نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی، عاطفه چارچوب‌بندی بصری خبرگزاری‌های ایران از زلزله کرمانشاه [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 99-122]
 • آینه، معصومه تأثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژة برند با نقش میانجیگری درک مصرف کننده (مطالعه موردی: شرکت های تأمین قطعات خودرو استان کرمانشاه) [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 71-88]

ا

 • احمدی، محمدرضا اسایی معیارهای حرفه ای در برنامه های گفت وگومحور با تأکید بر برنامۀ «سختانه» شبکۀ سه سیما [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 131-152]
 • اسدپور، آسیه نقش سواد رسانه‌ای در اعتماد سیاسی‌ (مورد مطالعه:‌مردم شهر شاهین‌شهر) [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 55-81]
 • اسدی، ناصر بررسی شیوه های مداخله والدین در استفاده فرزندان از رسانه ها [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 83-110]
 • اعظمی، محسن تأثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژة برند با نقش میانجیگری درک مصرف کننده (مطالعه موردی: شرکت های تأمین قطعات خودرو استان کرمانشاه) [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 71-88]

ب

 • بخت ور، محمدرضا طیف سنجی رویکرد مطبوعات سیاسی در قبال عملکرد دولت در دوران شیوع بیماری کرونا در ایران [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 31-48]
 • بشیر، حسن تحلیل خبری-ارتباطی بحران کرونا و جامعة مخاطره آمیزه [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 5-30]

ت

 • تاجیک اسماعیلی، سمیه رابطه میان میزان و نوع استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام با شیوه های خوداظهاری کاربران [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 25-46]

ج

 • جاوید، سیده سحر تفاوت‌های استعاری ویروس کرونا در عناوین روزنامه‌های اعتماد و ایران [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 89-100]
 • جعفری، علی اعاده حیثیت رسانه ای (بررسی انتقادی انتشار حکم برائت) [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 101-120]
 • جعفری چگنی، عارف اسایی معیارهای حرفه ای در برنامه های گفت وگومحور با تأکید بر برنامۀ «سختانه» شبکۀ سه سیما [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 131-152]

ح

 • حسینی، فایق مطالعه فرهنگ شهرگی در فضای رسانه‌ای ایران با تمرکز بر کنشگری شهروندان تهرانی در شبکه‌های اجتماعی [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 27-54]
 • حسینی دانا، حمید رضا بررسی رابطه میان ویژگی های جمعیت شناختی و اثربخشی سیاست های رسانه های تبلیغاتی چاپی و دیجیتال بر رأی دهندگان در مازندران با توجه به الگوی تحلیلی فراگیر میلر [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 83-104]
 • حیدری، علی مراد اعاده حیثیت رسانه ای (بررسی انتقادی انتشار حکم برائت) [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 101-120]

خ

 • خانزاده، ارسلان ارائه الگوی همگرایی رسانه ها در شیوه ارائه پیام های تبلیغاتی با رویکرد جذب مخاطب بر مبنای نظریه پردازی (داده بنیاد) [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 47-70]

د

 • دارابی، علی اسایی معیارهای حرفه ای در برنامه های گفت وگومحور با تأکید بر برنامۀ «سختانه» شبکۀ سه سیما [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 131-152]
 • دهقان، علیرضا مطالعه فرهنگ شهرگی در فضای رسانه‌ای ایران با تمرکز بر کنشگری شهروندان تهرانی در شبکه‌های اجتماعی [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 27-54]
 • دیندار فرکوش، فیروز ارائه الگوی همگرایی رسانه ها در شیوه ارائه پیام های تبلیغاتی با رویکرد جذب مخاطب بر مبنای نظریه پردازی (داده بنیاد) [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 47-70]

ر

 • رحیمیان، جلال تفاوت‌های استعاری ویروس کرونا در عناوین روزنامه‌های اعتماد و ایران [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 89-100]
 • رضاقلی زاده، بهنام بررسی آسیب های اجتماعی نوجوانان و نقش رسانه در پیشگیری و کنترل آن [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 147-166]
 • روحی قاسم خیلی، فرهاد بررسی رابطه میان ویژگی های جمعیت شناختی و اثربخشی سیاست های رسانه های تبلیغاتی چاپی و دیجیتال بر رأی دهندگان در مازندران با توجه به الگوی تحلیلی فراگیر میلر [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 83-104]

ز

 • زارعیان، داود بررسی حقوقی رگولاتوری های حمایت از داده [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 47-72]

س

 • سعیدی، الهه راهبردهای برندسازی از نگاه متخصصان برندسازی و کارآفرینی در شبکه اجتماعی اینستاگرام [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 5-26]
 • سلطانی، توحید چارچوب‌بندی بصری خبرگزاری‌های ایران از زلزله کرمانشاه [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 99-122]

ص

 • صرامی، آمنه بررسی موافقتنامة انتقال فرامرزی داده های شخصی بین ایالات متحدة آمریکا و اتحادیة اروپا با نگاهی به قوانین جمهوری اسلامی ایران [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 27-46]
 • صلواتیان، سیاوش چارچوب‌بندی بصری خبرگزاری‌های ایران از زلزله کرمانشاه [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 99-122]

ط

 • طاهری، صدرالدین گونه شناسی بن مایه های دیداری و شنیداری در رسانة بازی دیجیتال [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 123-146]

ع

 • عبدالهی خلج، محسن بررسی تأثیرهای شبکه های اجتماعی برخط برکاربران با نگاهی به نقاط ضعف و قوت آن (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه پیامنور تهران) [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 121-138]
 • علی شیری، بهرام ارائه الگوی همگرایی رسانه ها در شیوه ارائه پیام های تبلیغاتی با رویکرد جذب مخاطب بر مبنای نظریه پردازی (داده بنیاد) [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 47-70]
 • علیمحمدی، محبوبه بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی در سریال های تلویزیونی؛ (مطالعة موردی: انقلاب زیبا) [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 5-26]
 • عمادالدین، علیرضا نشانه‌شناسی عکس خبری [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 73-98]

غ

 • غدیری اسکندری، سمانه پوشش اخبار فساد اقتصادی جناح های سیاسی در اخبار 20 شبکة خبر و 30 :20 شبکة دو سیما (مطالعة موردی: فیش های حقوقی و واگذاری املاک شهرداری تهران) [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 49-66]

ف

 • فرهنگی، علی اکبر راهبردهای برندسازی از نگاه متخصصان برندسازی و کارآفرینی در شبکه اجتماعی اینستاگرام [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 5-26]

ق

 • قنبری، سعید چارچوب‌بندی بصری خبرگزاری‌های ایران از زلزله کرمانشاه [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 99-122]

ک

 • کبودی، امین بررسی تأثیرهای شبکه های اجتماعی برخط برکاربران با نگاهی به نقاط ضعف و قوت آن (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه پیامنور تهران) [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 121-138]

م

 • متانی، مهرداد بررسی رابطه میان ویژگی های جمعیت شناختی و اثربخشی سیاست های رسانه های تبلیغاتی چاپی و دیجیتال بر رأی دهندگان در مازندران با توجه به الگوی تحلیلی فراگیر میلر [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 83-104]
 • مجیدی، نسیم راهبردهای برندسازی از نگاه متخصصان برندسازی و کارآفرینی در شبکه اجتماعی اینستاگرام [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 5-26]
 • محمدی نوسودی، سندوس نقد اسلکتیویستی فعالیت های اینترنتی [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 153-167]
 • مرادی، علیرضا نقش سواد رسانه‌ای در اعتماد سیاسی‌ (مورد مطالعه:‌مردم شهر شاهین‌شهر) [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 55-81]
 • مصطفائی، سورن دگردیسی رابطة انسان با دیگری جستاری دربارة فیلم خسته نباشید [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 111-130]
 • مصطفوی، احمد گونه شناسی بن مایه های دیداری و شنیداری در رسانة بازی دیجیتال [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 123-146]
 • مقصودی، مجتبی طیف سنجی رویکرد مطبوعات سیاسی در قبال عملکرد دولت در دوران شیوع بیماری کرونا در ایران [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 31-48]
 • مهدیان، حفیظه بررسی بازنمایی نظام ارتباطی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در فیلم محمد رسول الله [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 105-128]
 • میزبانی، زهرا رابطه میان میزان و نوع استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام با شیوه های خوداظهاری کاربران [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 25-46]

ن

 • نصرالهی کاسمانی، اکبر پوشش اخبار فساد اقتصادی جناح های سیاسی در اخبار 20 شبکة خبر و 30 :20 شبکة دو سیما (مطالعة موردی: فیش های حقوقی و واگذاری املاک شهرداری تهران) [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 49-66]
 • نظری، مینا نقش هوش مصنوعی فناوری های نوین ارتباطی در توسعه سواد رسا نه ای نابینایان [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 67-82]

و

 • واحد، فائزه بررسی حقوقی رگولاتوری های حمایت از داده [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 47-72]

ه

 • همراز، ویدا تحلیل پدیدارشناختی صفحه های تاریخی فارسی در شبکة اجتماعی اینستاگرام با رویکرد سواد رسانه ای [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 5-24]