز تلویزیونی "نون. خ" [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 153-180]
 • بشیر، حسن نظریه هم فرهنگی و افزایش سن ازدواج دختران تحلیل فیلم شماره 17 سهیلا [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 131-152]
 • بقائی سرابی، علی واکاوی کارکردهای متقابل موسیقی و‎ ‎توسعه اجتماعی با میانجی گری رادیو ‏‏(از بدو تأسیس رادیو تاکنون)‏ [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 111-126]
 • بنی تمیم، محمد امین علل کاهش شمارگان مطبوعات در ایران [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 5-34]
 • بوربور، اکرم تحلیل وضعیت هویت اجتماعی زنان شهر تهران بر اساس استفاده از رسانه های اجتماعی و متغیرهای زمینه ای [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 131-164]
 • بیچرانلو، عبدالله بازنمود پوشش زنان ایرانی سیاستمدار در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 99-129]

پ

 • پناهی، حمید رویکرد بازی های رایانه ای در اخلال نظم و امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: اعتیاد و ارتکاب جرایم مواد مخدر) [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 181-202]

ت

 • تاجیک، فاطمه تحلیل نقش شبکه های اجتماعی در مدیریت بحران سیل [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 55-80]
 • تاجیک اسماعیلی، سمیه تحلیل وضعیت هویت اجتماعی زنان شهر تهران بر اساس استفاده از رسانه های اجتماعی و متغیرهای زمینه ای [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 131-164]

ث

 • ثنائی مهر، علی نقش الگوهای تبلیغاتی در فضای وب و رسانه های سنتی در اعتمادبخشی به مشتریان شبکة بانکی [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 29-53]

ج

 • جعفری، علی نقش الگوهای تبلیغاتی در فضای وب و رسانه های سنتی در اعتمادبخشی به مشتریان شبکة بانکی [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 29-53]
 • جلالی‌پور، بهناز بازنمود پوشش زنان ایرانی سیاستمدار در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 99-129]
 • جوادیه، زهره تحلیل سلسله مراتبی جایگاه عوامل فضای مجازی مؤثر بر توسعة گردشگری دفاع مقدس؛ با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy AHP) [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 107-124]
 • جوانی، وجیهه کنکاشی بر تاثیر بازاریابی محتوای رسانه های اجتماعی بر سلامت برند ورزشی [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 165-178]

چ

 • چیت سازیان، مرتضی مبانی جرم انگاری معاونت در جرایم سایبری از منظر فقه و حقوق ایران [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 175-191]

ح

 • حایک، مریم رابطه فرهنگ دموکراسی نوین مشارکتی و استفاده از شبکه های اجتماعی (مطالعه موردی: معلمان شهر اصفهان) [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 75-97]
 • حسینی، فاطمه سادات سبک های نوشتاری توییت های انتقادی در میان کاربران ایرانی [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 31-51]
 • حشمت نژاد، مریم کارکرد تکنیک‌های بصری در روایت انیمیشن‌های بدون کلام [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 85-110]
 • حمیدی فتح آبادی، محمود رضا واکاوی کارکردهای متقابل موسیقی و‎ ‎توسعه اجتماعی با میانجی گری رادیو ‏‏(از بدو تأسیس رادیو تاکنون)‏ [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 111-126]

خ

 • خجسته باقرزاده، حسن معیارهای طراحی ساختاری برنامه ‌های ترکیبی رادیویی [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 5-29]
 • خرمایی، علیرضا کاربست نظریۀ استعارۀ مفهومی در فیلم فروشنده: پژوهشی در نشانه شناسی شناختی سینما [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 147-174]
 • خلقتی، مرضیه گونه شناسی اطلاعات غلط متنی-ویدئویی در رسانه‌های اجتماعی [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 5-27]

د

 • دلاور، علی اینستاگرام: تجربه جدید دیدن و دیده شدن و پیامدهای آن [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 29-51]
 • دوزنده ضیابری، فاطمه بررسی تأثیر نام برندسازی مقصد بر توسعة گردشگری روستایی (روستاهای دهستان سراوان، گیلان) [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 125-146]

ذ

 • ذکایی، محمد سعید سبک های نوشتاری توییت های انتقادی در میان کاربران ایرانی [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 31-51]

ر

 • راودراد، اعظم گونه شناسی اطلاعات غلط متنی-ویدئویی در رسانه‌های اجتماعی [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 5-27]
 • رحمانزاده، سید علی تحلیل نقش شبکه های اجتماعی در مدیریت بحران سیل [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 55-80]
 • رسایی، محمد مبانی جرم انگاری معاونت در جرایم سایبری از منظر فقه و حقوق ایران [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 175-191]
 • رسولی، محمد رضا واکاوی عوامل مرتبط با بازنمایی بدن در شبکه‌های مجازی در بین کاربران ایرانی اینستاگرام [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 53-84]
 • رسولی، محمدرضا تبیین الگویی مبتنی بر شاخص های توانمندی و مهارت های مدیران رسانه ای و اثر بخشی آن در پیشبرد اهداف کلان افق 1404 [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 53-73]
 • روشن، فاطمه معیارهای طراحی ساختاری برنامه ‌های ترکیبی رادیویی [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 5-29]
 • روشندل اربطانی، طاهر شناسایی شبکة کنشگران و تحلیل روابط سیاستگذاری در صنعت موسیقی [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 107-130]

ز

 • زین العابدینی، پیام کارکرد تکنیک‌های بصری در روایت انیمیشن‌های بدون کلام [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 85-110]

س

 • ساعی، محمدحسین راهکارهای مقابله با اخبار جعلی در سازمان های خبری و رسانه‌ای ایران [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 35-78]
 • سجادی، ریحانه السادات ارزیابی رابطه استفاده جوانان شاهین شهر از تلگرام و فیلترینگ آن با کیفیت زندگی آنان [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 203-234]

ش

 • شاه منصوری، بیتا تحلیل سلسله مراتبی جایگاه عوامل فضای مجازی مؤثر بر توسعة گردشگری دفاع مقدس؛ با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy AHP) [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 107-124]
 • شهمیرزادی، محسن شناسایی شبکة کنشگران و تحلیل روابط سیاستگذاری در صنعت موسیقی [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 107-130]

ص

 • صفاییان، زهرا معیارهای طراحی ساختاری برنامه ‌های ترکیبی رادیویی [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 5-29]
 • صلواتیان، سیاوش توسعه مدل آکر برای ارزیابی ارزش ویژه برند خبرگزاری‌ها و شناسایی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند آن‌ها [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 127-149]

ط

 • طبری، مجتبی طراحی مدل عملکرد بهینه روابط عمومی شرکت گاز با تاکید بر رسانه ها( مورد مطالعه شرکت گاز استان مازندران) [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 179-202]

ع

 • عباس زاده، محمدرضا تدوین مدل تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در روابط بین فردی کاربران رسانه های اجتماعی با رویکرد کیفی [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 5-28]
 • عباسی لاهرودی، میثم مبانی جرم انگاری معاونت در جرایم سایبری از منظر فقه و حقوق ایران [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 175-191]
 • عرب، حسین طراحی مدل عملکرد بهینه روابط عمومی شرکت گاز با تاکید بر رسانه ها( مورد مطالعه شرکت گاز استان مازندران) [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 179-202]
 • عطریان، فرامرز ارزیابی رابطه استفاده جوانان شاهین شهر از تلگرام و فیلترینگ آن با کیفیت زندگی آنان [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 203-234]
 • عطریان، نرگس ارزیابی رابطه استفاده جوانان شاهین شهر از تلگرام و فیلترینگ آن با کیفیت زندگی آنان [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 203-234]
 • عظیمی فرد، فاطمه معیارهای طراحی ساختاری برنامه ‌های ترکیبی رادیویی [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 5-29]
 • عقیلی، سید وحید تحلیل نقش شبکه های اجتماعی در مدیریت بحران سیل [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 55-80]

ف

 • فرقانی، محمدمهدی علل کاهش شمارگان مطبوعات در ایران [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 5-34]
 • فرهنگی، علی اکبر اینستاگرام: تجربه جدید دیدن و دیده شدن و پیامدهای آن [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 29-51]
 • فرهنگی، علی اکبر تبیین الگویی مبتنی بر شاخص های توانمندی و مهارت های مدیران رسانه ای و اثر بخشی آن در پیشبرد اهداف کلان افق 1404 [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 53-73]
 • فروغی، مریم واکاوی عوامل مرتبط با بازنمایی بدن در شبکه‌های مجازی در بین کاربران ایرانی اینستاگرام [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 53-84]
 • فلاح، علی طراحی مدل عملکرد بهینه روابط عمومی شرکت گاز با تاکید بر رسانه ها( مورد مطالعه شرکت گاز استان مازندران) [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 179-202]

ق

 • قالیبافان، سید حسن سنتز پژوهی تأثیرات مصرف رسانه‌ای در مطالعات پیشین [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 79-106]
 • قربانی، ابراهیم رویکرد بازی های رایانه ای در اخلال نظم و امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: اعتیاد و ارتکاب جرایم مواد مخدر) [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 181-202]
 • قلمکاریان، سید محمد ارزیابی طرح ها در رسانه های ایران از نظر سلامت معنوی براساس نظرهای بینندگان و خبرگان با روش فرایند تحلیل شبکه (مورد مطالعه: شبکة تلویزیونی استان اصفهان [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 81-106]
 • قنبری، سعید توسعه مدل آکر برای ارزیابی ارزش ویژه برند خبرگزاری‌ها و شناسایی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند آن‌ها [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 127-149]

ک

 • کریمی، بهزاد اینستاگرام: تجربه جدید دیدن و دیده شدن و پیامدهای آن [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 29-51]
 • کهزاد، فرزانه کنکاشی بر تاثیر بازاریابی محتوای رسانه های اجتماعی بر سلامت برند ورزشی [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 165-178]

گ

 • گرانمایه پور، علی نقش الگوهای تبلیغاتی در فضای وب و رسانه های سنتی در اعتمادبخشی به مشتریان شبکة بانکی [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 29-53]

ل

 • لبافی، سمیه شناسایی شبکة کنشگران و تحلیل روابط سیاستگذاری در صنعت موسیقی [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 107-130]

م

 • متانی، مهرداد طراحی مدل عملکرد بهینه روابط عمومی شرکت گاز با تاکید بر رسانه ها( مورد مطالعه شرکت گاز استان مازندران) [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 179-202]
 • مجیدی قهرودی، نسیم واکاوی عوامل مرتبط با بازنمایی بدن در شبکه‌های مجازی در بین کاربران ایرانی اینستاگرام [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 53-84]
 • مجیدی قهرودی، نسیم تحلیل سلسله مراتبی جایگاه عوامل فضای مجازی مؤثر بر توسعة گردشگری دفاع مقدس؛ با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy AHP) [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 107-124]
 • محمدی، محمود توسعه مدل آکر برای ارزیابی ارزش ویژه برند خبرگزاری‌ها و شناسایی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند آن‌ها [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 127-149]
 • مظفری، یوسف کاربست نظریۀ استعارۀ مفهومی در فیلم فروشنده: پژوهشی در نشانه شناسی شناختی سینما [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 147-174]
 • مهدی زاده، علیرضا تحلیل کارکردهای زبانیِ عکسهای خبری [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 151-172]
 • مولودی، امیرسعید کاربست نظریۀ استعارۀ مفهومی در فیلم فروشنده: پژوهشی در نشانه شناسی شناختی سینما [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 147-174]
 • مومنی، سارا توسعه مدل آکر برای ارزیابی ارزش ویژه برند خبرگزاری‌ها و شناسایی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند آن‌ها [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 127-149]

ن

 • نامور، زهرا تحلیل نشانه شناختی سریال طنز تلویزیونی "نون. خ" [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 153-180]
 • نبیل، اصغر بررسی تأثیر نام برندسازی مقصد بر توسعة گردشگری روستایی (روستاهای دهستان سراوان، گیلان) [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 125-146]
 • نسیمی، محمد علی تدوین مدل تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در روابط بین فردی کاربران رسانه های اجتماعی با رویکرد کیفی [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 5-28]
 • نعمتی انارکی، داود تحلیل نقش شبکه های اجتماعی در مدیریت بحران سیل [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 55-80]

و

 • وارسته فر، افسانه واکاوی کارکردهای متقابل موسیقی و‎ ‎توسعه اجتماعی با میانجی گری رادیو ‏‏(از بدو تأسیس رادیو تاکنون)‏ [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 111-126]
 • واشقانی فراهانی، مریم تبیین الگویی مبتنی بر شاخص های توانمندی و مهارت های مدیران رسانه ای و اثر بخشی آن در پیشبرد اهداف کلان افق 1404 [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 53-73]
 • وظیفه دوست، حسین تدوین مدل تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در روابط بین فردی کاربران رسانه های اجتماعی با رویکرد کیفی [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 5-28]
 • وظیفه دوست، حسین تدوین مدل تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در روابط بین فردی کاربران رسانه های اجتماعی با رویکرد کیفی [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 5-28]

ه

 • هاشمی، شهناز نقش الگوهای تبلیغاتی در فضای وب و رسانه های سنتی در اعتمادبخشی به مشتریان شبکة بانکی [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 29-53]

ی

 • یاسینی، سیده راضیه بازنمود پوشش زنان ایرانی سیاستمدار در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 99-129]