خط و زبان رسانه‌ها از دیدگاه حقوقی /نوشتة: دکتر محسن اسماعیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

خط و زبان از عناصر اصلی فرهنگ و هویت هر ملت است. از سوی دیگر رسانه‌ها با قدرت شگرفی که پیدا کرده‌اند می‌توانند در حفظ و تقویت این هویت یا تضعیف و نابودی آن تأثیر فراوانی داشته باشند. به همین جهت در قوانین مربوط به رسانه‌ها، چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی، مقرراتی راجع به خط و زبان مورد استفاده وجود دارد.
این مقاله پس از توضیح انواع چالش‌ها و راهبردهای حقوقی موجود در این زمینه، قوانین معتبر و لازم‌الاجرا در کشورمان را مورد بررسی قرار می‌دهد. اصل پانزدهم قانون اساسی، قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از جملة این مقررات است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Media Writing and Language from a Legal Point of View

چکیده [English]

Writing and language are the main factors of the culture and identity of each nation. On the other hand, the media with the great power they have gained could have immense effect in the preservation and strengthening of this identity or its weakening and destruction. Therefore, in the regulations concerning the press, either at the national or international level, there are regulations pertaining to the writing and the language which are used.
The present paper, after elaborating on the existing different legal challenges and strategies in this field, examines the valid and enforceable regulations in our country. Article 15 of the Constitution, the rule prohibiting use of foreign names, titles and terms, and approvals of the Supreme Cultural Revolution Council are among such regulations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Writing
  • language
  • media regulations
  • cultural assault