مکاتب فرهنگ و ارتباطات: تأملی در ناگفته‌ها /نوشتة :پروفسور سیّدحمید مولانا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اندیشمندان حوزة ارتباطات با طرح مقولة فرهنگ در کنار ارتباطات، از منظرهای مختلف موضوع ” فرهنگ و ارتباطات“ را مورد بررسی قرار داده‌اند. مکتب مطالعات فرهنگی و انتقادی، مکتب فرهنگ توده‌ای، مکاتب مردم‌شناسی، مکاتب فلسفی، مکاتب زبان‌شناسی و مکاتب روزنامه‌نگاری، علوم انسانی و هنر از جمله مکاتب مطرح در این زمینه‌اند. نگاهی انتقادی به مکاتب موجود نشان می‌دهد که موضوعاتی مانند دین، معنویت و ... در این مکاتب آن‌گونه که باید مطرح نشده است. همچنین توجه به چالش‌های پیش‌رو در حوزه ”فرهنگ و ارتباطات“ در سطح جهانی و نیز در سطح ملی، ضرورت شکل‌دهی نگاهی جدید با ویژگی بومی و اسلامی را در این زمینه دو چندان می‌کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Culture and Communication Schools

چکیده [English]

Thinkers in the field of communications by raisin the topic of culture beside communications, have examined the subject of “culture and communications” from different points of view. The school of cultural and critical studies, the school of mass culture, anthropology schools, philosophical schools, linguistics schools and schools of journalism, humanities and art are among the schools discussed in this regard. Casting a critical look at the existing schools show that subjects such as religion, morality and… have not been discussed in these schools as they should be. Also, paying attention to the challenges facing the “culture and communications” field at the world level as well as the national level, further intensifies the necessity of shaping a new look with local and Islamic characteristics in this regard

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • communications
  • cultural studies
  • mass culture
  • critical outlook