تراژدی‌ها و روزنامه‌نگاران؛ راهنمایی برای پوشش خبری مؤثرتر/ ترجمة سمانه ناظریان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

حوادث بحران‌های طبیعی و اجتماعی همیشه دارای قربانیان خاص خود هستند. توجه به اینکه قربانیان و یا بازماندگان افرادی همچون ما بودند یکی از مسائل مهم برای روزنامه‌نگاران است. احترام به قربانیان، ابراز تأسف برای از دست رفتگان، معرفی کامل خود و طرح سؤالات ساده و روان از جمله ویژگی‌های مصاحبه با قربانیان است.
در زمان بحران‌ها روزنامه‌نگار باید بداند که چگونه حوادث دلخراش را پوشش خبری بدهد و ضمن اینکه به وظیفه روزنامه‌نگاری در شرایط و محیط بحرانی توجه دارد حتماً مراقب زندگی خود نیز باشد.
عکاسان خبری نیز در شرایط بحرانی باید دارای ویژگی‌ها و خصوصیاتی باشند تا فعالیت‌های آنان از یک سو عکس‌های گیرا و مناسب باشد و از سوی دیگر شأن و منزلت قربانیان حفظ و مراعات شود. نکته مهم دیگر رعایت نکاتی است که در اطاق تحریریه در صدد تنظیم و پوشش خبر هستید.
رعایت اصول روزنامه‌نگاری در مواقع بحران هنگامی کامل می‌شود که روزنامه‌نگاران آشنا به مفهوم اختلالات عصبی پس از یک حادثه روحی (PTSD) باشد.
 

کلیدواژه‌ها