نمایه نویسندگان

آ

 • آذرخیل، محبوبه بررسی نحوه پوشش اخبار جعلی در سینما و موسیقی در هشت رسانه ی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • آریایی، مریم بررسی پوشش خبری تشییع شهید سلیمانی در رسانه‌های موافق و مخالف جبهة مقاومت [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 215-250]
 • آزادی، محمدحسین حباب فیلتر و شخصی سازی اطلاعات در رسانه های اجتماعی [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 109-128]
 • آزادی، محمدحسین راهکارهای مقابله با اخبار جعلی در سازمان های خبری و رسانه‌ای ایران [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 35-78]
 • آزادی احمدآبادی، قاسم ارزیابی سیاست‌های حوزه رسانه در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • آقایاری هیر، توکل بررسی تأثیر الگوی استفاده از رسانه‏ های جمعی بر سبک زندگی سالم [(مقالات آماده انتشار)]
 • آقایانی چاوشی، محمدرضا نظریه هم فرهنگی و افزایش سن ازدواج دختران تحلیل فیلم شماره 17 سهیلا [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 131-152]
 • آقایی، عاطفه چارچوب‌بندی بصری خبرگزاری‌های ایران از زلزله کرمانشاه [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 99-122]
 • آینه، معصومه تأثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژة برند با نقش میانجیگری درک مصرف کننده (مطالعه موردی: شرکت های تأمین قطعات خودرو استان کرمانشاه) [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 71-88]

ا

 • ابراهیم زاده، رضا طراحی مدل اثر بخشی تبلیغات بومی شده در شبکه های اجتماعی با رویکرد تحلیل مضمون کیفی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابراهیم زاده دستجردی، رضا شناسایی عوامل مرتبط با مسئولیت اجتماعی سازمانی در مطبوعات (مورد مطالعه روزنامه های شهر اصفهان) [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 67-87]
 • ابراهیمی تبار، مسلم مطالعة عوامل ایجادکنندة قصد استفاده از خدمات تجارت اجتماعی اینستاگرام [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 185-207]
 • احمدی، محمدرضا اسایی معیارهای حرفه ای در برنامه های گفت وگومحور با تأکید بر برنامۀ «سختانه» شبکۀ سه سیما [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 131-152]
 • احمدی زاد، محبوب تدوین و رتبه بندی معیار ارزیابی مجریان تلویزیونی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اخگری، محمد زیبایی شناسی عناصر تولیدی روزنامه و مجله شنیداری در رادیو اینترنتی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 127-143]
 • اخگری، محمد ظرفیت های شهروند ـ گزارشگری در تولید انواع برنامه تعاملی رادیو [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 101-122]
 • ارشادی، محمدمهدی ارزیابی طرح ها در رسانه های ایران از نظر سلامت معنوی براساس نظرهای بینندگان و خبرگان با روش فرایند تحلیل شبکه (مورد مطالعه: شبکة تلویزیونی استان اصفهان [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 81-106]
 • اسدپور، آسیه نقش سواد رسانه‌ای در اعتماد سیاسی‌ (مورد مطالعه:‌مردم شهر شاهین‌شهر) [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 55-81]
 • اسدی، ناصر بررسی شیوه های مداخله والدین در استفاده فرزندان از رسانه ها [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 83-110]
 • اسماعیلی، رضا راهبردهای ارتقای شفافیت در رسانه‌های ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • اصغرپورماسوله، احمدرضا نشانه شناسی هویت مصرفی در میان کاربران پر مخاطب ایرانی شبکه اجتماعی اینستاگرام [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 171-192]
 • اعظمی، محسن تأثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژة برند با نقش میانجیگری درک مصرف کننده (مطالعه موردی: شرکت های تأمین قطعات خودرو استان کرمانشاه) [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 71-88]
 • افخمی، حسینعلی چالشهای ارتباطی روابط عمومی ها و رسانه های جمعی (مطالعه موردی: وزارتخانه ها و روزنامه های سراسری) [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 297-317]
 • اقدامی، محبوبه ارزیابی طرح ها در رسانه های ایران از نظر سلامت معنوی براساس نظرهای بینندگان و خبرگان با روش فرایند تحلیل شبکه (مورد مطالعه: شبکة تلویزیونی استان اصفهان [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 81-106]
 • اکبری آواز، فاطمه سنتز پژوهی تأثیرات مصرف رسانه‌ای در مطالعات پیشین [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 79-106]
 • امیدی، افشین مدیریت نوآوری رسانه ای: تدوین چارچوبی یکپارچه [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 57-83]
 • امیدی، افشین درگیرسازی مخاطب در رسانه‌ها: ارائه چارچوبی مفهومی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 47-69]
 • انتظامی، حسین جایگاه روزنامه‌نگاری محلی از نگاه کارشناسان و متخصصان این حوزه [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 107-122]
 • انتظامی، حسین چالش های اقتصادی روزنامه های ایران و راهکارهای برون رفت از آن [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 223-241]
 • ایرانی، حمیدرضا مطالعة عوامل ایجادکنندة قصد استفاده از خدمات تجارت اجتماعی اینستاگرام [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 185-207]
 • ایزدی، لویا شناسایی الگوهای ذهنی مدیران رسانه ای پیرامون اطلاع رسانی در بحران ها (با کاربست روش کیو) [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 149-183]

ب

 • باصولی، مهدی بررسی تأثیر نام برندسازی مقصد بر توسعة گردشگری روستایی (روستاهای دهستان سراوان، گیلان) [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 125-146]
 • باقر زاده، محمد رضا مدل ساختاری عوامل موثر بر اثربخشی صحه‌گذاری چهره‌های ورزشی [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 193-208]
 • باقرزاده، محمدرضا ارائه ی مدل توسعه ی عملکرد روابط عمومی در سازمان تامین اجتماعی با رویکرد مدیریت استراتژیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • بخت ور، محمدرضا طیف سنجی رویکرد مطبوعات سیاسی در قبال عملکرد دولت در دوران شیوع بیماری کرونا در ایران [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 31-48]
 • بختیاری، آمنه بررسی ونقد کتاب تفکر و سواد رسانه ای(نظری- فنی حرفه ای- کاردانش) پایه دهم دوره متوسطه 1395 [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 27-42]
 • بدری آذرین، یعقوب تعیین تأثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر رفتار هواداران رویداد ورزشی [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 75-89]
 • براتی، محمدجواد رابطة بین استفاده از اینستاگرام با تغییرات فرهنگی دانشجویان (مطالعة موردیِ دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • برناسی، آتنا تحلیل نشانه شناختی سریال طنز تلویزیونی "نون. خ" [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 153-180]
 • بروجردی علوی، مهدخت نشانه شناسی آگهی های خدمات عمومی تلویزیون ایران: آگهی های مرتبط با حمایت از کالای ایرانی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 95-125]
 • بشیر، حسن تحلیل خبری-ارتباطی بحران کرونا و جامعة مخاطره آمیزه [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 5-30]
 • بشیر، حسن نظریه هم فرهنگی و افزایش سن ازدواج دختران تحلیل فیلم شماره 17 سهیلا [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 131-152]
 • بصیریان جهرمی، حسین هوش فرهنگی و رابطه آن با ویژگی های شخصی و شغلی خبرنگاران روزنامه ها و خبرگزاری های ایرانی [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 119-140]
 • بصیریان جهرمی، حسین تلویزیونهای اینترنتی بررسی انگیزة جوانان تهرانی در استفاده از تلویزیونهای اینترنتی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 27-45]
 • بصیریان جهرمی، حسین تحلیل سلسله مراتبی فازی موانع و چالش‌های شکل‌گیری خبرنگاری تحقیقی در صدا و سیما [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 29-50]
 • بقائی سرابی، علی واکاوی کارکردهای متقابل موسیقی و‎ ‎توسعه اجتماعی با میانجی گری رادیو ‏‏(از بدو تأسیس رادیو تاکنون)‏ [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 111-126]
 • بلدی فروشانی، زهرا زیبایی شناسی عناصر تولیدی روزنامه و مجله شنیداری در رادیو اینترنتی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 127-143]
 • بنی تمیم، محمد امین علل کاهش شمارگان مطبوعات در ایران [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 5-34]
 • بهار، مهری پیوند فرهنگ شهرت و مصرف‌گرایی در برنامة شام ایرانی 2 [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 251-283]
 • بهرامی نیا، بهاره بررسی تأثیر پخش برنامه‌های با محتوای کارآفرینی در شبکه‌های استانی بر ترویج فرهنگ کارآفرینی (مورد مطالعه: شبکه زاگرس استان کرمانشاه) [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 89-106]
 • بوربور، اکرم تحلیل وضعیت هویت اجتماعی زنان شهر تهران بر اساس استفاده از رسانه های اجتماعی و متغیرهای زمینه ای [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 131-164]
 • بیابانی، غلامحسین رسانه‌ها ابزاری برای ‌ترویج شفافیت و مقابله با فساد سیاسی و مالی [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 85-104]
 • بیچرانلو، عبدالله بازنمود پوشش زنان ایرانی سیاستمدار در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 99-129]
 • بیچرانلو، عبدالله مصرف موسیقی دختران نوجوان زیسته در بافت دینی؛ همه‌چیزخواری یا انتخاب‌گری؟ [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیژنی، حمید رضا مطالعه نقش سرمایۀ فرهنگی بر میزان استفاده از فناوریهای ارتباطی و اطلاعات (ICT) (مطالعۀ موردی: شهروندان رشت) [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 49-70]

پ

 • پاکباز خسروشاهی، علی طراحی الگوی مدیریت بحران در رسانه [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 125-145]
 • پروری، پیمان پژوهش و عناصر شنیداری - دیداری پویا: به سوی روش های تحقیق ویدیویی؛ شالوده های معرفت شناختی، رویکردها و چارچوب اجرا [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 39-73]
 • پشاآبادی، مهرداد نحوۀ بازتاب اخبار علم و فناوری در بخش خبری ساعت 20 شبکه چهار سیما [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 79-111]
 • پناهی، حمید رویکرد بازی های رایانه ای در اخلال نظم و امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: اعتیاد و ارتکاب جرایم مواد مخدر) [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 181-202]
 • پورجعفری، علیرضا الگوی روزنامه‌نگاری تلویزیونی در پیشگیری از جرم [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 5-41]
 • پوررجبی، میلاد مطالعه نقش سرمایۀ فرهنگی بر میزان استفاده از فناوریهای ارتباطی و اطلاعات (ICT) (مطالعۀ موردی: شهروندان رشت) [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 49-70]

ت

 • تابش، علیرضا نقش رسانه سینما به عنوان ابزار دیپلماسی در القای بین المللی محتوای هدف و فرهنگ ایرانی [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 101-117]
 • تاجیک، فاطمه تحلیل نقش شبکه های اجتماعی در مدیریت بحران سیل [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 55-80]
 • تاجیک اسماعیلی، سمیه رابطه میان میزان و نوع استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام با شیوه های خوداظهاری کاربران [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 25-46]
 • تاجیک اسماعیلی، سمیه تحلیل وضعیت هویت اجتماعی زنان شهر تهران بر اساس استفاده از رسانه های اجتماعی و متغیرهای زمینه ای [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 131-164]
 • تاجیک اسماعیلی، سمیه مقایسۀ اعتماد اجتماعی در میان دانشجویان وابسته به اینترنت با دانشجویان غیروابسته [(مقالات آماده انتشار)]
 • تقدیسی، محمد حسین شناسایی الگوهای ذهنی مدیران رسانه ای پیرامون اطلاع رسانی در بحران ها (با کاربست روش کیو) [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 149-183]
 • تقی آبادی، حمید واکاوی و کاربست روش شناختی تحلیل قاب در رسانه های خبری از منظر رویکرد کیفی [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 243-266]
 • تقی آبادی، مسعود واکاوی و کاربست روش شناختی تحلیل قاب در رسانه های خبری از منظر رویکرد کیفی [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 243-266]
 • تقی پور، فائزه راهبردهای ارتقای شفافیت در رسانه‌های ایران [(مقالات آماده انتشار)]

ث

 • ثابتی، پریسا تأثیر تبلیغات مخصوص کودکان بر الگوهای رفتار آنان [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 55-76]
 • ثنائی مهر، علی نقش الگوهای تبلیغاتی در فضای وب و رسانه های سنتی در اعتمادبخشی به مشتریان شبکة بانکی [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 29-53]

ج

 • جاوید، سیده سحر تفاوت‌های استعاری ویروس کرونا در عناوین روزنامه‌های اعتماد و ایران [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 89-100]
 • جبلی، پیمان ارائة الگو برای پوشش خبری در شبکة پرس تی وی: مطالعة ادبیات نظری رسانه و رویکرد شبکه های بی بی سی ورلد و سی ان ان اینترنشنال به اخبار ایران [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 51-82]
 • جعفری، سیده طناز راهبردهای مدیریت کیفیت محتوا درروزنامه های محلی ایران [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 149-170]
 • جعفری، علی بررسی میزان دانش خبرنگاران شهر زنجان نسبت به اصول حرفه ای خبرنگاری [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 57-78]
 • جعفری، علی اعاده حیثیت رسانه ای (بررسی انتقادی انتشار حکم برائت) [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 101-120]
 • جعفری، علی نقش الگوهای تبلیغاتی در فضای وب و رسانه های سنتی در اعتمادبخشی به مشتریان شبکة بانکی [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 29-53]
 • جعفری چگنی، عارف اسایی معیارهای حرفه ای در برنامه های گفت وگومحور با تأکید بر برنامۀ «سختانه» شبکۀ سه سیما [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 131-152]
 • جلال زاده، سید رضا تأثیر ویژگی های فناوری تعاملی واقعیت افزوده بر هویت فناوری اطلاعات در خرده فروشی های الکترونیکی [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 209-222]
 • جلالوند، انسیه بررسی رابطة استفاده از رسانه‎های ارتباطی با احساس ستمگری، نابرابری و تفاوت در زنان (مورد مطالعه: زنان شهر تهران) [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 43-55]
 • جلالی‌پور، بهناز بازنمود پوشش زنان ایرانی سیاستمدار در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 99-129]
 • جهانشاهی، امید نقش صدا و سیما در تقویت اعتماد سیاسی [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 5-28]
 • جوادیه، زهره تحلیل سلسله مراتبی جایگاه عوامل فضای مجازی مؤثر بر توسعة گردشگری دفاع مقدس؛ با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy AHP) [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 107-124]
 • جوانی، وجیهه کنکاشی بر تاثیر بازاریابی محتوای رسانه های اجتماعی بر سلامت برند ورزشی [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 165-178]
 • جوانی، وجیهه تعیین تأثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر رفتار هواداران رویداد ورزشی [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 75-89]

چ

 • چیت سازیان، مرتضی مبانی جرم انگاری معاونت در جرایم سایبری از منظر فقه و حقوق ایران [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 175-191]

ح

 • حایک، مریم رابطه فرهنگ دموکراسی نوین مشارکتی و استفاده از شبکه های اجتماعی (مطالعه موردی: معلمان شهر اصفهان) [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 75-97]
 • حبیب‌پور گتابی، کرم نقش سینمای ایران در تغییر شاخص‌های توسعة اجتماعی [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 267-296]
 • حجاری، منصوره تحلیل تحولات رویکرد شرق شناسانه در مجلة نشنال جئوگرافیک [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 5-38]
 • حسینی، فاطمه سادات سبک های نوشتاری توییت های انتقادی در میان کاربران ایرانی [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 31-51]
 • حسینی، فایق مطالعه فرهنگ شهرگی در فضای رسانه‌ای ایران با تمرکز بر کنشگری شهروندان تهرانی در شبکه‌های اجتماعی [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 27-54]
 • حسینی دانا، حمید رضا بررسی رابطه میان ویژگی های جمعیت شناختی و اثربخشی سیاست های رسانه های تبلیغاتی چاپی و دیجیتال بر رأی دهندگان در مازندران با توجه به الگوی تحلیلی فراگیر میلر [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 83-104]
 • حسینی دانا، حمیدرضا نقش صدا و سیما در تقویت اعتماد سیاسی [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 5-28]
 • حشمت نژاد، مریم کارکرد تکنیک‌های بصری در روایت انیمیشن‌های بدون کلام [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 85-110]
 • حمیدی فتح آبادی، محمود رضا واکاوی کارکردهای متقابل موسیقی و‎ ‎توسعه اجتماعی با میانجی گری رادیو ‏‏(از بدو تأسیس رادیو تاکنون)‏ [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 111-126]
 • حیدری، علی مراد اعاده حیثیت رسانه ای (بررسی انتقادی انتشار حکم برائت) [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 101-120]

خ

 • خانزاده، ارسلان ارائه الگوی همگرایی رسانه ها در شیوه ارائه پیام های تبلیغاتی با رویکرد جذب مخاطب بر مبنای نظریه پردازی (داده بنیاد) [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 47-70]
 • خانیکی، هادی بررسی مدل های اتاق‌های خبر سازمان های رسانه یی جهان به منظور طراحی مدل نوین اتاق خبر برای رسانه های داخلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خجسته باقرزاده، حسن معیارهای طراحی ساختاری برنامه ‌های ترکیبی رادیویی [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 5-29]
 • خجیر، یوسف تدوین و رتبه بندی معیار ارزیابی مجریان تلویزیونی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خدابنده بایگی، ایمان بررسی نظرهای کاربران فضای مجازی در خصوص اخبار منتشره در خبرگزاریهای داخلی و خارجی فارسیزبان پیرامون پدیدة "دختران خیابان انقلاب" [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 71-91]
 • خرازی محمدوندی آذر، زهرا پارادایم برندسازی شخصی ـ سیاسی در ایران (ارائة الگوی تعالی برند چهار شخصیت سیاسی) [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 99-126]
 • خرمایی، علیرضا کاربست نظریۀ استعارۀ مفهومی در فیلم فروشنده: پژوهشی در نشانه شناسی شناختی سینما [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 147-174]
 • خرمی شاد، زینب مصرف موسیقی دختران نوجوان زیسته در بافت دینی؛ همه‌چیزخواری یا انتخاب‌گری؟ [(مقالات آماده انتشار)]
 • خلقتی، مرضیه گونه شناسی اطلاعات غلط متنی-ویدئویی در رسانه‌های اجتماعی [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 5-27]
 • خلیل زاده، مونا راهکار حقوقی تامین امنیت سایبری [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 69-97]
 • خواجه ئیان، داتیس درگیرسازی مخاطب در رسانه‌ها: ارائه چارچوبی مفهومی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 47-69]
 • خوش طینت، بهناز تأثیر تبلیغات مخصوص کودکان بر الگوهای رفتار آنان [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 55-76]
 • خوش فر، غلامرضا چگونگی استفاده از شبکه های اجتماعی؛ زمینه ها و عوامل (مورد مطالعه: جوانان شهر گرگان) [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 5-24]

د

 • داداشی، رویا بررسی تأثیر الگوی استفاده از رسانه‏ های جمعی بر سبک زندگی سالم [(مقالات آماده انتشار)]
 • دادگران، سید محمد چالشهای ارتباطی روابط عمومی ها و رسانه های جمعی (مطالعه موردی: وزارتخانه ها و روزنامه های سراسری) [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 297-317]
 • دارابی، علی اسایی معیارهای حرفه ای در برنامه های گفت وگومحور با تأکید بر برنامۀ «سختانه» شبکۀ سه سیما [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 131-152]
 • دانایی، ابوالفضل تدوین الگوی مطلوب پدافند غیرعامل رسانه ای درایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانش نهاد، محمد تبیین نگرش، راهبردها و راهکارهای رسانه در جهت تحقق تمدن اسلامی در پرتو گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 91-109]
 • داودی رکن آبادی، ابوالفضل رابطه بین تبلیغ و قصد خرید: مرور نظام مند و فراتحلیل مطالعات [(مقالات آماده انتشار)]
 • داوری، حدا نشانه شناسی هویت مصرفی در میان کاربران پر مخاطب ایرانی شبکه اجتماعی اینستاگرام [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 171-192]
 • دلاور، علی واتس اپ و تجربه زیسته کاربرانش(مورد مطالعه: جوانان بزرگسال شهر تهران ) [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 5-25]
 • دلاور، علی اینستاگرام: تجربه جدید دیدن و دیده شدن و پیامدهای آن [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 29-51]
 • دلاور، علی شناسایی الگوهای ذهنی مدیران رسانه ای پیرامون اطلاع رسانی در بحران ها (با کاربست روش کیو) [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 149-183]
 • دلیری، جواد بررسی مدل های اتاق‌های خبر سازمان های رسانه یی جهان به منظور طراحی مدل نوین اتاق خبر برای رسانه های داخلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دهقان، علیرضا مطالعه فرهنگ شهرگی در فضای رسانه‌ای ایران با تمرکز بر کنشگری شهروندان تهرانی در شبکه‌های اجتماعی [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 27-54]
 • دهقان شاد، حوریه چالش های اقتصادی روزنامه های ایران و راهکارهای برون رفت از آن [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 223-241]
 • دهقانی، زلیخا طراحی مدل اثر بخشی تبلیغات بومی شده در شبکه های اجتماعی با رویکرد تحلیل مضمون کیفی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دوزنده ضیابری، فاطمه بررسی تأثیر نام برندسازی مقصد بر توسعة گردشگری روستایی (روستاهای دهستان سراوان، گیلان) [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 125-146]
 • دیندار فرکوش، فیروز ارائه الگوی همگرایی رسانه ها در شیوه ارائه پیام های تبلیغاتی با رویکرد جذب مخاطب بر مبنای نظریه پردازی (داده بنیاد) [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 47-70]

ذ

 • ذکایی، محمد سعید سبک های نوشتاری توییت های انتقادی در میان کاربران ایرانی [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 31-51]
 • ذوقی، بهنام رسانه‌ها ابزاری برای ‌ترویج شفافیت و مقابله با فساد سیاسی و مالی [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 85-104]

ر

 • راجی، امین میزان رعایت اخلاق رسانه ای در برنامه های ورزشی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 133-148]
 • راضی، زینب پژوهش و عناصر شنیداری - دیداری پویا: به سوی روش های تحقیق ویدیویی؛ شالوده های معرفت شناختی، رویکردها و چارچوب اجرا [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 39-73]
 • راودراد، اعظم گونه شناسی اطلاعات غلط متنی-ویدئویی در رسانه‌های اجتماعی [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 5-27]
 • راودراد، اعظم تحلیل تحولات رویکرد شرق شناسانه در مجلة نشنال جئوگرافیک [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 5-38]
 • رحمانزاده، سید علی تحلیل نقش شبکه های اجتماعی در مدیریت بحران سیل [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 55-80]
 • رحیمیان، جلال تفاوت‌های استعاری ویروس کرونا در عناوین روزنامه‌های اعتماد و ایران [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 89-100]
 • رسایی، محمد مبانی جرم انگاری معاونت در جرایم سایبری از منظر فقه و حقوق ایران [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 175-191]
 • رسولی، محمد رضا واکاوی عوامل مرتبط با بازنمایی بدن در شبکه‌های مجازی در بین کاربران ایرانی اینستاگرام [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 53-84]
 • رسولی، محمدرضا تبیین الگویی مبتنی بر شاخص های توانمندی و مهارت های مدیران رسانه ای و اثر بخشی آن در پیشبرد اهداف کلان افق 1404 [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 53-73]
 • رضائیان، مجید مصرف رسانه ای و رابطه آن با نو‌گرایی (مورد مطالعه :دانشجویان دانشگاه سوره ) [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 145-165]
 • رضائیان، مجید بررسی مصرف رسانه‌ای دانشجویان دانشگاه‌های تهران و رابطه آن با باستان‌گرایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضاقلی زاده، بهنام بررسی آسیب های اجتماعی نوجوانان و نقش رسانه در پیشگیری و کنترل آن [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 147-166]
 • رضاییان، مجید هوش فرهنگی و رابطه آن با ویژگی های شخصی و شغلی خبرنگاران روزنامه ها و خبرگزاری های ایرانی [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 119-140]
 • رضوانی، سعیده نشانه شناسی آگهی های خدمات عمومی تلویزیون ایران: آگهی های مرتبط با حمایت از کالای ایرانی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 95-125]
 • رضوانی، مجتبی ارائه ی مدل توسعه ی عملکرد روابط عمومی در سازمان تامین اجتماعی با رویکرد مدیریت استراتژیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • رهبر، عباسعلی بایسته های دیپلماسی رسانه ای جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سیاست موازنه قوا در دوران پسابرجام [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 111-132]
 • روحانی، محسن نقش صدا و سیما در تقویت اعتماد سیاسی [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 5-28]
 • روحی قاسم خیلی، فرهاد بررسی رابطه میان ویژگی های جمعیت شناختی و اثربخشی سیاست های رسانه های تبلیغاتی چاپی و دیجیتال بر رأی دهندگان در مازندران با توجه به الگوی تحلیلی فراگیر میلر [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 83-104]
 • روشن، فاطمه معیارهای طراحی ساختاری برنامه ‌های ترکیبی رادیویی [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 5-29]
 • روشندل اربطانی، طاهر مدیریت نوآوری رسانه ای: تدوین چارچوبی یکپارچه [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 57-83]
 • روشندل اربطانی، طاهر شناسایی شبکة کنشگران و تحلیل روابط سیاستگذاری در صنعت موسیقی [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 107-130]
 • روشندل اربطانی، طاهر راهبردهای افزایش اعتبار رسانه‌ای در تارنماهای خبری [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 159-176]
 • ریاحی، محمدحسین رابطه بین تبلیغ و قصد خرید: مرور نظام مند و فراتحلیل مطالعات [(مقالات آماده انتشار)]

ز

 • زابلی زاده، اردشیر الگوی روزنامه‌نگاری تلویزیونی در پیشگیری از جرم [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 5-41]
 • زارعیان، داود بررسی حقوقی رگولاتوری های حمایت از داده [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 47-72]
 • زارعی محمودآبادی، حسن بررسی رویکرد رسانه‌ای دو جریان برجستة سیاسی ایران به اعتراض‌های مردم آمریکا پس از قتل جرج فلوید و ارزیابی برخی پیامدهای آن از منظر تعامل‌های بین‌المللی [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 127-157]
 • زمانی، عباس راهبردهای ارتقای شفافیت در رسانه‌های ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • زین العابدینی، پیام کارکرد تکنیک‌های بصری در روایت انیمیشن‌های بدون کلام [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 85-110]

س

 • ساروخانی، باقر شناسایی الگوهای ذهنی مدیران رسانه ای پیرامون اطلاع رسانی در بحران ها (با کاربست روش کیو) [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 149-183]
 • ساعی، محمدحسین راهکارهای مقابله با اخبار جعلی در سازمان های خبری و رسانه‌ای ایران [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 35-78]
 • سپهری، محمدباقر تلویزیونهای اینترنتی بررسی انگیزة جوانان تهرانی در استفاده از تلویزیونهای اینترنتی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 27-45]
 • سجادی، ریحانه السادات ارزیابی رابطه استفاده جوانان شاهین شهر از تلگرام و فیلترینگ آن با کیفیت زندگی آنان [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 203-234]
 • سرابی، مجید ارائة الگو برای پوشش خبری در شبکة پرس تی وی: مطالعة ادبیات نظری رسانه و رویکرد شبکه های بی بی سی ورلد و سی ان ان اینترنشنال به اخبار ایران [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 51-82]
 • سعدی، حشمت اله اثرات شبکه‌های اجتماعی بر جامعه روستایی استان خوزستان (مورد مطالعه: دهستان کوت عبدالله) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سعیدی، الهه راهبردهای برندسازی از نگاه متخصصان برندسازی و کارآفرینی در شبکه اجتماعی اینستاگرام [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 5-26]
 • سفیری، خدیجه بررسی رابطة استفاده از رسانه‎های ارتباطی با احساس ستمگری، نابرابری و تفاوت در زنان (مورد مطالعه: زنان شهر تهران) [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 43-55]
 • سلطانی، توحید چارچوب‌بندی بصری خبرگزاری‌های ایران از زلزله کرمانشاه [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 99-122]
 • سلطانی فر، محمد بررسی مدل های اتاق‌های خبر سازمان های رسانه یی جهان به منظور طراحی مدل نوین اتاق خبر برای رسانه های داخلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلیمانی، معین بررسی تأثیر پخش برنامه‌های با محتوای کارآفرینی در شبکه‌های استانی بر ترویج فرهنگ کارآفرینی (مورد مطالعه: شبکه زاگرس استان کرمانشاه) [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 89-106]
 • سیاسی، پردیس طنز مطبوعاتی و گفتمان‌های سیاسی در سه دورة اصلاحات، اصول‌گرایی و اعتدال نوشتة محمدمهدی فرقانی  پردیس سیاسی  [دوره 28، شماره 4، 1396، صفحه 5-26]
 • سید محسنی، سیدشهاب چالشهای ارتباطی روابط عمومی ها و رسانه های جمعی (مطالعه موردی: وزارتخانه ها و روزنامه های سراسری) [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 297-317]

ش

 • شاه محمدی، نیره ارزیابی مجله رشد دانش آموز از نگاه کارشناسان ،معلمان و دانش آموزان [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 39-54]
 • شاه منصوری، بیتا تحلیل سلسله مراتبی جایگاه عوامل فضای مجازی مؤثر بر توسعة گردشگری دفاع مقدس؛ با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy AHP) [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 107-124]
 • شاهینی، زینب طراحی مدل دیپلماسی رسانه ای جهت دستیابی به برند ملی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 71-93]
 • شریف خدایی، مجید زیبایی شناسی عناصر تولیدی روزنامه و مجله شنیداری در رادیو اینترنتی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 127-143]
 • شریفی، سید مهدی شهرت رسانه‌ای ابزاری برای پیشبرد فعالیت‌های خبری پیام‌رسان‌های اجتماعی [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 5-25]
 • شریفی، مهدی طراحی مدل دیپلماسی رسانه ای جهت دستیابی به برند ملی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 71-93]
 • شمس، مرتضی نحوة پوشش خبری بحران در خبر تلویزیونی صداوسیما (مطالعة موردی: بحران پلاسکو در شبکة خبر) [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 29-48]
 • شمس اسمعیلی، معصومه پیوند فرهنگ شهرت و مصرف‌گرایی در برنامة شام ایرانی 2 [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 251-283]
 • شهبازی سلطانی، محمد بررسی نظرهای کاربران فضای مجازی در خصوص اخبار منتشره در خبرگزاریهای داخلی و خارجی فارسیزبان پیرامون پدیدة "دختران خیابان انقلاب" [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 71-91]
 • شهمیرزادی، محسن شناسایی شبکة کنشگران و تحلیل روابط سیاستگذاری در صنعت موسیقی [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 107-130]

ص

 • صادقی، جواد نحوۀ بازتاب اخبار علم و فناوری در بخش خبری ساعت 20 شبکه چهار سیما [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 79-111]
 • صادقی، جواد الگوی روزنامه‌نگاری تلویزیونی در پیشگیری از جرم [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 5-41]
 • صادقی، مهرداد طراحی مدل اثر بخشی تبلیغات بومی شده در شبکه های اجتماعی با رویکرد تحلیل مضمون کیفی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صبوری، شهاب الدین نحوة پوشش خبری بحران در خبر تلویزیونی صداوسیما (مطالعة موردی: بحران پلاسکو در شبکة خبر) [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 29-48]
 • صراحی، محمدامین تحلیل گفتمان متون چند وجهی: بررسی موردی بیلبوردهای تبلیغاتی بانکداری [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 5-27]
 • صرامی، آمنه بررسی موافقتنامة انتقال فرامرزی داده های شخصی بین ایالات متحدة آمریکا و اتحادیة اروپا با نگاهی به قوانین جمهوری اسلامی ایران [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 27-46]
 • صفاری نیا، محیا بررسی رویکرد رسانه‌ای دو جریان برجستة سیاسی ایران به اعتراض‌های مردم آمریکا پس از قتل جرج فلوید و ارزیابی برخی پیامدهای آن از منظر تعامل‌های بین‌المللی [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 127-157]
 • صفاری نیا، مهرناز بررسی رویکرد رسانه‌ای دو جریان برجستة سیاسی ایران به اعتراض‌های مردم آمریکا پس از قتل جرج فلوید و ارزیابی برخی پیامدهای آن از منظر تعامل‌های بین‌المللی [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 127-157]
 • صفایی، داود چالش های اقتصادی روزنامه های ایران و راهکارهای برون رفت از آن [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 223-241]
 • صفاییان، زهرا معیارهای طراحی ساختاری برنامه ‌های ترکیبی رادیویی [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 5-29]
 • صلواتیان، سیاوش چارچوب‌بندی بصری خبرگزاری‌های ایران از زلزله کرمانشاه [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 99-122]
 • صلواتیان، سیاوش توسعه مدل آکر برای ارزیابی ارزش ویژه برند خبرگزاری‌ها و شناسایی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند آن‌ها [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 127-149]
 • صنعت خواه، علیرضا بررسی رابطه استفاده از رسانه ها،هویت اجتماعی و سبک زندگی زنان ( مورد مطالعه :کارمندان زن شهرستان جیرفت [(مقالات آماده انتشار)]
 • صوفی، محمد علی مدل ساختاری عوامل موثر بر اثربخشی صحه‌گذاری چهره‌های ورزشی [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 193-208]

ط

 • طاهری، صدرالدین گونه شناسی بن مایه های دیداری و شنیداری در رسانة بازی دیجیتال [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 123-146]
 • طبری، مجتبی طراحی مدل عملکرد بهینه روابط عمومی شرکت گاز با تاکید بر رسانه ها( مورد مطالعه شرکت گاز استان مازندران) [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 179-202]
 • طوفان، مسعود نظام ارتباطی، برنامه ریزی و توسعه در ایران ؛ ارائه یک چارچوب [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 77-100]

ع

 • عاشقی، بهنام بررسی نمونه هایی از خبرهای ورزشی شبکه ورزش بر اساس نظریه دولی و لوینسون (2001) [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 107-125]
 • عاشقی، بهنام تحلیل کلامی گزارشگران فوتبال بر اساس نظریة هالیدی و متیسن (مطالعة موردی: عادل فردوسی ­پور و محمدرضا احمدی) [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 93-108]
 • عباس زاده، محمدرضا تدوین مدل تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در روابط بین فردی کاربران رسانه های اجتماعی با رویکرد کیفی [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 5-28]
 • عباسی گرجی، علیرضا بررسی تطبیقی متن شعارهای تبلیغاتی فروشگاه های اینترنتی صنایع غذایی داخلی و خارجی با استفاده از تکنیک متن کاوی و خوشه بندی [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 131-142]
 • عباسی لاهرودی، میثم مبانی جرم انگاری معاونت در جرایم سایبری از منظر فقه و حقوق ایران [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 175-191]
 • عبدالهی خلج، محسن بررسی تأثیرهای شبکه های اجتماعی برخط برکاربران با نگاهی به نقاط ضعف و قوت آن (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه پیامنور تهران) [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 121-138]
 • عرب، حسین طراحی مدل عملکرد بهینه روابط عمومی شرکت گاز با تاکید بر رسانه ها( مورد مطالعه شرکت گاز استان مازندران) [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 179-202]
 • عزتی لارسری، ابراهیم بررسی نمونه هایی از خبرهای ورزشی شبکه ورزش بر اساس نظریه دولی و لوینسون (2001) [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 107-125]
 • عزتی لارسری، ابراهیم تحلیل کلامی گزارشگران فوتبال بر اساس نظریة هالیدی و متیسن (مطالعة موردی: عادل فردوسی ­پور و محمدرضا احمدی) [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 93-108]
 • عزیزیان کهن، نسرین میزان رعایت اخلاق رسانه ای در برنامه های ورزشی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 133-148]
 • عطریان، فرامرز ارزیابی رابطه استفاده جوانان شاهین شهر از تلگرام و فیلترینگ آن با کیفیت زندگی آنان [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 203-234]
 • عطریان، نرگس ارزیابی رابطه استفاده جوانان شاهین شهر از تلگرام و فیلترینگ آن با کیفیت زندگی آنان [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 203-234]
 • عطریان، نرگس رابطة بین استفاده از اینستاگرام با تغییرات فرهنگی دانشجویان (مطالعة موردیِ دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عظیمی فرد، فاطمه معیارهای طراحی ساختاری برنامه ‌های ترکیبی رادیویی [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 5-29]
 • عقیلی، سید وحید تحلیل نقش شبکه های اجتماعی در مدیریت بحران سیل [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 55-80]
 • عقیلی، سید وحید راهبردهای افزایش اعتبار رسانه‌ای در تارنماهای خبری [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 159-176]
 • علی شیری، بهرام ارائه الگوی همگرایی رسانه ها در شیوه ارائه پیام های تبلیغاتی با رویکرد جذب مخاطب بر مبنای نظریه پردازی (داده بنیاد) [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 47-70]
 • علیمحمدی، محبوبه بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی در سریال های تلویزیونی؛ (مطالعة موردی: انقلاب زیبا) [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 5-26]
 • عمادالدین، علیرضا نشانه‌شناسی عکس خبری [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 73-98]

غ

 • غدیری اسکندری، سمانه پوشش اخبار فساد اقتصادی جناح های سیاسی در اخبار 20 شبکة خبر و 30 :20 شبکة دو سیما (مطالعة موردی: فیش های حقوقی و واگذاری املاک شهرداری تهران) [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 49-66]
 • غفاری، محمد مطالعة عوامل ایجادکنندة قصد استفاده از خدمات تجارت اجتماعی اینستاگرام [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 185-207]
 • غفاری قدیر، جلال بازی‌وارسازی، فناوری نوین اقناع مخاطب [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 35-55]
 • غلامی، محسن امکان‎سنجی نقش وسایل ارتباط‌جمعی بر پیشگیری یا تسهیل وقوع جرم [(مقالات آماده انتشار)]
 • غیاثوند، آرزو بررسی مصرف رسانه‌ای دانشجویان دانشگاه‌های تهران و رابطه آن با باستان‌گرایی [(مقالات آماده انتشار)]

ف

 • فرامرزی، رویا چالش های اقتصادی روزنامه های ایران و راهکارهای برون رفت از آن [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 223-241]
 • فرخی، میثم بررسی پوشش خبری تشییع شهید سلیمانی در رسانه‌های موافق و مخالف جبهة مقاومت [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 215-250]
 • فرقانی، محمد مهدی طنز مطبوعاتی و گفتمان‌های سیاسی در سه دورة اصلاحات، اصول‌گرایی و اعتدال نوشتة محمدمهدی فرقانی  پردیس سیاسی  [دوره 28، شماره 4، 1396، صفحه 5-26]
 • فرقانی، محمدمهدی فضای مجازی احیاگر روزنامه نگاری آرمانی برای تحقق جامعه مدنی در ایران [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 5-18]
 • فرقانی، محمدمهدی علل کاهش شمارگان مطبوعات در ایران [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 5-34]
 • فرهنگی، علی اکبر واتس اپ و تجربه زیسته کاربرانش(مورد مطالعه: جوانان بزرگسال شهر تهران ) [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 5-25]
 • فرهنگی، علی اکبر راهبردهای برندسازی از نگاه متخصصان برندسازی و کارآفرینی در شبکه اجتماعی اینستاگرام [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 5-26]
 • فرهنگی، علی اکبر اینستاگرام: تجربه جدید دیدن و دیده شدن و پیامدهای آن [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 29-51]
 • فرهنگی، علی اکبر تبیین الگویی مبتنی بر شاخص های توانمندی و مهارت های مدیران رسانه ای و اثر بخشی آن در پیشبرد اهداف کلان افق 1404 [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 53-73]
 • فرهنگی، علی اکبر نقش صدا و سیما در تقویت اعتماد سیاسی [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 5-28]
 • فرهنگی، علی اکبر بررسی مدل های اتاق‌های خبر سازمان های رسانه یی جهان به منظور طراحی مدل نوین اتاق خبر برای رسانه های داخلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فروغی، مریم واکاوی عوامل مرتبط با بازنمایی بدن در شبکه‌های مجازی در بین کاربران ایرانی اینستاگرام [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 53-84]
 • فلاح، علی طراحی مدل عملکرد بهینه روابط عمومی شرکت گاز با تاکید بر رسانه ها( مورد مطالعه شرکت گاز استان مازندران) [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 179-202]
 • فلاح، علی مدل ساختاری عوامل موثر بر اثربخشی صحه‌گذاری چهره‌های ورزشی [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 193-208]
 • فلاح، علی ارائه ی مدل توسعه ی عملکرد روابط عمومی در سازمان تامین اجتماعی با رویکرد مدیریت استراتژیک [(مقالات آماده انتشار)]

ق

 • قائدامینی هارونی، عباس شناسایی عوامل مرتبط با مسئولیت اجتماعی سازمانی در مطبوعات (مورد مطالعه روزنامه های شهر اصفهان) [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 67-87]
 • قادرپور، مهتاب تأثیر ویژگی های فناوری تعاملی واقعیت افزوده بر هویت فناوری اطلاعات در خرده فروشی های الکترونیکی [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 209-222]
 • قالیبافان، سید حسن سنتز پژوهی تأثیرات مصرف رسانه‌ای در مطالعات پیشین [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 79-106]
 • قدمی، محسن شناسایی الگوهای ذهنی مدیران رسانه ای پیرامون اطلاع رسانی در بحران ها (با کاربست روش کیو) [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 149-183]
 • قربانی، ابراهیم رویکرد بازی های رایانه ای در اخلال نظم و امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: اعتیاد و ارتکاب جرایم مواد مخدر) [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 181-202]
 • قلمکاریان، سید محمد ارزیابی طرح ها در رسانه های ایران از نظر سلامت معنوی براساس نظرهای بینندگان و خبرگان با روش فرایند تحلیل شبکه (مورد مطالعه: شبکة تلویزیونی استان اصفهان [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 81-106]
 • قنبری، سعید چارچوب‌بندی بصری خبرگزاری‌های ایران از زلزله کرمانشاه [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 99-122]
 • قنبری، سعید توسعه مدل آکر برای ارزیابی ارزش ویژه برند خبرگزاری‌ها و شناسایی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند آن‌ها [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 127-149]

ک

 • کاظمی، محدثه ظرفیت های شهروند ـ گزارشگری در تولید انواع برنامه تعاملی رادیو [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 101-122]
 • کبودی، امین بررسی تأثیرهای شبکه های اجتماعی برخط برکاربران با نگاهی به نقاط ضعف و قوت آن (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه پیامنور تهران) [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 121-138]
 • کریمی، بهزاد واتس اپ و تجربه زیسته کاربرانش(مورد مطالعه: جوانان بزرگسال شهر تهران ) [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 5-25]
 • کریمی، بهزاد اینستاگرام: تجربه جدید دیدن و دیده شدن و پیامدهای آن [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 29-51]
 • کریمی، زهرا جایگاه روزنامه‌نگاری محلی از نگاه کارشناسان و متخصصان این حوزه [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 107-122]
 • کریمی، کیانوش بازی‌وارسازی، فناوری نوین اقناع مخاطب [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 35-55]
 • کریمی، مصطفی جایگاه نهادهای ارتباطی در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 5-20]
 • کلدانی، سمانه شناسایی عوامل مرتبط با مسئولیت اجتماعی سازمانی در مطبوعات (مورد مطالعه روزنامه های شهر اصفهان) [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 67-87]
 • کمالی سراجی، مهیار تحلیلی بر عملکرد برنامه‌های کودک صداوسیما از دیدگاه خانواده [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 25-41]
 • کهزاد، فرزانه کنکاشی بر تاثیر بازاریابی محتوای رسانه های اجتماعی بر سلامت برند ورزشی [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 165-178]

گ

 • گرانمایه پور، علی نقش الگوهای تبلیغاتی در فضای وب و رسانه های سنتی در اعتمادبخشی به مشتریان شبکة بانکی [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 29-53]
 • گلپیرا، مرجان هوش فرهنگی و رابطه آن با ویژگی های شخصی و شغلی خبرنگاران روزنامه ها و خبرگزاری های ایرانی [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 119-140]
 • گلشاهی، محمد مهدی بایسته های دیپلماسی رسانه ای جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سیاست موازنه قوا در دوران پسابرجام [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 111-132]
 • گودرزی، نسرین ارائه الگوی مفهومی هنجارهای اخلاقی اخبار رسانه ملی در مواجهه با پدیده مجرمانه (مبتنی بر نظریه هنجاری رسانه دینی) [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 83-100]

ل

 • لبافی، سمیه شناسایی شبکة کنشگران و تحلیل روابط سیاستگذاری در صنعت موسیقی [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 107-130]
 • لطفی، عباس تحلیل سلسله مراتبی فازی موانع و چالش‌های شکل‌گیری خبرنگاری تحقیقی در صدا و سیما [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 29-50]

م

 • متانی، مهرداد بررسی رابطه میان ویژگی های جمعیت شناختی و اثربخشی سیاست های رسانه های تبلیغاتی چاپی و دیجیتال بر رأی دهندگان در مازندران با توجه به الگوی تحلیلی فراگیر میلر [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 83-104]
 • متانی، مهرداد طراحی مدل عملکرد بهینه روابط عمومی شرکت گاز با تاکید بر رسانه ها( مورد مطالعه شرکت گاز استان مازندران) [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 179-202]
 • متانی، مهرداد مدل ساختاری عوامل موثر بر اثربخشی صحه‌گذاری چهره‌های ورزشی [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 193-208]
 • متانی، مهرداد ارائه ی مدل توسعه ی عملکرد روابط عمومی در سازمان تامین اجتماعی با رویکرد مدیریت استراتژیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • مجدی زاده، زهرا تحلیل تحولات رویکرد شرق شناسانه در مجلة نشنال جئوگرافیک [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 5-38]
 • مجیدی، نسیم راهبردهای برندسازی از نگاه متخصصان برندسازی و کارآفرینی در شبکه اجتماعی اینستاگرام [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 5-26]
 • مجیدی، نسیم بررسی نحوه پوشش اخبار جعلی در سینما و موسیقی در هشت رسانه ی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • مجیدی قهرودی، نسیم واکاوی عوامل مرتبط با بازنمایی بدن در شبکه‌های مجازی در بین کاربران ایرانی اینستاگرام [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 53-84]
 • مجیدی قهرودی، نسیم تحلیل سلسله مراتبی جایگاه عوامل فضای مجازی مؤثر بر توسعة گردشگری دفاع مقدس؛ با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy AHP) [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 107-124]
 • مجیدی قهرودی، نسیم پارادایم برندسازی شخصی ـ سیاسی در ایران (ارائة الگوی تعالی برند چهار شخصیت سیاسی) [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 99-126]
 • مجیدی قهرودی، نسیم ارائة الگو برای پوشش خبری در شبکة پرس تی وی: مطالعة ادبیات نظری رسانه و رویکرد شبکه های بی بی سی ورلد و سی ان ان اینترنشنال به اخبار ایران [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 51-82]
 • محکی، علی اصغر جایگاه روزنامه‌نگاری محلی از نگاه کارشناسان و متخصصان این حوزه [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 107-122]
 • محمدی، حمید رضا ارائه الگوی مفهومی هنجارهای اخلاقی اخبار رسانه ملی در مواجهه با پدیده مجرمانه (مبتنی بر نظریه هنجاری رسانه دینی) [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 83-100]
 • محمدی، علیرضا تدوین الگوی مطلوب پدافند غیرعامل رسانه ای درایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی، محمود توسعه مدل آکر برای ارزیابی ارزش ویژه برند خبرگزاری‌ها و شناسایی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند آن‌ها [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 127-149]
 • محمدی نوسودی، سندوس نقد اسلکتیویستی فعالیت های اینترنتی [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 153-167]
 • محمودی، مهدی تعیین تأثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر رفتار هواداران رویداد ورزشی [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 75-89]
 • مرادی، علیرضا نقش سواد رسانه‌ای در اعتماد سیاسی‌ (مورد مطالعه:‌مردم شهر شاهین‌شهر) [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 55-81]
 • مزینانی، مهدی ارائه الگوی مفهومی هنجارهای اخلاقی اخبار رسانه ملی در مواجهه با پدیده مجرمانه (مبتنی بر نظریه هنجاری رسانه دینی) [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 83-100]
 • مسعودی، امیدعلی راهبردهای مدیریت کیفیت محتوا درروزنامه های محلی ایران [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 149-170]
 • مصطفائی، سورن دگردیسی رابطة انسان با دیگری جستاری دربارة فیلم خسته نباشید [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 111-130]
 • مصطفوی، احمد گونه شناسی بن مایه های دیداری و شنیداری در رسانة بازی دیجیتال [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 123-146]
 • مصطفوی کهنگی، فرحناز نقش رسانه های شنیداری بر سلامت اجتماعی با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر (مورد مطالعه : شهروندان شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مظاهری، پیمان تأثیر تبلیغات مخصوص کودکان بر الگوهای رفتار آنان [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 55-76]
 • مظفری، یوسف کاربست نظریۀ استعارۀ مفهومی در فیلم فروشنده: پژوهشی در نشانه شناسی شناختی سینما [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 147-174]
 • معتمدی، مهدی راهبردهای افزایش اعتبار رسانه‌ای در تارنماهای خبری [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 159-176]
 • معصوم زاده، فرناز تأثیر رسانه‌ها در شکل‌گیری اصول حروف‌نگاری دیجیتال [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 179-212]
 • مقصودی، مجتبی طیف سنجی رویکرد مطبوعات سیاسی در قبال عملکرد دولت در دوران شیوع بیماری کرونا در ایران [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 31-48]
 • ملکوتی، رسول راهکار حقوقی تامین امنیت سایبری [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 69-97]
 • ملکی، نفیسه تحلیل حقوقی کالا انگاری شهرت [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 123-148]
 • مهدیان، حفیظه بررسی بازنمایی نظام ارتباطی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در فیلم محمد رسول الله [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 105-128]
 • مهدی زاده، علیرضا تحلیل کارکردهای زبانیِ عکسهای خبری [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 151-172]
 • مهرآرا، اسداله مدل ساختاری عوامل موثر بر اثربخشی صحه‌گذاری چهره‌های ورزشی [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 193-208]
 • مهرپرور، سمانه تحلیل دریافت پیام‌های آموزشی مجموعه‌های تلویزیونی مطالعه خوانش تماشاگران زن سریال پریا [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 43-66]
 • موحدی، رضا اثرات شبکه‌های اجتماعی بر جامعه روستایی استان خوزستان (مورد مطالعه: دهستان کوت عبدالله) [(مقالات آماده انتشار)]
 • موسوی، سیدمحمد بررسی رابطه اینترنت و فرهنگ سیاسی دانشجویان " مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان " [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 19-34]
 • مولایی، مریم تحلیل گفتمان متون چند وجهی: بررسی موردی بیلبوردهای تبلیغاتی بانکداری [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 5-27]
 • مولودی، امیرسعید کاربست نظریۀ استعارۀ مفهومی در فیلم فروشنده: پژوهشی در نشانه شناسی شناختی سینما [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 147-174]
 • مومنی، سارا توسعه مدل آکر برای ارزیابی ارزش ویژه برند خبرگزاری‌ها و شناسایی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند آن‌ها [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 127-149]
 • مومنی فر، فهیمه میزان رعایت اخلاق رسانه ای در برنامه های ورزشی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 133-148]
 • میر اسماعیلی، بی بی سادات نقش صدا و سیما در تقویت اعتماد سیاسی [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 5-28]
 • میربها، فاطمه کاربرد محتوای تولید کاربر در بازاریابی [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 129-148]
 • میرزاابوالحسن خان ایلچی، محسن پارادایم برندسازی شخصی ـ سیاسی در ایران (ارائة الگوی تعالی برند چهار شخصیت سیاسی) [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 99-126]
 • میرزاخانی، شهربانو چگونگی استفاده از شبکه های اجتماعی؛ زمینه ها و عوامل (مورد مطالعه: جوانان شهر گرگان) [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 5-24]
 • میرشکاری، عباس تحلیل حقوقی کالا انگاری شهرت [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 123-148]
 • میر‌غفوری، سید حبیب‌الله تحلیلی بر عملکرد برنامه‌های کودک صداوسیما از دیدگاه خانواده [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 25-41]
 • میر‌غفوری، سید کاظم تحلیلی بر عملکرد برنامه‌های کودک صداوسیما از دیدگاه خانواده [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 25-41]
 • میزبانی، زهرا رابطه میان میزان و نوع استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام با شیوه های خوداظهاری کاربران [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 25-46]
 • میناوند، محمدقلی نحوة پوشش خبری بحران در خبر تلویزیونی صداوسیما (مطالعة موردی: بحران پلاسکو در شبکة خبر) [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 29-48]

ن

 • نادری، نادر بررسی تأثیر پخش برنامه‌های با محتوای کارآفرینی در شبکه‌های استانی بر ترویج فرهنگ کارآفرینی (مورد مطالعه: شبکه زاگرس استان کرمانشاه) [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 89-106]
 • ناصری طاهری، عباس نحوۀ بازتاب اخبار علم و فناوری در بخش خبری ساعت 20 شبکه چهار سیما [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 79-111]
 • نامور، زهرا تحلیل نشانه شناختی سریال طنز تلویزیونی "نون. خ" [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 153-180]
 • نایب زاده، شهناز رابطه بین تبلیغ و قصد خرید: مرور نظام مند و فراتحلیل مطالعات [(مقالات آماده انتشار)]
 • نبیل، اصغر بررسی تأثیر نام برندسازی مقصد بر توسعة گردشگری روستایی (روستاهای دهستان سراوان، گیلان) [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 125-146]
 • نسیمی، محمد علی تدوین مدل تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در روابط بین فردی کاربران رسانه های اجتماعی با رویکرد کیفی [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 5-28]
 • نصراللهی، محمد صادق تاریخ تحلیلی مالکیت تلویزیون در ایران، با تأکید بر اسناد [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 43-68]
 • نصراللهی کاسمانی، اکبر جایگاه نهادهای ارتباطی در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 5-20]
 • نصراللهی کاسمانی، اکبر ارائة الگو برای پوشش خبری در شبکة پرس تی وی: مطالعة ادبیات نظری رسانه و رویکرد شبکه های بی بی سی ورلد و سی ان ان اینترنشنال به اخبار ایران [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 51-82]
 • نصراللهی کاسمانی، اکبر بررسی نحوه پوشش اخبار جعلی در سینما و موسیقی در هشت رسانه ی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • نصرالهی کاسمانی، اکبر پوشش اخبار فساد اقتصادی جناح های سیاسی در اخبار 20 شبکة خبر و 30 :20 شبکة دو سیما (مطالعة موردی: فیش های حقوقی و واگذاری املاک شهرداری تهران) [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 49-66]
 • نصیری، بهاره بررسی ونقد کتاب تفکر و سواد رسانه ای(نظری- فنی حرفه ای- کاردانش) پایه دهم دوره متوسطه 1395 [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 27-42]
 • نظامی، پریسا شهرت رسانه‌ای ابزاری برای پیشبرد فعالیت‌های خبری پیام‌رسان‌های اجتماعی [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 5-25]
 • نظری، علیرضا فضای مجازی احیاگر روزنامه نگاری آرمانی برای تحقق جامعه مدنی در ایران [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 5-18]
 • نظری، مینا نقش هوش مصنوعی فناوری های نوین ارتباطی در توسعه سواد رسا نه ای نابینایان [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 67-82]
 • نعمتی انارکی، داود تحلیل نقش شبکه های اجتماعی در مدیریت بحران سیل [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 55-80]
 • نعمتی انارکی، داود راهبردهای مدیریت کیفیت محتوا درروزنامه های محلی ایران [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 149-170]
 • نورانی، محسن بررسی پدیدۀ دیجیتال در صنعت موسیقی: چالش ها و فرصت ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوروزی، اسماعیل درگیرسازی مخاطب در رسانه‌ها: ارائه چارچوبی مفهومی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 47-69]
 • نیک گو، سعید حباب فیلتر و شخصی سازی اطلاعات در رسانه های اجتماعی [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 109-128]

و

 • واحد، فائزه بررسی حقوقی رگولاتوری های حمایت از داده [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 47-72]
 • وارسته فر، افسانه واکاوی کارکردهای متقابل موسیقی و‎ ‎توسعه اجتماعی با میانجی گری رادیو ‏‏(از بدو تأسیس رادیو تاکنون)‏ [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 111-126]
 • واشقانی فراهانی، مریم تبیین الگویی مبتنی بر شاخص های توانمندی و مهارت های مدیران رسانه ای و اثر بخشی آن در پیشبرد اهداف کلان افق 1404 [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 53-73]
 • وظیفه دوست، حسین تدوین مدل تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در روابط بین فردی کاربران رسانه های اجتماعی با رویکرد کیفی [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 5-28]
 • وظیفه دوست، حسین تدوین مدل تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در روابط بین فردی کاربران رسانه های اجتماعی با رویکرد کیفی [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 5-28]
 • وکیلی، محمدحسن تبیین نگرش، راهبردها و راهکارهای رسانه در جهت تحقق تمدن اسلامی در پرتو گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 91-109]

ه

 • هادی پیکانی، مهربان طراحی مدل اثر بخشی تبلیغات بومی شده در شبکه های اجتماعی با رویکرد تحلیل مضمون کیفی [(مقالات آماده انتشار)]
 • هاشمی، شهناز نقش الگوهای تبلیغاتی در فضای وب و رسانه های سنتی در اعتمادبخشی به مشتریان شبکة بانکی [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 29-53]
 • هاشمی امین، ناهید اثرات شبکه‌های اجتماعی بر جامعه روستایی استان خوزستان (مورد مطالعه: دهستان کوت عبدالله) [(مقالات آماده انتشار)]
 • هدایتی فر، صبا بررسی تطبیقی متن شعارهای تبلیغاتی فروشگاه های اینترنتی صنایع غذایی داخلی و خارجی با استفاده از تکنیک متن کاوی و خوشه بندی [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 131-142]
 • همراز، ویدا تحلیل پدیدارشناختی صفحه های تاریخی فارسی در شبکة اجتماعی اینستاگرام با رویکرد سواد رسانه ای [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 5-24]

ی

 • یار احمدی، جلال میزان رعایت اخلاق رسانه ای در برنامه های ورزشی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 133-148]
 • یاسینی، سیده راضیه بازنمود پوشش زنان ایرانی سیاستمدار در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 99-129]
 • یوسفی سرخنی، میثم تدوین و رتبه بندی معیار ارزیابی مجریان تلویزیونی [(مقالات آماده انتشار)]