آموزش روزنامه‌نگاری بحران /نوشتة :امیر کاووس بالا‌زاده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در بحران‌هایی که جنبه ملّی دارند، رسانه‌ها در جهت ایجاد بسیج ملی نقش دارند، و از این‌رو در مواردی مجاز، حتی موظف هستند که از برخی اصول مربوط به رعایت بی‌طرفی در گزارش‌های خبری عدول کنند و قواعدی معنوی و اخلاقی را برتر بشمارند. این تخطی باید بین رسانه‌های مختلف همخوان باشد، اما این بدان معنی نیست که دولت، رهبری رسانه‌ها را در چنین روزهایی در دست می‌گیرد، بلکه کارکنان رسانه‌ها باید خود برای مواجهه با چنان وضعی از پیش آموزش‌هایی منظم و مرتبط دیده باشند تا همراه و همگام با مسئولان دولتی و نهادهای مدنی به نیاز وحدت ملی پاسخ دهند و محصول کار آنها در روزهای پرآشوب و بحرانی موجب چنددستگی و تفرقة افکار نشود. قصد این مقاله ارائه برنامة درسی برای تربیت کادرهای بحران در رسانه‌ها نیست، بلکه هدف آن است که ضرورت چنان برنامه‌های درسی در کلاس‌ها و دوره‌های ویژه را نشان دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crisis journalism training

چکیده [English]

In crises that have a national aspect, the media play their role toward creating a national mobilization, and thus, in permitted cases, are even committed to avoid some of the principles of neutrality in news reports and give priority to the moral and ethical regulations. This violation must be consistent within various media, but this does not mean that the government should take leadership of the media on such days, rather the media staff in order to face with such circumstances should have taken systematically and related training in an effort to respond to the needs of national unity consistent with government officials and civil institutions and the product of their work in the turbulent and critical days will not lead to multiplicity and division of thoughts. The present paper does not intend to offer a curriculum for the training of crisis cadres in the media, rather it aims at showing the need for such curricula in specific classes and courses

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis journalism
  • journalism training
  • American journalism
  • September 11 crisis