تاریخچه و کاربرد برخورد اندیشه‌ها /نوشتة :فرخ پارسی‌زاده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

برخورد اندیشه‌ها روشی است برای ایجاد خلاقیت گروهی به منظور دریافت نظرات و اندیشه های گوناگون برای حل یک مشکل و یا یک مسئله. این روش بیش از نیم قرن است که در میان صاحب‌نظران و علاقه‌مندان مورد استفاده قرار گرفته است و با اصطلاح ” طوفان مغزها“ نیز شناخته می‌شود. برخورد اندیشه‌ها را می‌توان به شیوه‌های مختلف سنّتی، روش پیشرفته، روش عبور یا انتقالی و روش الکترونیکی استفاده نمود و برای انجام تحقیق و توسعه، برنامه‌های مدیریت، رقابت‌های تبلیغاتی و بازاریابی و تعیین خط‌مشی‌های صنعتی به کار برد.
در این مقاله با مروری بر نحوة شکل‌گیری روش برخورد اندیشه‌ها، قواعد و نحوة استفاده گونه‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد

کلیدواژه‌ها