چرخش افکار: هنر روابط عمومی سیاسی /نوشتة : اریک لو/ ترجمة :سیّدمسعود سیّدعلوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه سیاست‌های غرب تحت‌تأثیر روابط عمومی قرار گرفته‌اند. در این مقاله اشاره می‌شود که به دلیل تبدیل شدن سیاست‌ها به فعالیت‌های تلویزیونی (این پدیده نخستین بار در آمریکا اتفاق افتاد و سپس در سایر کشورهای غربی گسترش یافت) سیاستمداران به طور فزاینده‌ای به بازیگران تلویزیونی تبدیل شدند. این امر باعث پیدایش صنعتی جدید، که اهالی ارتباطات آن را ” صنعت چرخش افکار“ نامیدند، صنعتی که متخصصین آن، نمایش‌ها و رویدادهای تلویزیونی را در جهت هدایت افکارعمومی مدیریت می‌کنند. این مقاله با تشریح چگونگی ظهور متخصصان چرخش افکار آغاز می‌شود. همچنین این مقاله به بررسی اتفاقات ویژه‌ای که در مسیر رشد ”سیاست‌های روابط‌عمومی سازی شده“ افتاده است، می‌پردازد. اتفاقاتی چون ریاست جمهوری کندی، نیکسون، ریگان و کلینتون در آمریکا و به همان ترتیب، نخست‌وزیری تاچر و تونی‌بلر در انگلستان. سپس مسیری که متخصصان چرخش افکار از آن طریق باعث تغییر فرایند سیاسی شده‌اند، مورد بحث قرار می‌گیرد. مقاله همچنین به این موضوع می‌پردازد که متخصصان چرخش افکار چگونه عمل و از چه ابزاری استفاده می‌کنند.

کلیدواژه‌ها