تحلیل گفتمان بیرون از هزارتوی تئوری‌ها /نوشته :دکتر محمدجواد غلامرضا کاشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله با بهره‌گیری از تجربیات عملی در پژوهش‌های کیفی به ویژه تحلیل گفتمان نگاشته شده است و سرمشقی برای پژوهشگر تازه کار در این عرصه برای فهم معانی نهفته و کانونی متون از جمله متون رسانه‌ای است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discourse Analysis out of Labyrinth of Theories

چکیده [English]

The present paper has been prepared by utilizing practical experiences in qualitative research works, especially discourse analysis and sets an example for the beginner researcher in this field for understanding the hidden and focal meanings of the texts, including the media texts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qualitative analysis
  • discourse analysis
  • text
  • focal meaning