روزنامه‌نگاری بحران: رسانه‌ها و حوادث غیرمترقبه/نوشتة :مسعود خرسند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

رسانه‌های جمعی می‌توانند با در اختیار گذاشتن اطلاعات صحیح درباره شدت و میزان رخدادهای طبیعی و با اعلام فهرست بازماندگان حادثه، کمک کنند تا از میزان پرسش‌هایی مضطربانة مردم دربارة عزیزانشان کاسته شود. البته، درخواست‌های آزاردهنده، تحریف حقایق، افسانه‌سازی، اغراق در گستردگی اثرات حادثه و مداخله در تصمیمات، از جمله نقش‌های منفی رسانه‌ها در حوادث غیرمترقبه است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crisis Journalism; Media and Unexpected Incidents

چکیده [English]

The mass media, by providing sound information about the severity and extent of natural disasters and announcing the list of the survivors of the incident, can help to reduce the concernful questions of the people about their beloved ones. Of course, the harassing requests, distortion of the facts, making legends, exaggeration over the extent of the effects of the incident and intervention in making decisions, are among the negative roles of the media in unexpected incidents

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unexpected incidents
  • media
  • media behavior
  • exaggeration
  • media planning
  • crisis management