گرافیک و روزنامه‌نگاری بحران/گفت‌وگو با استاد قباد شیوا/مصاحبه کنندگان: محمدرضا خطیبی‌نژاد، رسول انبارداران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

قرار است دربارة گرافیک در روزنامه‌نگاری بحران گفت‌وگو کنیم. چند روز جلوتر با استاد هماهنگ کردیم و سؤالات را هم برای ایشان فرستادیم. میانه تیرماه است. دیگر تفاوتی نمی‌کند که روز است یا شب. گرمای هوا حتی در نبود خورشید مرداد 87 نیز غیرقابل تحمل شده است. ما درست در اوج گرما (ساعت 2 بعدازظهر) به سوی محل قرارمان که همان دفتر آموزشی استاد قباد شیوا است راه می‌افتیم. ده دقیقه دیر می‌رسیم، اما ایشان با خوش‌رویی تمام از ما استقبال می‌کنند. اولین سؤال‌مان در گرماگرم پذیرایی مطرح می‌کنیم و این گفت‌وگو تا دو ساعت ادامه می‌یابد.
استاد قباد شیوا از 45 سال پیش، پس از فارغ‌التحصیل شدن از رشته نقاشی، وارد حوزه طراحی و گرافیک شده است. از استاد، کارهای فراوانی در بخش‌های کتاب، مجله و پوستر چاپ و منتشر شده است. شاگردان بسیاری را نیز آموزش داده‌اند. برای دیدن بخشی از کارهای او کافی است سری به آدرس اینترنت  www.shivadesign.com بزنید.
به نظر استاد قباد شیوا طراحی مطبوعاتی هنر نیست بلکه یک استادکاری است مانند سایر استاد کارهایی که در مشاغل گوناگون کار می‌کنند، مگر آنکه طراح دارای ویژگی‌های ذاتی یک هنرمند باشد. وی همچنین معتقد است، قاعدة آنومالی ‌(Anomaly) بیشترین کاربرد را در القای فضای بحران، در روزنامه‌ها، دارد. ”نقش غلط“ همان ابتکار جالب و ظریفی است که بافندگان قالی برای جلب توجه بیننده، یک شاخصه و اشتباه عمدی در بافت فرش از خود به جای می‌گذاشتند، یکی از معانی این واژه است. استاد دربارة قواعد دیگری نیز سخن گفته است...