مصاحبه با قربانیان و خانواده‌هایشان /ترجمة: گیتا علی آبادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اگر مصاحبه را به عنوان یکی از فنون مناسب برای کسب اطلاعات از قربانیان حوادث و بحران‌ها بدانیم، آن‌گاه نیاز به دانستن شماری از مفاهیم روان‌شناختی و تأثیرات ناشی از وقوع بحران بر بازماندگان و قربانیان نیز ضروری می‌نماید.
مفاهیمی چون، فشارهای عصبی و روحی، تأثیرات ناشی از این فشارها، خودمحافظتی اولیه، اختلالات عصبی شدید ‌(PTSD) و اختلالات روحی حاد (ASD). مصاحبه‌گر با توجه به شناخت این مفاهیم و اصول همسان شده با شرایط بحرانی می‌تواند در مسیر مصاحبه‌ای کامل و مفید گام بردارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interview with Victims and Their Families

چکیده [English]

 
If we consider the interview as one of the appropriate techniques for obtaining information from victims of incidents and crises, then the need of knowing a number of psychological concepts and the impacts of the crisis on the survivors and the victims looks necessary.
Concepts such as neuropsychological stresses, the effects of such pressures, the primary self-defense, severe nervous disturbances (post-traumatic stress disorder) (PTSD), and acute mental disorders (autistic spectrum disorder) (ASD). The interviewer, with regard to the recognition of these concepts and the principles coherent with critical conditions, can take steps on the path of a complete and useful interview.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interview with the victims
  • severe nervous disturbances (PTSD)
  • mental harm
  • crisis journalism