فوتبال؛ ابزاری در خدمت صنعت فرهنگ /نوشتة : امیرحسین خان‌دیزجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

همزمان با پیشرفت و گسترش رسانه‌ها و مطبوعات، قدرت صنعت فرهنگ نیز افزایش یافته است. امروزه صنعت فرهنگ ابزارهای گوناگونی برای سلطه بر اذهان مخاطبان در اختیار دارد. ابزارهایی که دیگر برخلاف گذشته چندان محسوس نیستند. یکی از ابزارها به سادگی و در سطح گسترده‌ای در خدمت صنعت فرهنگ قرار گرفته فوتبال است. این ورزش از طریق یکسان‌سازی، ایجاد نیازهای کاذب و به عنوان یک سرگرمی پرطرفدار تمام ویژگی‌های لازم برای ابزاری شدن و خدمت به صنعت فرهنگ را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Football, an Instrument at the Service of Culture Industry