روزنامه‌‌نگاری بحران؛ دو تصویر ملی /نوشتة :دکتر محمدمهدی فرقانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به نظر می‌رسد با اینکه روزنامه‌نگاری بحران از سال‌ها پیش وجود داشته اما این نوع روزنامه‌نگاری پس از یازدهم سپتامبر دارای جایگاه ویژه‌ای شده است. این شیوه از روزنامه‌نگاری دارای کارکردهای ویژه‌ای است که بخشی به توانایی بالقوه روزنامه‌نگاری بحران بازمی‌گردد و بخش دیگر نیز به آمادگی‌های پیشین روزنامه‌نگار برای مقابله با بحران.
ورود حضرت امام خمینی (ره) به ایران در 12 بهمن 1357 به عنوان یکی از حادثه‌های مهم تاریخی است که چگونگی پوشش خبری روزنامه کیهان از این حادثه و همچنین پوشش اخبار حملات هوایی عراق به شهرها در سال‌های جنگ تحمیلی )سال 66( دو نمونه از عملکرد یک مؤسسه مطبوعاتی است که می‌تواند روزنامه‌نگاران را ضمن آشنایی با نوع و کیفیت فعالیت‌های خبری در دهه 50 و 60، امکان ترسیم چشم‌اندازی برای آینده روزنامه نگاری بحران به وجود آورد

کلیدواژه‌ها