نشانه‌شناسی رسانه‌های جمعی /نوشتة :دکتر مسعود کوثری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از این مقاله معرفی اجمالی ولی کاربردی نشانه‌شناسی است. در این مقاله تلاش شده است تا الگویی برای نشانه‌شناسی رسانه‌های جمعی ارائه گردد. این الگو بر اساس کار قبلی فیلپ تاگ (1999) در مورد نشانه‌شناسی موسقی مردم پسند بازسازی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semiotics in Mass Media

چکیده [English]

The purpose of the present paper is the brief but applicable introduction of semiotics. In this paper efforts have been made to present a pattern for semiotics in the mass media. This pattern has been renovated on the basis of the previous work of Philip Tagg (1999) in connection with semiotics in popular music

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semiotics
  • meaning
  • sign
  • signifier
  • secondary implication
  • co-existence
  • substitution