تهیه گزارش در زیر آتش: امنیت جانی و رفاه عاطفی خبرنگاران /نوشتة :هوارد تامبر/ترجمة :فاطمه اقطاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

فدراسیون بین المللی خبرنگاران (IFJ) ضمن اعلام کشته شدن 100 نفر خبرنگار رسانه‌ها افزوده که تعداد این کشته‌ها در آینده رو به افزایش است. با آنکه ضوابط بین‌المللی کار برای هدایت صحیح خبرنگاران به طور رسمی ارائه شده است و براساس این ضوابط سازمان‌های رسانه‌ای ملزم هستند. درزمینه‌های آگاهی به هنگام خطر، بیمه عمر، درمان رایگان خبرنگاران اقدام نمایند. اما این مسئله فراگیر تمامی سازمان‌ها و همچنین شامل تمام خبرنگاران نشده است (خبرنگاران آزاد و یا نیمه‌ وقت).
البته موضوع امنیت خبرنگار، موضوع پیچیده‌ای است. این پیچیدگی باز می‌گردد به نوع کار خبرنگاری، در واقع محیط امن برای خبرنگار در مواقعی که بحران‌ها وجود دارند، تأمین ناشدنی است. این پیچیدگی وقتی افزون  می‌شود که اشاره به دو نوع جنگ شود. جنگ کلاسیک و جنگ تمام عیار.
 پوشش خبری درگیری‌ها در رسانه‌ها با توجه به امنیت جانی خبرنگار تأثیر مستقیمی بر یکی از مفاهیم مهم روزنامه‌نگاری یعنی ”عدالت و رعایت بی‌طرفی“ می‌گذارد.
این سؤال اساسی مطرح می‌شود که علی‌الاصول آیا خبرنگار جنگی می‌تواند یک ناظر بی‌غرض، منصف و بی‌طرف باشد؟
از سویی دیگر پرسشی همیشگی در اذهان وجود دارد. چرا خبرنگاران تمایل دارند با به خطر انداختن خود گزارشی از یک حادثه خطر آفرین تهیه کنند.
                                                                   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparing Reports under Fire: Life Safety and Emotional Welfare of Reporters

چکیده [English]

The International Federation of Journalists (IFJ), while announcing that 100 media reporters have been killed, has noted that the number of those killed are expected to increase in future. Although the international labor standards have been formally presented for the proper guidance of the journalists and on the basis of those standards media organizations are required to take measures for giving awareness at the time of risk, life insurance and, free treatment to reporters, however, such an inclusive issue have not included all the organizations as well as the journalists ((freelancer or part-time journalists).
Of course, the issue of safety of the journalist is a complicated issue. This complexity returns to the type of the work of the reporter. In fact, a safe environment for a journalist at time when there are crisis is unattainable. This complexity increases when it refers to two types of wars: the classic war and the all-out war.
The news coverage of clashes in the media with regard to the life safety of the journalist has a direct impact on one of the important concepts of journalism, i.e. “justice and respect for neutrality.”
The basic question arises as to whether the war correspondent can be an unbiased, fair, and impartial observer?
On the other hand, there is a constant question in the minds. Why the journalists intend to prepare a report of a risky event by endangering themselves

کلیدواژه‌ها [English]

  • journalist life safety
  • emotional welfare of the reporter
  • crisis journalism
  • news coverage of crisis (war)
  • crisis reporting
  • crisis journalism training