تحلیل گفتمان سرمقاله‌های روزنامه‌های برجسته آمریکا دربارة برنامه هسته‌ای ایران /نوشتة: فواد ایزدی و حکیمه سقای بی‌ریا/ ترجمة :سیّد جمال‌الدین اکبرزاده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله با بهره‌گیری از مفاهیم نظری ” شرق‌شناسی“ سعید و ”مربع ایدئولوژیک“ ون دایک، به تحلیل سرمقاله‌های سه روزنامة برجسته امریکایی درباره برنامه هسته‌ای ایران می‌پردازد. تحلیل گفتمان انتقادی سرمقاله‌های نیویورک‌تایمز، واشنگتن پست و وال استریت ژورنال از 1984 تا 2004 م براساس شش تا از مضامین گفتمان شرق‌شناسی صورت گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که روزنامه‌های وال استریت ژورنال و واشنگتن پست در مقایسه با نیویورک‌تایمز، در سرمقاله‌های خود از مضامین و مقوله‌های شرق‌شناسانه، بیشتر استفاده کرده‌اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Discourse Analysis of Elite American Newspaper Editorials on Iran’s Nuclear Program

چکیده [English]

The present paper by utilizing the theoretical concepts of Saeed’s “Orientalism” and the “ideological square” of Van Dijk, analyzes the editorials of three American elite newspapers about Iran’s nuclear program. The analysis of critical discourse of the editorials in the New York Times, the Washington Post and the Wall Street Journal from 1984 up to 2004 has been taken on the basis of the six topics of the Orientalism discourse. The results of the research show that the Wall Street Journal and the Washington Post have used more topics and subjects of Orientalism in their editorials as compared to the New York Times.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Orientalism
  • Iran
  • the Middle East
  • Islam
  • discourse
  • newspaper editorials