بازی‌های زبانی: در گفتمان‌های هسته‌ای گروه 1+ 5 با ایران /نوشتة : داود دعاگویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف اصلی این مقاله بازنمایی سلطة غرب در مذاکرات هسته‌ای با ایران است. تحلیل انتقادی گفتمان قطعنامه‌های شورای امنیت، بسته‌های تشویقی و مذاکرات هسته‌ای آشکار می‌سازد که غرب به دنبال استفاده از راهبرد بازی‌های زبانی در مذاکرات هسته‌ای برای منزوی ساختن ایران در صحنه بین‌المللی و وادار کردن ایران به تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که بازیگران سیاسی غرب با بهره‌گیری از قاعدة بازی ”برد، برد“ تلاش می‌کنند که سلطة خود را بر ایران در مذاکرات هسته‌ای افزایش دهند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Language Games: In 5+1 Nuclear Talks with Iran

چکیده [English]

The main purpose of this paper is to represent Western domination in the nuclear talks with Iran. Critical analysis of the talks, the Security Council resolutions, encouraging packages and nuclear talks reveal that the West seeks to use the strategy of language games in the nuclear talks in order to isolate Iran at the international scene and enforce Iran to suspend its nuclear activities. The results of this study show that Western political actors by using of the “win win” rule are trying to increase their domination over Iran in the nuclear talks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nuclear discourse
  • nuclear talks
  • language games
  • 5+1 group
  • resolutions of the Security Council
  • Encouraging packages