روزنامه‌‌نگاری بحران؛ دو تصویر ملی /نوشتة :دکتر محمدمهدی فرقانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به نظر می‌رسد با اینکه روزنامه‌نگاری بحران از سال‌ها پیش وجود داشته اما این نوع روزنامه‌نگاری پس از یازدهم سپتامبر دارای جایگاه ویژه‌ای شده است. این شیوه از روزنامه‌نگاری دارای کارکردهای ویژه‌ای است که بخشی به توانایی بالقوه روزنامه‌نگاری بحران بازمی‌گردد و بخش دیگر نیز به آمادگی‌های پیشین روزنامه‌نگار برای مقابله با بحران.
ورود حضرت امام خمینی (ره) به ایران در 12 بهمن 1357 به عنوان یکی از حادثه‌های مهم تاریخی است که چگونگی پوشش خبری روزنامه کیهان از این حادثه و همچنین پوشش اخبار حملات هوایی عراق به شهرها در سال‌های جنگ تحمیلی )سال 66( دو نمونه از عملکرد یک مؤسسه مطبوعاتی است که می‌تواند روزنامه‌نگاران را ضمن آشنایی با نوع و کیفیت فعالیت‌های خبری در دهه 50 و 60، امکان ترسیم چشم‌اندازی برای آینده روزنامه نگاری بحران به وجود آورد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crisis Journalism; Two National Images

چکیده [English]

It seems that, although the crisis journalism has existed since years ago, this kind of journalism has gained a specific status in the aftermath of Sept. 11. This journalistic style has special functions that partly returns to the potential capability of crisis journalism, and the other part addresses the readiness of the journalist to deal with the crisis.
The arrival to Iran of Imam Khomeini (RA) in February 1, 1978 is one of the most important historical events the coverage of which by the Kayhan newspaper as well as the coverage of the Iraqi air strikes on cities during the years of the imposed war (1987), are the two examples of the performance of a press institution that while acquainting the journalists with the type and quality of news activities in the 1970s and 1980s, can create the possibility of illustrating a perspective for the future of crisis journalism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Crisis journalism
  • Kayhan newspaper
  • news coverage of arrival of Imam Khomeini (RA)
  • news coverage of Iraq’s imposed war against Iran
  • reporting at times of crisis