بررسی عوامل مؤثر در کاربرد گرافیک خبری در رسانه‌های بر خط /نوشتة :مریم سلیمی، دکتر امیرمسعود امیرمظاهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

گرافیک خبری، نوعی گرافیک اطلاع‌رسان است که با پایبندی به اصول روزنامه‌نگاری، به گزارش دیداری یک خبر می‌پردازد. تفاوت بین گرافیک خبری و اطلاع رسان، در محتوا و سرعت زمان ارائة آن‌ها و نیز در تفاوت بین خبر و اطلاع نهفته است. گرافیک خبری می‌تواند حجم زیادی از اطلاعات مربوط به یک خبر را در فضایی محدود، با جذابیت دیداری زیاد، امکان درک و فهم ساده و سریع، با توان عینیت بخشی و باورپذیری بسیار ارائه کند. به رغم استفاده فراوان از این نوع گرافیک در رسانه‌های بزرگ جهان، از آن، به شکلی محدود در ایران بهره گرفته می‌شود. این مقاله، با هدف بررسی مشکلات و عوامل مؤثر در کاربرد گرافیک خبری در رسانه‌های ایران به ویژه رسانه‌های بر خط با استفاه از روش‌های توصیفی (پیمایشی و مصاحبه) به پنج عامل بازدارنده در مسیر کاربرد این نوع گرافیک در ایران دست یافته است که عبارت‌اند از: هزینة نسبتاً بالای تهیه و تولید گرافیک خبری، آشنایی کم مدیران رسانه‌ها با این نوع گرافیک، تسلط و تجربة محدود طراحان گرافیک ایران در حوزة گرافیک خبری، محدویت‌های فنی و مخابراتی (به‌ویژه محدودیت پهنای باند) برای دسترسی مخاطبان به گرافیک خبری در رسانه‌های بر خط و محدودیت در تولید و پشتیبانی از نرم‌افزارهای گرافیکی فارسی زبان (به سبب نبود گروه حرفه‌ای برای تولید این نرم افزارها).
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on factors influencing on the usage of News Graphic in Iranian Online Media

چکیده [English]

The news graphic, is a kind of  infographic, adhering to journalistic tenets does its work in visual reporting of a news. The Difference between these two is in content and the difference between news and information and the speed of time. News graphic has the potential to present huge amount of information regards a news in a limited space with so much visual attractiveness, the possibility of simple and swift understanding, and with so much ability to make it believable. In spite of prevalent usage of this kind of graphic in the world media in Iran it is not used so much. This article in order to study the problems and influential factors in using news graphic by Iranian media, especially online media, applying descriptive methods (survey and interview) has found 5 deterrent factor in the way of using this kind of graphic in Iran that are: the nearly so much expense of producing news graphic, the low acquaintance of  media managers in this regard, limited dominance and experience of Iranian graphic designers in the domain of news graphic, technical and communicative limitations (specially a limited broadband) for readers access to news graphic in online media and the limitation regarding producing and protecting Farsi graphic software (because of the lack of a professional team for producing these software).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Info – graphic (Information Graphic)
  • News Graphic (Info – Graphic News)
  • Breaking news graphic
  • Online Media & Visual Journalism