آن سوی تبلیغات بازرگانی جهانی واقعیت‌ها و چالش‌ها /نوشتة :پروفسور سیّد حمید مولانا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

توسعة روز افزون صنعت تبلیغات بازرگانی باعث شده است تا این امر به یکی از پدیده‌های بسیار مهم جوامع امروزی تبدیل شود و در حوزه‌ها و رشته‌های علمی مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد. هر چند بازار جهانی این صنعت در طول نیم قرن گذشته افت و خیزهای بسیاری داشته، اما همواره نقش پررنگ ایالات متحده و در مرحلة بعد سایر کشورهای صنعتی بزرگ و در آن مشهود بوده است. توجه به این مسئله و نیز ساز و کارهای حاکم بر این بازار و گسترش بی‌حد و حصر آن به‌ویژه از طریق قالب‌های جدید چون اینترنت چالش‌های بسیاری را در نظام‌های ارزشی و فرهنگی کشورهای مختلف به خصوص کشورهای در حال توسعه به وجود آورده است. تبلیغات بازرگانی امروزه به عنوان تهدیدی برای ”فضای عمومی“ در این کشورها محسوب می‌شود. مطالعة انتقادی وضعیت ایران نشان می‌دهد که نظام تبلیغات بازرگانی در وضعیت نه چندان مناسبی قرار دارد و جای خالی قوانین و سیاست‌های کنترلی و بازدارنده در این زمینه کاملاً مشهود است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Beyond Global Commercials, Realities and Challenges

چکیده [English]

The growing development of the commercials industry has made it one of the most important phenomena of today’s societies to be discussed in various scientific fields and disciplines. Although the global market for this industry has had severe rise and fall over the last half a century, however the bold role of the United States, and on the next stage other major industrialized countries, has been visible in it. Considering this issue, as well as the mechanisms governing this market and its unlimited expansion especially through new formats such as the Internet, has created many challenges in the value and cultural systems of different countries, especially the developing nations. Commercial advertising today is considered a threat to the “public space” in those countries. The critical study of the situation in Iran shows that the system of commercials is not in a very good position and lack of regulations and controlling and deterrent policies is visible in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercial advertising
  • critical study
  • the Internet
  • deterrent policies