ادبیات رسانه‌ای با نگاه به آئین نگارش در مطبوعات/نوشتة:احمد توکلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله سعی شده است، اصول درست‌نویسی در مطبوعات با مثال‌های عینی و کاربردی ارائه شود. در مقدمه ـ به لحاظ سبک و آیین نگارش ـ ویژگی‌های یک نوشتة خوب مطرح، و در ادامة برخی غلط‌های رایج در سطح رسانه‌ها مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Media Literature By Looking at the Rules of Writing in the Press

چکیده [English]

Efforts have been made in the present paper to present principles of orthography in the press by giving objective and practical examples. In the introduction – due to the writing style and regulation – characteristics of a well-written piece have been discussed and in continuation some of the common mistakes in the media have been reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Rules of writing
  • media literature
  • writing correctly
  • regulations
  • marking
  • simple writing