سانه‌های نوین و زندگی روزمره: تأثیر تلفن همراه بر هویت سبک زندگی جوانان /نوشتة :عبدالحسین کلانتری، حسین حسنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ررسانه‌های نوین به بخشی جدایی‌ناپذیر و بدیهی از زندگی روزمره ما بدل شده‌اند، به گونه‌ای که شاید بتوان گفت انجام امور بدون آنها میسر نیست. تلفن همراه به عنوان رسانة غالب فردا، که همه رسانه‌های پیش از خود را در خود جمع کرده است، درخصوص‌ترین تا عمومی‌ترین عرصه‌های زندگی ما حضور فراگیر و همه لحظه‌ای دارد. این امر سبب‌ساز دگرگونی‌های زیادی در زندگی روزمره افراد شده است. در این بین جوانان بیش از همه، این فناوری را در زندگی خود به کار گرفته‌اند. هدف این مقاله، پرداختن به رابطة میان رسانه‌های نوین و جوانان است. به عبارت دیگر، مسئله اصلی بحث دربارة دگرگونی‌های حاصل از تعبیه شدگی تلفن همراه در زندگی روزمره و تأثیر آن بر سبک زندگی و هویت جوانان است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Media and Everyday Life: The Impact of Mobile Phones on the Youth Identity and Lifestyle

چکیده [English]

New media have become an integral and obvious part of our everyday life as such that perhaps it could be said that it would not be possible to do without them. Mobile phones as the prevailing media of tomorrow, which has gathered all the previous media in itself, has a comprehensive and all moment presence in the most exclusive and most general areas of our life. This has caused many changes in the daily life of the individuals. Meanwhile, young people have used this technology in their lives more than others. The purpose of this paper is to address the relationship between the new media and the youth. In other words, the main issue is the discussion of the transformations resulted by the mobile embedding in everyday life and its impact on the lifestyle and identity of the young people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and communication technologies
  • new media
  • mobile phones
  • everyday life
  • the youth
  • identity
  • lifestyle