تاریخچه و کاربرد برخورد اندیشه‌ها /نوشتة :فرخ پارسی‌زاده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

برخورد اندیشه‌ها روشی است برای ایجاد خلاقیت گروهی به منظور دریافت نظرات و اندیشه های گوناگون برای حل یک مشکل و یا یک مسئله. این روش بیش از نیم قرن است که در میان صاحب‌نظران و علاقه‌مندان مورد استفاده قرار گرفته است و با اصطلاح ” طوفان مغزها“ نیز شناخته می‌شود. برخورد اندیشه‌ها را می‌توان به شیوه‌های مختلف سنّتی، روش پیشرفته، روش عبور یا انتقالی و روش الکترونیکی استفاده نمود و برای انجام تحقیق و توسعه، برنامه‌های مدیریت، رقابت‌های تبلیغاتی و بازاریابی و تعیین خط‌مشی‌های صنعتی به کار برد.
در این مقاله با مروری بر نحوة شکل‌گیری روش برخورد اندیشه‌ها، قواعد و نحوة استفاده گونه‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

History and Application of Clash of Thoughts

چکیده [English]

The clash of thoughts is a method for the development of group creativity in an effort to receive various opinions and thoughts for the solution of a problem or an issue. This method has been used by the men of opinion and those interested for over a century and is also known as the “brainstorming”.  The clash f thoughts could be used through different traditional method, advanced approach, transit method and electronical method and applied for the implementation of research and development, managerial programs, advertisement and marketing competitions and determination of industrial policies.
In the present paper, with a review of the shaping process of clash of thoughts methods, regulations and the way of using different types are surveyed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clash of thoughts
  • thinking
  • active thought