گرافیک و روزنامه‌نگاری بحران/گفت‌وگو با استاد قباد شیوا/مصاحبه کنندگان: محمدرضا خطیبی‌نژاد، رسول انبارداران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

قرار است دربارة گرافیک در روزنامه‌نگاری بحران گفت‌وگو کنیم. چند روز جلوتر با استاد هماهنگ کردیم و سؤالات را هم برای ایشان فرستادیم. میانه تیرماه است. دیگر تفاوتی نمی‌کند که روز است یا شب. گرمای هوا حتی در نبود خورشید مرداد 87 نیز غیرقابل تحمل شده است. ما درست در اوج گرما (ساعت 2 بعدازظهر) به سوی محل قرارمان که همان دفتر آموزشی استاد قباد شیوا است راه می‌افتیم. ده دقیقه دیر می‌رسیم، اما ایشان با خوش‌رویی تمام از ما استقبال می‌کنند. اولین سؤال‌مان در گرماگرم پذیرایی مطرح می‌کنیم و این گفت‌وگو تا دو ساعت ادامه می‌یابد.
استاد قباد شیوا از 45 سال پیش، پس از فارغ‌التحصیل شدن از رشته نقاشی، وارد حوزه طراحی و گرافیک شده است. از استاد، کارهای فراوانی در بخش‌های کتاب، مجله و پوستر چاپ و منتشر شده است. شاگردان بسیاری را نیز آموزش داده‌اند. برای دیدن بخشی از کارهای او کافی است سری به آدرس اینترنت  www.shivadesign.com بزنید.
به نظر استاد قباد شیوا طراحی مطبوعاتی هنر نیست بلکه یک استادکاری است مانند سایر استاد کارهایی که در مشاغل گوناگون کار می‌کنند، مگر آنکه طراح دارای ویژگی‌های ذاتی یک هنرمند باشد. وی همچنین معتقد است، قاعدة آنومالی ‌(Anomaly) بیشترین کاربرد را در القای فضای بحران، در روزنامه‌ها، دارد. ”نقش غلط“ همان ابتکار جالب و ظریفی است که بافندگان قالی برای جلب توجه بیننده، یک شاخصه و اشتباه عمدی در بافت فرش از خود به جای می‌گذاشتند، یکی از معانی این واژه است. استاد دربارة قواعد دیگری نیز سخن گفته است...

عنوان مقاله [English]

Graphic and Crisis Journalism * Interview with Professor Qobad Shiva

چکیده [English]

 
According to Professor Qobad Shiva, the press design is not an art but rather a craftsmanship like other artisans who are active in different occupations, unless the designer possesses the inherent characteristics of an artist. He also believes that the anomaly rule has the greatest application in induction of crisis atmosphere in newspapers.
The “false pattern”, the same fascinating and delicate initiative carpet weavers would use in weaving their carpets in order to attract the attention of the viewers, is one of the meanings of this term. The professor has talked about other rules as well …