عناصر اصلی ساخت‌دهی سازمان‌های رسانه‌ای و مقایسه ساختار سازمانی صدا با سیما /نوشتة :دکتر حسن خجسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله با استفاده از رویکردی میان رشته‌ای و با نظری اجمالی به جامعه‌شناسی و علم مدیریت و تا حدی نگاهی فلسفی به حوزة ارتباطات، ضمن توضیح ساختار سازمان‌های رسانه‌ای، تفاوت‌های میان ساختار سازمان رادیو با سازمان تلویزیون جمهوری اسلامی را بیان می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Main Factors Making Media Organizations and Comparing Organizational Structure of Radio with Television

چکیده [English]

Using interdisciplinary approach with a brief overview of sociology and management science and, to some extent, a philosophical look at the communications area, this paper, while explaining the structure of media organizations, describes the differences between the structure of the radio organization and the television organization of the Islamic Republic of Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structure
  • organization
  • media organization
  • natural factors
  • competition