چالش‌های پژوهش کیفی در علوم اجتماعی ایران /نوشتة :دکتر محمد سعید ذکایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله ضمن تفکیک آزمون نظریه و نظریه‌سازی به عنوان دو سنّت غالب تحقیقات اجتماعی، پژوهش کیفی را در تناظر با سنّت نظریه‌سازی می‌داند و ضمن بر شمردن چالش‌های پژوهش کیفی در علوم اجتماعی ایران، طرح مسائل و موضوعات متفاوت و جدید در جامعة ایرانی در حال گذار را نیازمند انعطاف‌پذیری و تنوع بیشتر در روش‌شناسی علوم اجتماعی می‌داند؛ چرا که روش‌شناسی کیفی ابزارهای لازم را برای توجه به معنا، قدرت و تعامل در حیات اجتماعی فراهم می‌سازد و قدرت عاملیت بیشتری به سوژه‌های مورد مطالعه در تحقیقات می‌بخشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of qualitative Research in Social Sciences of Iran

چکیده [English]

The present paper while separating the theory and theorizing test as the two dominant traditions of social researches, considers qualitative research in correspondence with the tradition of theorizing and referring to the challenges of the qualitative research in social sciences of Iran, considers discussion of different and new issues and topics in the transient Iranian society in need of flexibility and further diversity in the methodology of social sciences; because qualitative methodology provides the necessary instruments for paying attention to the meaning, power and interaction in the social life and further activates the subjects under study in the research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theorizing
  • qualitative research
  • basic theory
  • rethinking
  • ethnography