سانه‌های نوین و زندگی روزمره: تأثیر تلفن همراه بر هویت سبک زندگی جوانان /نوشتة :عبدالحسین کلانتری، حسین حسنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ررسانه‌های نوین به بخشی جدایی‌ناپذیر و بدیهی از زندگی روزمره ما بدل شده‌اند، به گونه‌ای که شاید بتوان گفت انجام امور بدون آنها میسر نیست. تلفن همراه به عنوان رسانة غالب فردا، که همه رسانه‌های پیش از خود را در خود جمع کرده است، درخصوص‌ترین تا عمومی‌ترین عرصه‌های زندگی ما حضور فراگیر و همه لحظه‌ای دارد. این امر سبب‌ساز دگرگونی‌های زیادی در زندگی روزمره افراد شده است. در این بین جوانان بیش از همه، این فناوری را در زندگی خود به کار گرفته‌اند. هدف این مقاله، پرداختن به رابطة میان رسانه‌های نوین و جوانان است. به عبارت دیگر، مسئله اصلی بحث دربارة دگرگونی‌های حاصل از تعبیه شدگی تلفن همراه در زندگی روزمره و تأثیر آن بر سبک زندگی و هویت جوانان است

کلیدواژه‌ها