بررسی نقش رسانه ها در شکل‌گیری انقلاب‌های رنگی / نوشته : دکتر علی گرانمایه‌پور، زینب شریفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

آیا رسانه‌های ارتباط جمعی به‌ویژه فناوری‌های نوین ارتباطی در به وجود آمدن جریانات سیاسی نرم و بدون خشونت که معروف به انقلاب‌های رنگین هستند، نقش ویژه‌ای داشته‌اند؟ مقالة حاضر ضمن تشریح کوتاه وقایع چند کشور اروپای شرقی و انقلاب‌های نرم آنها، ویژگی‌های مشترک رخدادهای پیش آمده، جهانی شدن ـ که یکی از مؤلفه‌های آن به وجود آمدن رسانه‌های نوین است ـ و کاربرد فناوری‌های نوین ارتباطی ـ اطلاعاتی به‌ویژه اینترنت توسط نخبگان، احزاب، جنبش‌های مردمی، نهادهای مدنی و بنیادها به این نتیجه می‌رسد که رسانه‌ها در افزایش آگاهی و مشارکت سیاسی مردم، رهبری افکار عمومی، به صحنه آوردن توده‌ها و تضعیف موقعیت حکومت‌های اقتدارگرا نقش فعالی دارند و می توانند جنبش‌های مردمی را رهبری کنند، به طوری که نظام جامعه‌ای را بدون به کاربردن ابزارهای قهرآمیز و با استفاده از ”‌روش‌های مسالمت‌آمیز“ و”نافرمانی مدنی“ تغییر دهند.
.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of the Role of Media in the Formation of Colorful Revolutions

چکیده [English]

Have the media of mass communication, especially the new communication technologies, have played a specific role in the creation of soft and violence-free political developments which are known as colorful revolutions? The present paper, while briefly describing the events in several East European countries and their soft revolutions, the common features of the events that have taken place, globalization –one of its components is the emergence of new media - and application of modern communication-information technologies, especially the Internet by the elites, parties, popular movements, civil institutions and foundations, reaches the conclusion that the media play an active role in increasing the awareness of the people and their political participations, leading the public opinion, bringing the masses to the scene and weakening of the position of authoritarian governments and can lead popular movements as such that to change the social system in the absence of using coercive instruments and by using the “peaceful methods” and “civil disobedience”

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colorful revolutions
  • media
  • the Internet
  • East Europe
  • modern communication-information technologies
  • movements