نظریه‌پردازی در تبلیغات و آگهی /نوشتة :کریس هاکلی/ ترجمة: لیدا کاووسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله حاضر بعضی از مفاهیم نظری را برای شناخت ماهیت ارتباط بین تبلیغات و مخاطب آن معرفی می‌کند. در این متن، ”نظریه “ کلمه‌ای است که برای نشان دادن راه‌های بیان تجربة روزمرة تبلیغ از آن استفاده می‌شود. متن حاضر به ویژه بر ضعف عملی و نظری این فکر تأکید می‌کند که تبلیغات پیامی تک‌صدایی است؛ و نیز احتمالات دیگری را طرح می‌کند که به لحاظ نظری غنی‌ترند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theorizing in Advertisement and Advertising

چکیده [English]

The present paper introduces some of the theoretical concepts for the understanding of the nature of the relationship between advertisement and its audience. In this text, “theory” is a word which is used to represent the ways of expressing the everyday experience of advertisement. The present paper emphasizes, in particular, the practical and theoretical weakness of the idea that advertisement is a one-voice message; and also proposes other possibilities that are theoretically richer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Advertisement
  • intertextuality
  • linear model
  • weak effect
  • social structure
  • text
  • discourse
  • texture