آزادی تبلیغات بازرگانی و محدودیت‌های آن از دیدگاه حقوق بین‌الملل، ایران و اسلام /نوشتة :دکتر محسن اسماعیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تبلیغات بازرگانی همواره در کنار موافقت‌ها با مخالفت‌های زیادی، به‌ویژه از نگاه فرهنگی، روبه‌رو بوده است. با این حال، واقعیتی است که از گذشته‌های دور خود را بر ما تحمیل کرده است. با در نظر گرفتن این واقعیت و آثار عمیق و همه جانبه‌ای که تبلیغات بازرگانی بر جامعه و افراد باقی می‌گذارد، قانونمند کردن آن به دغدغه ملی و بین‌المللی تبدیل شده است.
اکنون هم در نظام جهانی و هم در حقوق داخلی کشورها، آزادی انتشار پیام‌های تبلیغاتی به عنوان یک اصل پذیرفته شده و البته تلاش شده است تا با تبیین محدودیت‌ها و استثنائات از عوارض منفی آن جلوگیری شود.
بررسی سابقه این تلاش‌ها در حقوق بین‌الملل و در حقوق ایران موضوع دو گفتار جداگانه در این مقاله است. در گفتار سوم به بررسی موضوع از دیدگاه منابع فقهی و حقوقی اسلام پرداخته خواهد شد. این سه نظام حقوقی اختلافی در پذیرش اصل قاعده ندارند و تنها باید به شناخت مصادیق محدودیت‌ها و استثنائات اقدام کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Freedom of Commercials and its Limitations from the Viewpoint of International Law, Iran and Islam

چکیده [English]

Commercials, along with agreements, has always been encountered with many disagreements, especially from a cultural point of view. However, it is a reality that has imposed itself on us from the distant past. Considering this fact and the profound and overall effects that the commercials leaves on the society and the individuals, its institutionalization has become a national and international concern.
Nowadays, both in the global system and the domestic law of the countries, the freedom of the propagation of advertising messages has been accepted as a principle and, of course, attempts have been made to eliminate its negative impacts by clarifying its limitations and exceptions.
The study of the history of these efforts in international law and in Iranian law is the topic of two separate debates in this paper. In the third debate, the subject will be examined from the viewpoint of the jurisprudential and legal sources of Islam. These three legal systems have no discrepancies in the acceptance of the principle of the rule, and only efforts should be made for the recognition of the justification of the limits and exceptions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercials
  • international law
  • global system
  • freedom of communication