تراژدی‌ها و روزنامه‌نگاران؛ راهنمایی برای پوشش خبری مؤثرتر/ ترجمة سمانه ناظریان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

حوادث بحران‌های طبیعی و اجتماعی همیشه دارای قربانیان خاص خود هستند. توجه به اینکه قربانیان و یا بازماندگان افرادی همچون ما بودند یکی از مسائل مهم برای روزنامه‌نگاران است. احترام به قربانیان، ابراز تأسف برای از دست رفتگان، معرفی کامل خود و طرح سؤالات ساده و روان از جمله ویژگی‌های مصاحبه با قربانیان است.
در زمان بحران‌ها روزنامه‌نگار باید بداند که چگونه حوادث دلخراش را پوشش خبری بدهد و ضمن اینکه به وظیفه روزنامه‌نگاری در شرایط و محیط بحرانی توجه دارد حتماً مراقب زندگی خود نیز باشد.
عکاسان خبری نیز در شرایط بحرانی باید دارای ویژگی‌ها و خصوصیاتی باشند تا فعالیت‌های آنان از یک سو عکس‌های گیرا و مناسب باشد و از سوی دیگر شأن و منزلت قربانیان حفظ و مراعات شود. نکته مهم دیگر رعایت نکاتی است که در اطاق تحریریه در صدد تنظیم و پوشش خبر هستید.
رعایت اصول روزنامه‌نگاری در مواقع بحران هنگامی کامل می‌شود که روزنامه‌نگاران آشنا به مفهوم اختلالات عصبی پس از یک حادثه روحی (PTSD) باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tragedies and Journalists; A guide to More Effective News Coverage

چکیده [English]

Incidents of the natural and social crises have always had their own victims. Considering that victims or survivors were people like us, is one of the important issues for the journalists. Respecting the victims, expressing regret for those who are lost, fully introducing oneself, and asking simple and fluent questions are among the characteristics of interviewing the victims.
In times of crisis, the journalist should know how to cover the horrible events and, while paying attention to the duty of journalism under critical condition and environment, he should be careful about his own life.
News photographers under critical condition should have features and characteristics so that their activities on the one hand would be attractive and appropriate photos and, on the other hand, the dignity of the victims would be preserved and observed. Another important point is observance of the points that in the editorial room they intend to prepare and cover the news.
Observance of the principles of journalism in times of crisis will be complete when the journalists are familiar with the concept of nervous disorders after a psychological disaster (PTSD

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis journalism
  • interview with the victims
  • coverage of crisis news
  • post-traumatic stress disorder (PTSD)
  • media management