«استقلال تحریریه‌ای» روزنامه‌نگاران و مشارکت آنان در مالکیت و مدیریت رسانه‌ها / نوشتة :دکترکاظم معتمدنژاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله با اشاره به نقش روزنامه‌نگاران در تأمین مصالح و منافع عمومی جامعه و ضرورت استقلال آنها از قدرت سیاسی و منافع اقتصادی صاحبان سرمایه، بر ضرورت مشارکت اعضای تحریه‌ها در مالکیت و مدیریت رسانه‌ها تحت عنوان «شرکت تحریریه‌ای» تأکید می‌کند و با ذکر موارد و نمونه‌هایی از این اقدام در کشور فرانسه به سیر پیدایش و گسترش «شرکت‌های تحریریه‌ای» در رسانه‌های این کشور به ویژه روزنامه‌های لوموند و فیگارو می‌پردازد و تأسیس مجمع مشورتی دائمی شرکت‌های روزنامه‌نگاران فرانسه را یکی از اقدام‌های مهم برای تحکیم و تقویت جایگاه سیاسی و اجتماعی «شرکت‌های تحریریه‌ای» با شرکت‌های روزنامه‌نگاران فرانسه در سال‌های اخیر می‌داند. مقاله همچنین به حمایت‌های پل ریکو فیلسوف و اندیشمند فقید فرانسه از شرکت‌های تحریریه‌ای اشاره می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“Editorial Independence” Journalists and Their Participation in the Ownership and Management of the media

چکیده [English]

Abstract
The present paper, with making reference to the role of journalists in maintaining general benefits and interests of the society and the need for their independence from political power and economic interests of capital owners, emphasizes on the necessity of the participation of editorial staff in the ownership and management of the media as the “editorial company” and by mentioning examples and instances of this measure in France deals with the trend of the development and expansion of “editorial companies” in the media of that country, especially in the Le Monde and Figaro newspapers, and considers establishment of the permanent consultative forum of the companies of the  French journalists as one of the most important measures for the strengthening and consolidating the political and social position of the “editorial companies” with the companies of the French journalists in the recent years. The article also points to support of Paul Rieker, the late French philosopher and thinker, for the editorial companies

کلیدواژه‌ها [English]

  • Press freedom
  • editorial independence of the journalists
  • editorial companies
  • participation of journalists in the ownership and management of the media
  • intellectual and spiritual rights