مبانی و اصول تبلیغات سیاسی/ نوشتة : دکتر کاظم معتمدنژاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله پس از اشاره به نقش تبلیغات سیاسی در کسب و حفظ قدرت سیاسی، به تعریف این مفهوم و بیان و بسط شیوه‌های تبلیغات سیاسی مانند تبلیغ دولتی، اقدام روانی، جنگ روانی و شست‌وشوی مغزی می‌پردازد. در ادامه، آثار تبلیغات سیاسی، حدود تبلیغات، ابزارهای تبلیغات سیاسی و تکنیک‌های تبلیغات سیاسی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Foundations and Principles of Political Propaganda

چکیده [English]

The present paper, after pointing out the role of political propaganda in acquiring and retaining political power, focuses on the definition of this concept and the expression and expansion of political propaganda techniques such as government propaganda, psychological action, psychological warfare and brainwashing. Subsequently, the effects of political propaganda, propaganda limits, tools for political propaganda, and techniques of political propaganda are examined and discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Political propaganda
  • psychological warfare
  • brainwashing
  • propaganda effects
  • political ideologies