چرخش افکار: هنر روابط عمومی سیاسی /نوشتة : اریک لو/ ترجمة :سیّدمسعود سیّدعلوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه سیاست‌های غرب تحت‌تأثیر روابط عمومی قرار گرفته‌اند. در این مقاله اشاره می‌شود که به دلیل تبدیل شدن سیاست‌ها به فعالیت‌های تلویزیونی (این پدیده نخستین بار در آمریکا اتفاق افتاد و سپس در سایر کشورهای غربی گسترش یافت) سیاستمداران به طور فزاینده‌ای به بازیگران تلویزیونی تبدیل شدند. این امر باعث پیدایش صنعتی جدید، که اهالی ارتباطات آن را ” صنعت چرخش افکار“ نامیدند، صنعتی که متخصصین آن، نمایش‌ها و رویدادهای تلویزیونی را در جهت هدایت افکارعمومی مدیریت می‌کنند. این مقاله با تشریح چگونگی ظهور متخصصان چرخش افکار آغاز می‌شود. همچنین این مقاله به بررسی اتفاقات ویژه‌ای که در مسیر رشد ”سیاست‌های روابط‌عمومی سازی شده“ افتاده است، می‌پردازد. اتفاقاتی چون ریاست جمهوری کندی، نیکسون، ریگان و کلینتون در آمریکا و به همان ترتیب، نخست‌وزیری تاچر و تونی‌بلر در انگلستان. سپس مسیری که متخصصان چرخش افکار از آن طریق باعث تغییر فرایند سیاسی شده‌اند، مورد بحث قرار می‌گیرد. مقاله همچنین به این موضوع می‌پردازد که متخصصان چرخش افکار چگونه عمل و از چه ابزاری استفاده می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rotation of Thoughts of the Art of Political Public Relations

چکیده [English]

The paper examines how Western policies have been influenced by the public relations. The present paper points out that the reason for the transformation of policies is television activities (this phenomenon was first happened in the United States and then spread to other Western countries) and politicians were increasingly turned into television actors. This led to the emergence of a new industry which is called by those in the “communication industry as the “industry for the rotation of thoughts”, an industry whose experts manage the shows and television events in order to direct the public opinion.
The paper begins by explaining how the experts of the rotation of thoughts emerged. Also, the paper examines the special events that has happened in the process of development of the “Policies for building public relations”. Events such as the presidency of Kennedy, Nixon, Reagan and Clinton in the United States, and in the same way premiership of Thatcher and Tony Blair in Britain. Then the way in which the specialists of the rotation of thoughts have made changes in the political process is discussed. The paper also discusses how the specialists of the rotation of thoughts function and which instruments they use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political public relations
  • industry of rotation of thoughts
  • turning politics into public relations
  • televised politics
  • political propaganda