بررسی تطبیقی اخبار مرتبط با تروریسم در پایگاه‌های خبری پخس فارسی صدای آمریکا و ایرنا طی سال‌های 2002 ـ 2007 میلادی/ نوشتة: بهنام رضاقلی‌زاده، سّیدمحمد دادگران، کریم علیپور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تحقیق حاضر اخبار مرتبط با تروریسم در پایگاه‌های «خبرگزاری جمهوری اسلامی» و «بخش فارسی صدای آمریکا» به‌طور تطبیقی بررسی می‌کند. مسئلة اصلی این است که این دو پایگاه ـ متعلق به دو نظام سیاسی متفاوت و دارای خط‌مشی‌های متفاوتی هستند که به نظر می‌رسد جبهه‌گیری متفاوتی نیز نسبت به موضوع تروریسم، بانیان و قربانیان آن نشان دهند.
برای بررسی این موضوع از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. خلاصه یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که پایگاه‌های ایرنا و صدای آمریکا، با وجود اعلام نفرت از تروریسم و محکوم کردن آن، در مورد مفهوم، ماهیت، مصادیق، جغرافیای ترور و حتی راهکار مبارزه با آن اختلاف نظر دارند. این دو رسانه با وجود آنکه تروریسم را اساساً پدیده‌ای سیاسی تصور می‌کنند، بخش فارسی صدای آمریکا، آن را پدیده‌ای مذهبی هم مدنظر قرار می‌دهد. بیشترین رویدادهای تروریستی گزارش شده از جوامع توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه در دورة مورد بررسی نشان‌دهندة عدم ارتباط منفی میان رویداد تروریستی در یک منطقه و نوع نظام حکومتی است؛ هر چند که گفته می‌شود تروریسم به صورت تصادفی در جهان پراکنده نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Survey about Terrorism News in IRAN & VOA Persian Service Websites during 2002-2007

چکیده [English]

 
This research is a comparative study on the news content on terrorism on the news sites of IRAN (Islamic Republic News Agency) and the Persian desk of VOA (Voice of America). These two sites are run by two different political policies with different trends: therefore the basic question of this research is to identify different directions against terrorism, founders and their victims.
For this purpose, the content analysis method is applied. Although, both sites considered terrorism as a negative, detested and condemned phenomenon, terror geography and even solutions against terrorism. Both sites principally showed terrorism as a political phenomenon; however, the Persian desk of VOA proposed terrorism as a religious phenomenon. Finally, the researcher observing the most terrorist events reported from developed and developing countries during that period, concludes that there is not a meaningful correlation between terrorist event in a region and government system type, even though terrorism is not randomly scattered in the world