آموزش روزنامه‌نگاری بحران /نوشتة :امیر کاووس بالا‌زاده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در بحران‌هایی که جنبه ملّی دارند، رسانه‌ها در جهت ایجاد بسیج ملی نقش دارند، و از این‌رو در مواردی مجاز، حتی موظف هستند که از برخی اصول مربوط به رعایت بی‌طرفی در گزارش‌های خبری عدول کنند و قواعدی معنوی و اخلاقی را برتر بشمارند. این تخطی باید بین رسانه‌های مختلف همخوان باشد، اما این بدان معنی نیست که دولت، رهبری رسانه‌ها را در چنین روزهایی در دست می‌گیرد، بلکه کارکنان رسانه‌ها باید خود برای مواجهه با چنان وضعی از پیش آموزش‌هایی منظم و مرتبط دیده باشند تا همراه و همگام با مسئولان دولتی و نهادهای مدنی به نیاز وحدت ملی پاسخ دهند و محصول کار آنها در روزهای پرآشوب و بحرانی موجب چنددستگی و تفرقة افکار نشود. قصد این مقاله ارائه برنامة درسی برای تربیت کادرهای بحران در رسانه‌ها نیست، بلکه هدف آن است که ضرورت چنان برنامه‌های درسی در کلاس‌ها و دوره‌های ویژه را نشان دهد.

کلیدواژه‌ها