مکاتب فرهنگ و ارتباطات: تأملی در ناگفته‌ها /نوشتة :پروفسور سیّدحمید مولانا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اندیشمندان حوزة ارتباطات با طرح مقولة فرهنگ در کنار ارتباطات، از منظرهای مختلف موضوع ” فرهنگ و ارتباطات“ را مورد بررسی قرار داده‌اند. مکتب مطالعات فرهنگی و انتقادی، مکتب فرهنگ توده‌ای، مکاتب مردم‌شناسی، مکاتب فلسفی، مکاتب زبان‌شناسی و مکاتب روزنامه‌نگاری، علوم انسانی و هنر از جمله مکاتب مطرح در این زمینه‌اند. نگاهی انتقادی به مکاتب موجود نشان می‌دهد که موضوعاتی مانند دین، معنویت و ... در این مکاتب آن‌گونه که باید مطرح نشده است. همچنین توجه به چالش‌های پیش‌رو در حوزه ”فرهنگ و ارتباطات“ در سطح جهانی و نیز در سطح ملی، ضرورت شکل‌دهی نگاهی جدید با ویژگی بومی و اسلامی را در این زمینه دو چندان می‌کند

کلیدواژه‌ها