بررسی عوامل مؤثر در کاربرد گرافیک خبری در رسانه‌های بر خط /نوشتة :مریم سلیمی، دکتر امیرمسعود امیرمظاهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

گرافیک خبری، نوعی گرافیک اطلاع‌رسان است که با پایبندی به اصول روزنامه‌نگاری، به گزارش دیداری یک خبر می‌پردازد. تفاوت بین گرافیک خبری و اطلاع رسان، در محتوا و سرعت زمان ارائة آن‌ها و نیز در تفاوت بین خبر و اطلاع نهفته است. گرافیک خبری می‌تواند حجم زیادی از اطلاعات مربوط به یک خبر را در فضایی محدود، با جذابیت دیداری زیاد، امکان درک و فهم ساده و سریع، با توان عینیت بخشی و باورپذیری بسیار ارائه کند. به رغم استفاده فراوان از این نوع گرافیک در رسانه‌های بزرگ جهان، از آن، به شکلی محدود در ایران بهره گرفته می‌شود. این مقاله، با هدف بررسی مشکلات و عوامل مؤثر در کاربرد گرافیک خبری در رسانه‌های ایران به ویژه رسانه‌های بر خط با استفاه از روش‌های توصیفی (پیمایشی و مصاحبه) به پنج عامل بازدارنده در مسیر کاربرد این نوع گرافیک در ایران دست یافته است که عبارت‌اند از: هزینة نسبتاً بالای تهیه و تولید گرافیک خبری، آشنایی کم مدیران رسانه‌ها با این نوع گرافیک، تسلط و تجربة محدود طراحان گرافیک ایران در حوزة گرافیک خبری، محدویت‌های فنی و مخابراتی (به‌ویژه محدودیت پهنای باند) برای دسترسی مخاطبان به گرافیک خبری در رسانه‌های بر خط و محدودیت در تولید و پشتیبانی از نرم‌افزارهای گرافیکی فارسی زبان (به سبب نبود گروه حرفه‌ای برای تولید این نرم افزارها).
 

کلیدواژه‌ها